Komparativni pregled poslovanja kompanija-Seminarski rad-Finansijski menadzment-Menadzment
marajade
marajade

Komparativni pregled poslovanja kompanija-Seminarski rad-Finansijski menadzment-Menadzment

41 str.
17broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Komparativni pregled poslovanja kompanija,Seminarski rad,Finansijski menadzment,Menadzment, Ciljevi rada,Materijal I metod rada Materijal, Metod rada, Znacaj I uloga racunovotstvenih izvestaja I njihove analize, Pojam, u...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 41
ovo je samo pregled
3 prikazano na 41 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 41 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 41 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 41 str.
preuzmi dokument
F @ M

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA

FINANSIJSKI MENADZMENT

TEMA: Komparativni pregled poslovanja kompanija DDOR Novi Sad - Dunav osiguranje – Uniqa osiguranje

S A D R Z A J

1. Uvod…………………………………………………………………….4

2. Ciljevi rada……………………………………………………………..5

3. Materijal I metod rada

Materijal………………………………………………………………………….6 Metod rada……………………………………………………………………….6

4. Znacaj I uloga racunovotstvenih izvestaja I njihove analize

Pojam, uloga I znacaj bilansa stanja…………………………………………….8 Pojam, uloga I znacaj bilansa uspeha…………………………………………...8 Pojam, uloga I znacaj racio analiza finansijskih izvestaja……………………....9

Racio likvidnost…………………………………………………………10 Racio zaduzenosti……………………………………………………….11 Pokazatelji poslovne aktivnosti…………………………………………12 Racio profitabilnosti…………………………………………………….12

5. Rezultati istrazivanja

Istorijat, opsti podaci I delatnost DDOR Novi Sad…………………………13

Organizacija finansijske funkcije DDOR Novi Sad…………………....14 Analiza bilansa stanja DDOR Novi Sad……………………………….15 Analiza bilansa uspeha DDOR Novi Sad……………………………....16 Analiza finansijskih pokazatelja DDOR Novi Sad……………………..19

Pokazatelji likvidnosti………………………………………………19 Pokazatelji zaduzenosti……………………………………………..19 Pokazatelji poslovne aktivnosti……………………………………..20 Pokazatelji profitabilnosti…………………………………………...20

Istorijat, opsti podaci I delatnost Dunav osiguranja…………………………21

Organizacija finansijsko-komercijalnog sektora Dunav osiguranja……...22 Analiza bilansa stanja Dunav osiguranja…………………………………23 Analiza bilansa uspeha Dunav osiguranja………………………………..24 Analiza finansijskih pokazatelja Dunav osiguranja……………………....27

Pokazatelji likvidnosti………………………………………………...27 Pokazatelji zaduzenosti……………………………………………….27 Pokazatelji poslovne aktivnosti……………………………………….28 Pokazatelji profitabilnosti…………………………………………….28

Istorijat, opsti podaci I delatnost Uniqa osiguranja………………………….29

Organizacija komercijalno-finansijskog sektora Uniqa osiguranja………30

Analiza bilansa stanja Uniqa osiguranja………………………………….31 Analiza bilansa uspeha Uniqa osiguranja………………………………...32 Analiza finansijskih pokazatelja Uniqa osiguranja……………………….35

Pokazatelji likvidnosti………………………………………………..35 Pokazatelji zaduzenosti……………………………………………….35 Pokazatelji poslovne aktivnosti……………………………………….36 Pokazatelji profitabilnosti…………………………………………….36

Komparativni pregled organizacije finansijske funkcije preduzeca……………..37 Komparativna analiza bilansa stanja I bilansa uspeha…………………………...37 Komparativni pregled finansijskih pokazatelja…………………………………..38

6. Zakljucak……………………………………………………………….40

7. Literatura……………………………………………………………….41

8. Aneks……………………………………………………………………41

1. Uvod

“Zivot je sracunati rizik”, Allstate Insurance Company

Tri osnovna pravila za upravljanje rizikom su:

ne rizikuj vise nego sto sebi mozes da dopustis da izgubis uzmi u obzir slucajnost ne rizikuj puno za malo

Postoje dokazi da su ljudi jos 3.000 godina pre nase ere koristili tehnike podele rizika prilikom prevoza svoje robe niz reku. Da bi smanjili uticaj gubitka na bilo kog pojedinca trgovci su uveli plan raspodele njihove robe na sve brodove, tako kada bi se neki brod razbio gubitak su delili svi i ne bi ga snosio samo jedan trgovac.

Na prve pisane tragove o osiguranju nailazimo u Hamurabijevom zakoniku u kome je postojala uredba o medjusobnoj obavezi ucesnika u trgovackom karavanu da nakoknade stetu.

Prvi sacuvani ugovor o osiguranju pronadjen je u Djenovskom notarskom arhivu i datira iz 1347. godine. Ovu notarsku ispravu kasnije je zamenila polisa.

Pomorsko osiguranje koje se iz Italije rasirilo u Englesku najstarije je od modernih vrsta osiguranja. To osiguranje davali su pojedinci, a ne kompanije, na taj nacin sto bi trgovac ili vlasnik broda koji su zeleli da zastite svoj brod ili teret pripremao tablicu sa podacima o brodu, teretu, odredistu i svim drugim relevantnim podacima, a oni koji bi prihvatili da preuzmu rizik potpisali bi se ispod opisa rizika i uslova ugovora. Ta praksa potpisivanja ugovora prerasla je u izraz potpisnik ( underwriter ), odnosno osiguravac ( preuzimac rizika ). Inace, nekoliko pomorskih osiguranja izdalo je 1536. godine u Londonu prvu modernu polisu zivotnog osiguranja.

Opsti privredni razvoj i pojava velikih steta dovode do komercijalizacije osiguranja i pojave prvih osiguravaca koji se bave osiguranjem kao profesionalnom delatnoscu.. Tako je u Nemackoj 1591. godine organizovano udruzenje za zastitu od pozara. U Londonu su se vlasnici brodova, prodavci i kupci robe koja se prevozila brodovima sastajali u kafanama, a jedna od njih je bila kafana ciji je vlasnik bio Edvard Lojd, postala je zbog dobrih informacija o brodovima i transportu najcesce mesto njihovog susreta, tako da se prva osigavajuca kompanija u oblasti pomorskog osiguranja zove po Edvardu Lojdu. Aktom Britanskog parlamenta iz 1871. udruzenje osiguravaca Lojd dobija oficijelni status korporacijskog osiguravaca cime je osnovana Lojdova berza. Lojd danas nije kompanija nego predstavlja trziste osiguranja.

U Srbiji pocetne oblike obaveznog osiguranja nalazimo jos u Zakoniku cara Dusana 1349. i 1354. godine. Prva osiguravajuca drustva pojavljuju se u Srbiji 1868. godine ali iskljucivo kao filijale stranih osiguravaca ( engleski “Gresom” i nemacki “Anker” ), da bi prva domaca osiguravajuca drustva bila osnovana 1882. godine pod nazivom “Beogradska zadruga” i “Srbija”.

2. Ciljevi rada

Rec osiguranje na raznim jezicima ( insurance, assurance, assicurazione, versicherung…) pored svog privrednog pravnog ili tehnickog znacenja ima i sire znacenje koje oznacava pojam sigurnosti, poverenja u nesto, obezbedjenje.

Osiguranje se javlja u tri vida, odnosno ima tri sastavna dela: ekonomski ( koji se izrazava u cilju koji se postize osiguranjem ), tehnicko i staticki matematicki tj. aktuarski ( koji uredjuje osiguranje kao specificni mehanizam za izjednacavanje rizika ). Osiguranje podstice ekonomski razvoj tako sto smanjuje neizvesnost i doprinosi finansijskoj stabilnosti, stiti imovinu, pospesuje trgovinu i razmenu, poboljsava zivotne uslove, doprinosi efikasnoj alokaciji kapitala i finansijskoj akumulaciji.

Mnogobrojni oblici u kojim se danas osiguranje pojavljuje nametnuli su potrebu njihovog grupisanja i sistematizacije prema zajednickim svojstvima pri cemu su podele cesto uslovljene pre istorijskim i prakticnim razlozima nego onim pravne prirode.

Tako postoje sledece podele:

prema prirodi rizika prema nacinu nastanka prema predmetu osiguranja podela prema izravnavanju rizika prema nacinu organizovanja osiguranja ( individualna i kolektivna osiguranja )

Neki od osnovnih ciljeva rada osiguravajucih kompanija su:

pruzati punu zastitu interesa osiguranika za preuzete rizike neprekidno razvijati i osavremenjavati oblike pokrica obezbedjivati osnovne interese akcionara i vrednost njihovog kapitala obezbedjivati stalan rast delatnosti osiguranja teziti uspostavljanju evropskih standarda poslovanja u osiguranju

3. Materijal I metod rada

3.1.Materijal

Bitnim elementima ( materijalom ) osiguranja smatra se:

Rizik ( podrazumeva mogucnost nastupanja nekog buduceg neizvesnog stetnog dogadjaja ) Premija osiguranja ( cena rizika koja odgovara riziku u vremenskom periodu koji je pokriven osiguranjem ) Osigurani slucaj ( dogadjaj cije nastupanje predstavlja ostvarivanje rizika koji je obuhvacen osiguranjem ) Suma osiguranja ( iznos odredjen zakonom ili ugovorom o osiguranju i predstavlja gornju granicu obaveze osiguravaca )

3.2.Metod rada

U praksi se najcesce susrece podela osiguranja koja polazi od predmeta koji se osigurava i to osiguranje imovine i lica tj. ljudi, a daje se i osiguranje od odgovornosti . U strucnoj literaturi i casopisima uglavnom se moze naici na podelu na zivotna osiguranja zivota ( life insurance ) i nezivotna osiguranja ( non life insurance ) ili imovinska osiguranja sa odgovornoscu.

Potrebno je praviti razliku izmedju tzv. premijskog osiguranja i tzv. socijalnog osiguranja kao dela sestema drustvenog standarda i zastite koji je u integraciji drzave, mada su moguci i mesoviti oblici (dobrovoljnog penziskog osiguranja i sl.).

Klasifikacija osiguranja nastaje i kao rezultat poslovne prakse osiguravajucih kompanija, pa se u ovom konteksu navodi i jedna podela koja je prisutna u nasoj strucnoj litereraturi ( ujedno je od koristi da se vide kakve sve vrste osiguranja kod nas postoje).

U osiguranje industrije spada:

osiguranje masina od loma i nekih drugih opasnosti osiguranje objekata u izgradnji osiguranje objekata u montazi osiguranje od opasnosti prekida rada usled pozara i drugih opasnosti osiguranje od odgovornosti iz delatnosti osiguranje filmskih preduzeca osiguranje imovine u jamama rudnika sa podzemnom eksploatacijom kombinovanje osiguranja elektronskih racunara procesa i slicnih uredjaja osiguranje imovine elektroprivrednih preduzeca i garancijsko osiguranje (odgovornosti za greske na stvarima).

U osiguranje civila (naziv za odredjene vrste osiguranja da bi se razlikovala od grupe osiguranja industrije) spada:

osiguranje od opasnosti pozara i nekih drugih opasnosti (izuzev grupe industriskih osiguranja) osiguranje od opasnosti provalne kradje i razbojnistva osiguranje stakla odn loma osiguranje priredba za slicaj atmosferskih padavina osiguranje izlagaca na sajmovima osiguranje materijalnih rezervi i osiguranje domacinstva i dr.

Osiguranje motornih vozila obuhvata:

kasko osiguranje (d obrovoljno osiguranje ) osiguranje od odgovornosti (obavezno osiguranje )

Osiguranje transporta koje ima vise podela prema vrsti osiguranog interesa (kasko i kargo osiguranja) prema putevima transporta (pomorsko – transportna, osiguranje PTT posiljki…), prema trajanju osiguranja (za jedno putovanje ili jednu posiljku, osiguranje na odredjeno

vreme, generalno osiguranje svih posiljki u odredjenom vremenskom periodu…), prema tome da li ima element inostranosti ( domaci kargo, medjunarodni kargo ).

Osiguranje poljoprivrede obuhvata:

osiguranje useva i plodova osiguranje domacih i nekih drugih vrsta zivotinja.

Osiguranje kredita koje se deli prema vrsti osiguranih kredita (osiguranje potrosackih kredita, hipotekarnih kredita …), kaucijsko osiguranje i osiguranje poverenja.

Osiguranje lica u koje spada:

osiguranje lica od nesrecnog slucaja osiguranje zivota

Kod osiguranja zivota postoji osiguranje za slucaj smrti, osiguranje za slucaj dozivljenja, osiguranje za slucaj smrti i dozivljenja, osiguranje na ugovorenu sumu sa jednokratnom ili dvokratnom isplatom, osiguranje sa periodicnim isplatama obaveza ( renta osiguranja )…

4. Znacaj I uloga racunovotstvenih izvestaja I njihove analize

4.1. Pojam, uloga I znacaj bilansa stanja

Bilans stanja je tabelarni pregled stanja sredstava I izvora sredstava odredjene kompanije u odredjenom vremenskom periodu. Bilans stanja je osnovni I najvazniji racunovotstveni dokument. Sastoji se iz aktivne I pasivne strane, odnosno aktive I pasive.

Aktiva se u bilansu stanja knjizi na levoj strani I ona predstavlja stanja sredstava preduzeca t.j. imovinu preduzeca, gotovinu u blagajni I na ziro-racunu, osnovna I obrtna sredstva ( zalihe materijala, nedovrsenih proizvoda I robe ), aktivna vremenska razgranicenja ( AVR ) i sva potrazivanja ( dugovanja kupaca ). Aktivna vremenska razgranicenja predstavljaju unapred placene troskove i obracunate, a nenaplacene prihode.

Pasiva se u bilansu stanja knjizi na desnoj strani I predstavlja izvore sredstava iz kojih je nabavljena imovina preduzeca ( pocetni kapital, rezerve, nerasporedjena dobit I sl. ), pasivna vremenska razgranicenja ( PVR ) kao I sva dugovanja preduzeca ( obaveze prema

dobavljacima, dugorocni I kratkorocni krediti I sl. ). Pasivna vremenska razgranicenja predstavljaju obracunate, a nenaplacene troskove I unapred naplacene prihode.

4.2. Pojam, uloga I znacaj bilansa uspeha

Bilans uspeha je tabelarni prikaz ukupnih prihoda I rashoda odredjene kompanije u odredjenom vremenskom periodu. Pokazuje finansijski rezultat ostvaren u toku jedne godine. Pokazuje strukturu prihoda i rashoda i finansijski rezultat (dobit ili gubitak, u zavisnosti da li preduzece posluje dobro ili lose ).Pokazuje profitne margine i mogucnosti za njihov rast. Kao I bilans stanja, bilans uspeha predstavlja vrlo bitan racunovotstveni dokument koji se takodje sastoji iz aktivne I pasivne strane.

Na aktivnoj strani bilansa uspeha knjize se svi prihodi, I ukoliko preduzece posluje sa gubitkom, eventualni gubitak.

Na pasivnoj strani bilansa uspeha knjize se svi rashodi ( amortizacija, bruto zarade ), I dobit, ukoliko preduzece posluje sa dobitkom.

4.3. Pojam, uloga I znacaj racio analiza finansijskih izvestaja

Postoji mnogo mogucih pristupa analizi finansijskih izvestaja. Gore smo naveli kao dva najvaznija dokumenta bilans stanja i bilans uspeha. Medjutim, za finansijskog menadzera vazan dokument je Racio analiza finansijskih izvestaja. Racio analiza predstavlja vazno analiticko orudje, a u bukvalnom prevodu, racio podrazumeva pokazatelja, koeficijent ili ti odnos dva broja. Analiza pomaze da se podaci iz izvestaja pretvore u korisne informacije na bazi kojih se donose mnoge poslovne odluke, korisne za menadzere, kreditore, investitore, analiticare...

Dobija se kao relativni pokazatelji odredjenih velicina iz finansijskih izvestaja, a koristi se se za interna poredjenja, unutar firme tokom vremena i sa ocekivanim vrednostima i za pracenje poboljsanja, kao i za eksterna poredjenja, sa drugim firmama i u okviru privredne grane, u odnosu na prosek. Racio analiza mora da analizira finansijske potrebe firme, kroz analizu potreba za sredstvima, analizom finansijkog stanja, profitabilnosti i rizika.

Racio analiza se koristi za razlicite vrste analiza kao sto su:

Analiza bilansa stanja Analiza bilansa uspeha Analiza likvidnosti Analiza zaduzenosti Analiza aktivnosti Analiza profitabilnosti Analiza pokazatelja finansijske strukture Analiza trzisne vrednosti

4.3.1.Racio likvidnost

Racio likvidnosti spada u grupu racija bilansa stanja. Pokazuje sposobnost kompanije da pokrije tekuce obaveze tekucim sredstvima, odnosno sposobnost kompanije da izmiri kratkorocne obaveze. Racio likvidnosti mozemo izracunati u uzem i u sirem smislu. Racio likvidnosti u uzem smislu, izracunava se pomocu sledece formule:

Obrtna sredstva - zalihe RL = ----------------------------

Tekuce obaveze

Konacan rezultat moze biti suvise nizak ili suvise visok. Suvise nizak racio ugrozava likvidnost, dok suvise visok ugrozava profitabilnost kompanije. Racio likvidnosti u sirem smislu, izracunava se pomocu sledece formule:

Tekuca sredstva + potrazivanja RL = ---------------------------------------

Tekuce obaveze

U okviru racija likvidnosti, mozemo izracunati brzi koeficijent, koeficijent obrta zaliha i obrt ukupnih sredstava. Formule za izracunavanje su sledece:

Tekuca sredstva - zalihe BK = ----------------------------------

Tekuce obaveze

Cena kostanja prodate robe KOZ = ----------------------------------

Prosecne zalihe

Ukupna prodaja OUS = ------------------------------------------

Ukupno ulozena poslovna sredstva

4.3.2.Racio zaduzenosti

Racio zaduzenosti takodje spada u grupu racija bilansa stanja. Pokazuje u kojoj meri kompanija koristi dug kao izvor finansiranja. Racija zaduzenosti se moze posmatrati kao dug prema ukupnim sredstvima, dug prema ukupnoj kapitalizaciji, dug prema akcionarskom kapitalu, finansijska poluga, broj puta zaradjeni interes i pokrice fiksnih rashoda.Racio zaduzenosti moze se izracunati pomocu sledece formule:

Dugorocni dug DPUS = ------------------------

Ukupna sredstva

Dugorocni dug DPUK = --------------------------------------------

Dugorocni dug + akcionarski kapital

Dugorocni dug DPAK = --------------------------

Akcionarski kapital

Ukupna sredstva FP = --------------------------

Vrednost zaliha

Prihod pre poreza + kamata BPZI = ---------------------------------

Troskovi kamate

Prihod raspoloziv da pokrije fiksne rashode PFR = -----------------------------------------------------

Fiksni rashodi

4.3.3.Pokazatelji poslovne aktivnosti

Pokazatelji poslovne aktivnosti spadaju u grupu racija bilansa uspeha. Poznati su i kao racija efikasnosti, odnosno stepen mere efikasnosti u kojoj firma koristi svoja sredstva, odnosno aktivu.Posebno su vezani za merenje efikasnosti upravljanja naplatom potrazivanja i obrtom zaliha. Racio pokazuje broj puta koliko se fakturisani racuni naplate u toku godine Ukoliko je veci obrt brze se vrsi naplata. Meri se koeficijentom obrta zaliha, prosecnim periodom naplate i prodajom prema fiksnim sredstvima. Formule za izracunavanje pokazatelja poslovne aktivnosti su sledece:

Prosecna prodaja u posmatranom periodu KOZ = ---------------------------------------------------

Nivo zaliha u posmatranom periodu

Ukupna potrazivanja od kupaca PPN = -----------------------------------------------

Dnevna prodaja

Ukupna prodaja PPFS = -------------------

Fiksna sredstva

4.3.4.Racio profitabilnosti

Racio profitabilnosti pokazuje ukupnu profitabilnost jedne firme, odnosno ukupan priliv na aktivi, u stvari koliko je kompanija u stanju da stvori profit. Profitabilnost firme mozemo videti kroz izracunavanje marze profita na ostvarenu prodaju, prinos na neto imovinu I prinosom na sredstva. Racio profitabilnosti izracunavamo na sledeci nacin:

Neto prihod od prodaje MPNOP = -------------------------------

Vrednost ukupne prodaje

Neto prihod PNNI = --------------------------

Akcionarski kapital

Neto prihod PNS = ------------------------------------------

Ukupno ulozena poslovna sredstva

5. Rezultati istrazivanja

5.1.Istorijat, opsti podaci I delatnost DDOR Novi Sad

DDOR "Novi Sad" je osnovan 28. 04.1981.godine, kao prvo deonicko drustvo iz oblasti osiguranja u bivsoj SFR Jugoslaviji. Deonicko drustvo za osiguranje i reosiguranje Novi Sad otada posluje kao jedinstveno pravno lice, organizacijski tako postavljeno da ima direkcije kao delove koji objedinjavaju pojedine tehnoloske funkcije i glavne filijale i filijale kao teritorijalne delove.

Kompanija DDOR Novi Sad poseduje 17 ogranaka glavnih filijala, 4 ogranka filijala, 29 ekspozitura, 17 poslovnih mesta, 25 zastupnistva, 2 predstavnistva, 1 poslovna jedinica I 1 poslovno edukativni centar.

Najveci akcionari DDOR Novog Sada su:

Fondiaria – SAI, Italija sa 83,32 %

Privatizacioni registar sa 6,58 % Apatinska pivara sa 1,53 % Ostali akcionari sa ucescem ispod 1 %

Osnovna delatnost I glavni ciljevi kompanije DDOR Novi Sad su:

pruzati punu zastitu interesa osiguranika za preuzete rizike neprekidno razvijati i osavremenjavati oblike pokrica obezbedjivati osnovne interese akcionara i vrednost njihovog kapitala obezbedjivati stalan rast delatnosti osiguranja teziti uspostavljanju evropskih standarda poslovanja u osiguranju

5.1.1.Organizacija finansijske funkcije DDOR Novi Sad

Bez finansijske funkcije nijedna firma I preduzece ne moze uspesno poslovati. Finansijska funkcija u firmama I preduzecima obuhvata sve poslove vezane za pribavljanje kapitala, kredita I ostalih sredstava, kao I njihovo plasiranje. Finansijska funkcija zaduzena je da obezbedi dobit pri poslovanju, povecava vrednost firme ili preduzeca, da zadrzi likvidnost I solvetnost firme I preduzeca.

Kompanija DDOR Novi Sad odrzavanje svoje likvidnosti I solventnosti, bazira na sledecim dugorocnim planovima, a samim tim se vodi I finansijska funkcija kompanije.

vodjenje poslovne politike i realizacije strateskih ciljeva na nacin primeren uslovima iz okruzenja obezbedjivanje kvaliteta usluga, uz preuzimanje pune odgovornosti za preuzete rizike vodjenje racuna o bonitetu osiguranika i prilagodjavanje nivoa zastite njihovim realnim mogucnostima ostvarivanje planiranog razvoja portfelja osiguranja

blagovremena likvidacija i isplata steta jacanje svih fondova osiguranja obezbedjenje razlicitih oblika podrske i pomoci osiguranicima stalno prisustvo na domacem i inostranom trzistu osiguranja i reosiguranja

5.1.2.Analiza bilansa stanja DDOR Novi Sad

P O Z I C I J E AOP I Z N O S

2006. 2007. 2008.

A. STALNA IMOVINA – ULAGANJA 001 7.427.503 8.125.005 8.531.255 II. NEMATERIJALNA ULAGANJA ( IMOVINA ) 003 136.332 118.208 124.118 IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA

005 4.172.708 4.322.213 4.538.324

1. Nekretnine, postrojenja I oprema koji sluze za obavljanje delatnosti

006 3.694.873 4.038.535 4.240462

3. Investicione nekretnine 008 477.835 283.678 297.862 V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI 009 3.118.463 3.684.584 3.868.813 1. Ucesca u kapitalu 010 3.036.639 3.648.915 3.831.361 a ) zavisnih pravnih lica 011 103.886 102.820 107.961

v ) ostalih pravnih lica 013 2.932.753 3.546.095 3.723.400 2. Ostali dugorocni finansijski plasmani 014 81.824 35.669 37.452 v ) ostali dugorocni finansijski plasmani 017 81.824 35.669 37.452 B. OBRTNA IMOVINA – POTRAZIVANJA 018 5.753.715 6.303.696 6.618.880 I. ZALIHE 019 6.912 10.487 11.011 III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

021 5.746.803 6.293.209 6.407.869

1. Potrazivanja 022 2.512.839 2.648.135 2.780.542 2. Potrazivanja za vise placen porez na dobit 023 0 58.384 61.303 3. Kratkorocni finansijski plasmani 024 2.052.465 2.470.994 2.594.544 v ) ostali kratkorocni finansijski plasmani 027 2.052.465 2.470.994 2.594.544 4. Gotovinski ekvivalenti I gotovina 028 458.236 311.472 327.046 5. Porez na dodatu vrednost 029 6.983 0 0 6. Aktivna vremenska razgranicenja 030 80.505 107.684 113.068 7. Unapred placeni troskovi pribave osiguranja 031 522.490 655.153 687.911 8. Prenosna premija osiguranja I saosiguranja koje pada na teret saosiguravaca I reosiguravaca

032 46.721 20.846 21.888

9. Rezervisane stete osiguranja I saosiguranja koje padaju na teret saosiguravaca I reosiguravaca

033 66.564 20.541 21.568

V. POSLOVNA IMOVINA 035 13.181.218 14.428.701 15.150136 D. UKUPNA AKTIVA 037 13.181.218 14.428.701 15.150.136 DJ. VANBILANSNA AKTIVA 038 396.781 400.483 420.507 A. KAPITAL I REZERVE 101 4.251.987 4.286.170 4.500.478 I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 102 2.649.091 2.649.091 2.781.545 1. Akcijski kapital 103 1.448.001 1.448.001 1.520.401 2. Drzavni I drustveni kapital 104 1.131.596 1.131.596 1.131.596 4. Udeli I ostali kapital 106 69.494 69.494 69.494 III. REZERVE 108 105.043 105.043 105.043 V. NERASPOREDJENA DOBIT 110 1.497.853 1.532.036 1.608.638 1. Nerasporedjena dobit ranijih godina 111 765.661 1.368.786 1.437.225 2. Nerasporedjena dobit tekuce godine 112 732.192 163.250 171.412 B. REZERVISANJA I OBAVEZE 115 8.929.231 10.142.531 10.649.657 I. DUGOROCNA REZERVISANJA 116 673.032 832.742 874.379 1. Matematicka rezerva zivotnih osiguranja 117 523.595 523.595 523.595 3. Rezervisanja za izravnanje rizika 119 15.657 40.423 42.444 5. Druga dugorocna rezervisanja 121 282.228 268.724 282.160 II. DUGOROCNE OBAVEZE 122 46.334 27.883 29.277 v ) ostale dugorocne obaveze 125 46.334 27.883 29.277 III. KRATKOROCNE OBAVEZE 126 881.524 385.589 404.868 1. Kratkorocne finansijske obaveze 127 18.533 18.589 19.518 v ) ostale kratkorocne finansijske obaveze 130 18.533 18.589 19.518 3. Obaveze po osnovu stete I ugovorene iznose 132 278.676 48.633 51.065 4. Obaveze za premiju, zarade I druge obaveze 133 557.279 318.367 334.285 5. Obaveze za porez iz rezultzta 134 27.036 0 0 IV. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 135 7.237.949 8.810.506 9.251.031 1. Prenosne premije 136 4.145.633 5.012.822 5.263.463 a ) zivotnih osiguranja 137 0 3.750 3.937 b ) nezivotnih osiguranja 138 4.089.943 4.983.571 5.232.749 v ) saosiguranja, reosiguranja I retrocesija 139 55.690 25.501 26.776

2. Rezervisane stete 140 2.624.362 3.498.497 3.673.422 a. zivotnih osiguranja 141 882 483 507 b. nezivotnih osiguranja 142 2.548.229 3.462.021 3.635.122 v. udeli u stetama saosiguranja, reosiguranja I retrocesija 143 75.251 35.993 37.792 3. Druga pasivna vremenska razgranicenja 144 467.954 299.187 314.146 V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 145 90.392 85.811 90.102 V. UKUPNA PASIVA 146 13.181.218 14.428.701 15.150.136 G. VANBILANSNA PASIVA 147 396.781 400.483 420.507

5.1.3.Analiza bilansa uspeha DDOR Novi Sad

P O Z I C I J E AOP I Z N O S

2006. 2007. 2008.

I. POSLOVNI ( FUNKCIONALNI ) PRIHODI 201 10.153.694 11.571.576 12.150.154 1. Prihodi od premija osiguranja I saosiguranja 202 9.752.569 11.155.174 11.712.932 1.1. Obracunata premija zivotnih osiguranja I saosiguranja

203 233.303 271.121 284.677

1.2. Obracunata premija nezivotnih osiguranja I saosiguranja

204 10.940.089 12.356.028 12.973.829

1.3. Premija preneta u saosiguranje – pasivna 205 1.846 0 0 1.4. Premija preneta u reosiguranje 206 532.000 578.266 607.179 1.5. Povecanje prenosnih premija osiguranja I saosiguranja

207 884.386 893.709 938.394

1.6. Smanjenje prenosnih premija osiguranja I saosiguranja

208 7.409 0 0

2. Prihodi od premija reosiguranja I retrocesija 209 34.775 20.663 21.696 2.1. Obracunata premija reosiguranja I retrocesija 210 623.054 697.828 732.719 2.2. Provizije iz poslova reosiguranja I retrocesija 211 0 4.581 4.810 2.3. Premija preneta retrocesijom reosiguranja I retrocesija

212 588.451 673.229 706.890

2.5. Smanjenje prenosnih premija reosiguranja I retrocesija

214 172 645 677

4. Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja

216 125848 134.484 141.208

5. prihodi od deponovanja I ulaganja sredstava tehnickih rezervi osiguranja, reosiguranja I retrocesija

217 211.668 236.856 248.699

6. Ostali poslovni prihodi 218 28834 24.399 25.619 II. POSLOVNI ( FUNKCIONALNI ) RASHODI 219 6.847.114 7.855.267 8.248.030 1. Rashodi za dugorocna rezervisanja I funkcionalne doprinose

220 418.331 461.434 484.506

1.1. Matematicka rezerva zivotnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja

221 47.529 66.403 69.723

1.3. Doprinos za preventivu 223 174.162 198.477 208.400 1.4. Vatrogasni doprinos 224 13.632 15.302 16.067 1.5. Doprinos Garantnom fondu 225 170.307 156.486 164.310

1.6. Rezervisanja za izravnanje rizika 226 12.701 24.766 26.004 2. Rashodi naknada steta I ugovorenih iznosa 228 5.371.807 6.385.387 6.704.656 2.1. Likvidirane stete I ugovoreni iznosi zivotnih osiguranja

229 89.876 159.108 167.063

2.2. Likvidirane stete nezivotnih osiguranja 230 5.181.721 6.157.911 6.465.806 2.3. Likvidirane stete – udeli u stetama saosiguranja 231 0 1.010 1.060 2.4. Likvidirane stete – udeli u stetama reosiguranja I retrocesija

232 100.175 133.607 260.533

2.5. Rashodi izvidjaja, procene, likvidacije I isplate naknada steta I ugovorenih iznosa

233 193.798 200.744 210.781

2.7. Prihodi od ucesca reosiguranja I retrocesija u naknadi steta

235 193.763 266.993 280.342

3. Rezervisane stete – povecanje 236 854.763 891.938 936.535 3.2. Rezervisane stete zivotnih osiguranja 239 7.207 399 419 3.3. Rezervisane stete nezivotnih osiguranja 240 847.343 959.227 1.007.188 3.4. Rezervisane stete nezivotnih osiguranja 241 0 73.655 77.338 3.5. Rezervisane stete saosiguranja, reosiguranja I retrocesija

242 7.627 6.765 7.103

4. Regres – prihodi po osnovu regresa 246 77.188 120.338 126.355 5. Povecanje ostalih tehnickih rezervi – neto 247 118.500 28.367 29.785 6. Smanjenje ostalih tehnickih rezervi – neto 248 192.619 118.500 124.425 7. Rashodi za bonuse I popuste 249 353.520 326.979 343.328 III. DOBIT – BRUTO POSLOVNI REZULTAT 252 3.306.580 3.716.309 3.902.124 B. TROSKOVI SPROVODJENJA OSIGURANJA 254 4.156.183 4.435.310 4.657.075 1. Troskovi pribave 255 1.922.331 2.109.955 2.215.453 1.1. Provizije 256 121.505 188.682 198.116 1.2. Ostali troskovi pribave 257 1.979.915 2.053.936 2.156.633 1.3. Promena razgranicenih troskova pribave – povecanje 258 179.089 132.663 139.296

2. Troskovi uprave 260 2.261.269 2.380.554 2.499.582 2.1. Amortizacija 261 202.376 216.675 227.509 2.2. Troskovi materijala, energije, usluga I nematerijalni troskovi

262 848.013 944.347 991.564

2.3. Troskovi zarada, naknada zarada I ostali licni troskovi 263 1.12.159 1.218.764 1.279.702 2.4. Ostali troskovi uprave 264 87.721 768 806

3. Ostali troskovi sprovodjenja osiguranja 265 41.059 42.531 44.657 4. Provizije od reosiguranja I retrocesija 266 68.476 97.730 102.616 II. POSLOVNI GUBITAK – NETO POSLOVNI REZULTAT

268 846.603 719.001 754.951

III. FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU SREDSTVA TEHNICKIH REZERVI

269 444.919 384.366 403.584

IV. FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU SREDSTVA TEHNICKIH REZERVI

270 53.172 25.032 26.284

V. PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI

271 2.542.467 1.049.938 1.102.435

VI. RASHODI PO OSNOVU OBEZVREDJENJA 272 1.303.574 521.446 547.518

IMOVINE I OSTALI RASHODI VII. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

273 781.037 168.825 177.266

V. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 277 781.037 168.825 177.266 1. Porez na dobitak 280 781.037 10.156 10.664 2. Dobitak po osnovu kreiranja odlozenih poreskih sredstva I smanjenja poreskih obaveza

281 42.495 4.581 4.810

3.Gubitak po osnovu smanjenja odlozenih poreskih sredstava I kreiranja odlozenih poreskih obaveza

282 0 0 0

DJ. NETO DOBITAK 283 4.350 163.250 171.412 288 732.192

Na osnovu pregleda bilansa stanja, mozemo zakljuciti, da u skladu sa Zakonom o osiguranju, kompanija DDOR Novi Sad obezbedjuje likvidnost u poslovanju, kao I obezbedjenje ocuvanja imovine I odrzavanja stabilnosti poslovanja. Iz svega, proizilazi zakljucak o pozitivnom poslovanju kompanije. To mozemo zakljuciti na osnovu ocene aktuarskih pozicija u finansijskim izvestajima o poslovanju kompanije.

Prilikom pregleda bilansa uspeha, mozemo videti da se dobit u 2007. godini umanjila u odnosu na 2006. godinu. Naravno, treba navesti, da su se u 2007. godini povecali I rashodi, koji automatski uticu na neto dobit. Poslovanje je u svakoj meri pozitivno, jer donosi dobit u protekle dve godine.

Sto se tice tekuce, 2008. godine, predvideli smo da kompanija posluje uspesno, odnosno na iznose prethodne godine, dodali smo povecanje u iznosu od 5 %. Svakako treba imati u vidu, da je 2008. godina samo fiktivna, da su iznosi imaginarni I sluze samo da bi smo izracunali parametre finansijskog poslovanja kompanije.

5.1.4.Analiza finansijskih pokazatelja DDOR Novi Sad

Da bi smo izvukli zakljucak o poslovanju kompanije DDOR Novi Sad, moramo uraditi analizu finansijskih pokazatelja. Uradicemo racio analizu kompanije, gde cemo dobiti koeficiente o likvidnosti, zaduzenosti, aktivnosti I profitabilnosti kompanije. Za racio analizu koristicemo samo neke od gore navedenih analiza, kako bi stekli bolji utisak o poslovanju kompanije DDOR Novi Sad.

5.1.4.1.Pokazatelji likvidnosti

5.753.715 – 6.912 6.303.696 – 10.487 6.618.880 – 11.011 1. ------------------------=6,51 % ; --------------------------=16,32 % ;-------------------------=16.32 %

881.524 385.589 404.868

2.512.839 + 458.236 2.648.135 + 58.384 + 311.472 2.780.542 + 61.326+327.046

2. --------------------------=3,37 % ; -------------------------------------=7,82 % ; ----------------------------------=7,82% 881.524 385.589 404.868

458.236 – 6.912 311.472 – 10.487 327.046 – 11.011 3. --------------------------=0,51 % ; ---------------------=0,78 % ; -------------------------=0,78 %

881.524 385.589 404.868

RACIJA LIKVIDNOSTI 2006. 2007. 2008.

1.Racio likvidnost u uzem smislu 6,51 % 16,32 % 16,32 %

2. Racio likvidnost u sirem smislu 3,37 % 7,82 % 7,82 %

3.Brzi koeficijent 0,51 % 0,78 % 0,78 %

5.1.4.2.Pokazatelji zaduzenosti

46.334 27.883 29.277 1. ---------------=0,33 % ; -------------=0,23 % ; ---------------=0,23 %

136.332 118.208 124.118

46.334 27.883 29.277 2.---------------------------=0,03 % ; -------------------------=0,01 % ; ---------------------------=0,01 %

46.334 + 1.448.001 27.883 + 1.448.001 29.277 + 1.448.001

46.332 27.883 29.277 3. ----------------=0,03 % ; ---------------=0,01 % ; -------------=0,01 %

1.448.001 1.448.001 1.448.001

RACIJA ZADUZENOSTI 2006. 2007. 2008.

1.Dug prema ukupnim sredstvima 0,33 % 0,23 % 0,23 %

2. Dug prema ukupnoj kapitalizaciji 0,03 % 0,01 % 0,01 %

3. Dug prema akcionarskom kapitalu 0,03 % 0,01 % 0,02 %

5.1.4.3.Pokazatelji poslovne aktivnosti

2.512.839 2.648.135 2.780.542 1.----------------------------------=9,54 % ; ----------------------------------=8,68 % ; ------------------------------=8,68 %

233.303 + 10.940.089/365 271.121 + 12.356.028/365 284.677 + 12.973.829/365

RACIJA POSLOVNE AKTIVNOSTI 2006. 2007. 2008.

1. Prosecan period naplate 9,54 % 8,68 % 8,68 %

5.1.4.4.Pokazatelji profitabilnosti

9.752.569 11.155.174 11.712.932 1.---------------=0,96 % ; ----------------=0,96 % ; ---------------=0,96 %

10.153.694 11.571.576 12.150.154

10.153.694 11.571.576 12.150.154 2. ----------------=7,01 % ; --------------- =7,99 % ; ---------------=8,39 %

1.448.001 1.448.001 1.448.001

POKAZATELjI PROFITABILNOSTI 2006. 2007. 2008.

1. Marza profita na ostvarenu prodaju 0,96 % 0,96 % 0,96 %

2. Prinos na neto imovinu 7,01 % 7,99 % 8,39 %

5.2.Istorijat, opsti podaci I delatnost Dunav osiguranja

Kompanija "Dunav osiguranje" je najveca osiguravajuca kuca na trzistu osiguranja u zemlji, sa tradicijom dugom 140 godina. Osnovana je 30. 06.1963. godine.

Kao akcionarsko drustvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, "Dunav osiguranje" je jedina institucija na domacem trzistu koja je registrovana za sve vrste osiguranja.

Sa 21 glavnom filijalom i oko 600 prodajnih mesta, kompanija ima snaznu poslovnu mrezu, koja se neprestanim usavrsavanjem poslovanja i razvitkom informacionog sistema priblizava standardima velikih evropskih osiguravajucih kompanija.

Kompanija Dunav osiguranje je prva osiguravajuca kuca u nasoj zemlji koja ima medjunarodno priznat sistem upravljanja kvalitetom.

Najveci akcionari Dunav osiguranja su:

Raffeisen zentralbank sa 10,79 % Komercijalna banka AD sa 10,11 % AS Hansapank sa 7,30 % Hypo-alpe Adria bank AG sa 5,49 % Bank Austria Creditanstal sa 4,16 % Republika Srbija sa 3,67 % Ostali akcionari sa ucescem ispod 5 % Akcijski kapital sa 5,39 %

Strucno znanje zaposlenih, cvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na kvalitetu radnih procesa, pocev od pruzanja informacija klijentima, kvalitetne pripreme ugovora sa jasnom definicijom najsire zastite osiguranika, pa sve do azurne isplate steta u slucaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja, cineci od kompanije znacajan faktor stabilnosti.

5.2.1.Organizacija finansijsko-komercijalnog sektora Dunav osiguranja

Kao sto smo gore naveli Kompanija Dunav osiguranje je jedina osiguravajuca kuca na domacem trzistu, koje pruza sve vrste osiguranja. O vrstama osiguranja brine finansijsko- komercijalni sektor osiguranja.Osiguranje moze biti za fizicko I pravno lice. Finansijski sektor vodi racuna, da sve vrste osiguranja budu na vreme uplacene, kao I da eventualne stete na vreme budu isplacene svojim klijentima. Komercijalni sektor vodi racuna o vrstama usluga osiguranja koja se pruzaju fizickim I pravnim licima.U osiguranja fizickih i pravnih lica, ubrajamo sledeca osiguranja:

Osiguranje imovine Osiguranje lica Osiguranje motornih vozila Osiguranje transporta Osiguranje privrede Osiguranje odgovornosti Paket osiguranja ( vazi samo za pravna lica )

5.2.2.Analiza bilansa stanja Dunav osiguranja

P O Z I C I J E AOP I Z N O S

2006. 2007. 2008.

A. STALNA IMOVINA – ULAGANJA 001 8.975.612 8.791.122 9.230.678 II. NEMATERIJALNA ULAGANJA ( IMOVINA ) 003 162.481 301.787 316.876 IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA

005 4.933.099 5.022.606 5.273.736

1. Nekretnine, postrojenja I oprema koji sluze za obavljanje delatnosti

006 3.743.923 3.879.096 4.073.050

3. Investicione nekretnine 008 1.189.176 1.143.510 1.200.685 V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI 009 3.880.032 3.466.729 3.640.065 1. Ucesca u kapitalu 010 3.825.092 3.449.055 3.621.507 a ) zavisnih pravnih lica 011 1.392.494 1.313.906 1.379.601 v ) ostalih pravnih lica 013 2.432.598 2.135.149 2.241.906

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani 014 54.940 17.674 18.557 v ) ostali dugorocni finansijski plasmani 017 54.940 17.674 18.537 B. OBRTNA IMOVINA – POTRAZIVANJA 018 9.771.489 11.435.331 12.007.097 I. ZALIHE 019 23.221 15.674 16.457 III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

021 9.616.869 11.306.574 11.871.902

1. Potrazivanja 022 2.779.748 2.438.891 2.466.335 2. Potrazivanja za vise placen porez na dobit 023 3.086 80.559 84.586 3. Kratkorocni finansijski plasmani 024 4.459.439 5.728.564 6.014.992 v ) ostali kratkorocni finansijski plasmani 027 4.459.439 5.728.564 6.014.992 4. Gotovinski ekvivalenti I gotovina 028 1.960.448 2.771.695 2.910.279 5. Porez na dodatu vrednost 029 0 0 0 6. Aktivna vremenska razgranicenja 030 3.365 10.111 10.616 7. Unapred placeni troskovi pribave osiguranja 031 0 0 0 8. Prenosna premija osiguranja I saosiguranja koje pada na teret saosiguravaca I reosiguravaca

032 168.434 148.323 155.739

9. Rezervisane stete osiguranja I saosiguranja koje padaju na teret saosiguravaca I reosiguravaca

033 242.349 218.431 229.352

V. POSLOVNA IMOVINA 035 18.747.101 20.226.453 21.237.775 D. UKUPNA AKTIVA 037 18.747.101 20.226.453 21.237.775 DJ. VANBILANSNA AKTIVA 038 14.949 140.775 147.813 A. KAPITAL I REZERVE 101 7.168.743 7.278.600 7.642.530 I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 102 5.952.139 5.953.274 6.250.937 1. Akcijski kapital 103 313.606 313.606 313.606 2. Drzavni I drustveni kapital 104 5.508.247 5.508.247 5.508.247 4. Udeli I ostali kapital 106 130.286 131.421 137.992 III. REZERVE 108 485.289 485.289 485.289 V. NERASPOREDJENA DOBIT 110 559.584 647.550 679.027 1. Nerasporedjena dobit ranijih godina 111 216.846 260.817 273.857 2. Nerasporedjena dobit tekuce godine 112 342.738 386.733 406.069 B. REZERVISANJA I OBAVEZE 115 11.578.358 12.947.853 13.595.245 I. DUGOROCNA REZERVISANJA 116 493.848 994.697 1.044.431 1. Matematicka rezerva zivotnih osiguranja 117 310.964 513.028 538.679 3. Rezervisanja za izravnanje rizika 119 35.862 70.518 74.043 5. Druga dugorocna rezervisanja 121 147.022 411.151 431.708 II. DUGOROCNE OBAVEZE 122 4.904 2.773 2.911 v ) ostale dugorocne obaveze 125 4.904 2.773 2.911 III. KRATKOROCNE OBAVEZE 126 1.365.433 802.841 842.983 1. Kratkorocne finansijske obaveze 127 2.291 0 0 v ) ostale kratkorocne finansijske obaveze 130 2.291 0 0 3. Obaveze po osnovu stete I ugovorene iznose 132 92.483 31.090 32.644 4. Obaveze za premiju, zarade I druge obaveze 133 957.206 766.192 804.501 5. Obaveze za porez iz rezultzta 134 313.453 5.559 5.836 IV. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 135 9.714.173 11.147.542 11.704.919 1. Prenosne premije 136 4.462.476 4.598.384 4.828.303 a ) zivotnih osiguranja 137 0 0 0 b ) nezivotnih osiguranja 138 4.379.413 4.534.421 4.761.142 v ) saosiguranja, reosiguranja I retrocesija 139 83.063 63.963 67.161 2. Rezervisane stete 140 4.838.596 6.046.536 6.348.862

a. zivotnih osiguranja 141 7.517 10.828 10.369 b. nezivotnih osiguranja 142 4.828.264 6.035.708 6.337.493 v. udeli u stetama saosiguranja, reosiguranja I retrocesija 143 2.815 0 0 3. Druga pasivna vremenska razgranicenja 144 413.101 502.622 527.753 V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 145 0 0 0 V. UKUPNA PASIVA 146 18.747.101 20.226.453 21.237.775 G. VANBILANSNA PASIVA 147 140.949 140.775 147.813

5.2.3. Analiza bilansa uspeha Dunav osiguranja

P O Z I C I J E AOP I Z N O S

2006. 2007. 2008.

I. POSLOVNI ( FUNKCIONALNI ) PRIHODI 201 11.688.658 13.242.728 13.904.864 1. Prihodi od premija osiguranja I saosiguranja 202 11.121.089 12.555.763 13.183.551 1.1. Obracunata premija zivotnih osiguranja I saosiguranja

203 282.696 364.494 382.718

1.2. Obracunata premija nezivotnih osiguranja I saosiguranja

204 12.838.908 13.446.259 14.118.571

1.3. Premija preneta u saosiguranje – pasivna 205 3.900 16.614 17.445 1.4. Premija preneta u reosiguranje 206 1.160.035 1.102.468 1.157.591 1.5. Povecanje prenosnih premija osiguranja I saosiguranja

207 836.580 135.908 142.703

4. Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja

216 99.739 121.495 127.569

5. Prihodi od deponovanja I ulaganja sredstava tehnickih rezervi osiguranja, reosiguranja I retrocesija

217 419.329 530.126 556.632

6. Ostali poslovni prihodi 218 48.501 35.344 37.111 II. POSLOVNI ( FUNKCIONALNI ) RASHODI 219 8.114.039 8.823.036 9.264.187 1. Rashodi za dugorocna rezervisanja I funkcionalne doprinose

220 497.165 550.435 577.956

1.1. Matematicka rezerva zivotnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja

221 69.725 106.157 111.464

1.3. Doprinos za preventivu 223 215.495 211.475 222.048 1.4. Vatrogasni doprinos 224 17.885 20.394 21.413 1.5. Doprinos Garantnom fondu 225 170.585 170.611 179.141 1.6. Rezervisanja za izravnanje rizika 226 23.475 41.798 43.887 2. Rashodi naknada steta I ugovorenih iznosa 228 5.962.726 6.799.252 7.139.214 2.1. Likvidirane stete I ugovoreni iznosi zivotnih osiguranja

229 159.645 201.344 211.411

2.2. Likvidirane stete nezivotnih osiguranja 230 6.144.081 6.337.899 6.654.793 2.3. Likvidirane stete – udeli u stetama saosiguranja 231 73.723 5.335 5.601 2.4. Likvidirane stete – udeli u stetama reosiguranja I retrocesija

232 0 0 0

2.5. Rashodi izvidjaja, procene, likvidacije I isplate naknada steta I ugovorenih iznosa

233 525.810 579.239 608.200

2.7. Prihodi od ucesca reosiguranja I retrocesija u naknadi steta

235 940.495 322.940 339.087

3. Rezervisane stete – povecanje 236 1.272.520 1.231.859 1.293.451 3.2. Rezervisane stete zivotnih osiguranja 239 4.297 4.791 5.030 3.3. Rezervisane stete nezivotnih osiguranja 240 2.086.597 1.552.830 1.630.471 3.4. Rezervisane stete nezivotnih osiguranja 241 819.975 321.467 337.540 3.5. Rezervisane stete saosiguranja, reosiguranja I retrocesija

242 2.815 0 0

4. Regres – prihodi po osnovu regresa 246 233.906 234.594 246.323 5. Povecanje ostalih tehnickih rezervi – neto 247 0 0 0 6. Smanjenje ostalih tehnickih rezervi – neto 248 24.611 16.138 16.944 7. Rashodi za bonuse I popuste 249 640.145 472.296 495.910 III. DOBIT – BRUTO POSLOVNI REZULTAT 252 3.574.619 4.419.692 4.640.676 B. TROSKOVI SPROVODJENJA OSIGURANJA 254 4.166.302 4.487.575 4.711.953 1. Troskovi pribave 255 2.107.268 2.767.096 2.905.450 1.1. Provizije 256 260.237 319.829 335.820 1.2. Ostali troskovi pribave 257 1.847.031 2.447.267 2.569.630 1.3. Promena razgranicenih troskova pribave – povecanje 258 0 0 0 2. Troskovi uprave 260 1.974.265 1.633.544 1.715.221 2.1. Amortizacija 261 211.536 246.175 256.483 2.2. Troskovi materijala, energije, usluga I nematerijalni troskovi

262 666.540 409.157 429.614

2.3. Troskovi zarada, naknada zarada I ostali licni troskovi 263 779.225 777.349 816.216 2.4. Ostali troskovi uprave 264 316.964 200.863 210.906 3. Ostali troskovi sprovodjenja osiguranja 265 84.769 86.935 91.281 II. POSLOVNI GUBITAK – NETO POSLOVNI REZULTAT

268 591.683 67.883 71.277

III. FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU SREDSTVA TEHNICKIH REZERVI

269 312.698 221.594 232.673

IV. FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU SREDSTVA TEHNICKIH REZERVI

270 774.716 37.888 39.782

V. PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI

271 3.597.358 1.767.230 1.855.591

VI. RASHODI PO OSNOVU OBEZVREDJENJA IMOVINE I OSTALI RASHODI

272 2.217.683 1.449.287 1.521.751

VII. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

273 325.974 433.766 455.454

V. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 277 355.753 410.608 431.138 1. Porez na dobitak 280 313.453 5.559 5.836 2. Dobitak po osnovu kreiranja odlozenih poreskih sredstva I smanjenja poreskih obaveza

281 300.438 0 0

3.Gubitak po osnovu smanjenja odlozenih poreskih sredstava I kreiranja odlozenih poreskih obaveza

282 0 18.316 19.232

DJ. NETO DOBITAK 283 342.738 386.733 406.069 288 71 80 84

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 41 str.
preuzmi dokument