Kolokvijumi-Ispit-Matematicka logika-Matematika (8), Ispiti' predlog Logika
dcplover
dcplover

Kolokvijumi-Ispit-Matematicka logika-Matematika (8), Ispiti' predlog Logika

1 str.
2broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
kolokvijum, ispit, matematicka logika, matematika, kolokvijum iz matematicke logike, ispit iz matematicke logike, zadaci iz matematicke logike, zadaci sa kolokvijuma, zadaci
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument

Postoji li formula koja je istovremeno konjunktivna i disjunk- tivna normalna forma za formulu(

R → (Q ∧ P )) (Q ∨ ¬R) ? Ako postoji, nad̄ite jednu takvu i odgovorite je li savršena kao KNF i je li savršena kao DNF. Ako ne postoji, obrazložite zašto.

Neka je S skup formula logike sudova, zatvoren na disjunkciju (disjunkcija svake dvije formule iz S je takod̄er u S), koji ne sadrži nijednu tautologiju. Dokažite da je S oboriv skup.

1

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument