Компир BPS-A1020-5, Istraživanja' predlog Biologija životne sredine. Univerza sv. Cirila in Metoda v Skopju
JelenaH
JelenaH

Компир BPS-A1020-5, Istraživanja' predlog Biologija životne sredine. Univerza sv. Cirila in Metoda v Skopju

DOC (147 KB)
7 str.
1broj preuzimanja
684broj poseta
Opis
Во оваа семинарска работа ќе имате можност да навлезете во светот на генетски модифицираната храна преку презентираниот пример: компирот BPS-A1020-5, начинот на неговата модификација и предностите кои ги даваат неговите ...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 7
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
preuzmi dokument

Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје

Природно-математички факултет

Институт за биологија

СЕМИНАРСКА РАБОТА Тема: Компир BPS-A1020-5

Ментор: Студент: Проф. д-р Зоран Поповски Јелена Хиниќ 14953

Скопје, 2015 година

Содржина

PAGE 7

Вовед.........................................................

............ 3

• Цел и

задача......................................................... 4

• Предмет на семинарска

работа.......................... 5

Резиме.......................................................

............ 6

• Користена

литература.......................................... 7

PAGE 7

Вовед

Денес се произведува доволно храна за да бидат покриени потребите во исхраната на целата популација на Земјата меѓутоа за жал распределеноста на истата воопшто не е рамномерна и правилна. Токму затоа одреден процент на населението секојдневно се справува со дефицит на храна, а проблемот со гладта, иако во 21виот век, сепак е на прво место. Од овие причини во осумдесетите години на минатиот век беа создадени првите генетски модифицирани организми, заштитени со правото на сопственост на неколку меѓународни компании, со цел во светски рамки да се заменат и надополнат растенијата кои се користат во исхраната на животните и човекот. Компирот е земјоделска култура која одсекогаш заземала значајно место во исхраната на човекот па токму заради тоа истиот е предмет на доста генетски модификации. Најмногу ГМ компир се одгледува во Канада, САД, Германија и Шведска. Во оваа семинарска работа ќе имате можност да навлезете

во светот на генетски модифицираната храна преку презентираниот пример: компирот BPS-A1020-5, начинот на неговата модификација и предностите кои ги даваат неговите својства.

PAGE 7

Цели и задачи

Генетски модифицираните организми се една од главните теми на денешницата па затоа секојдневно се сретнуваме со различни мислења и информации, контрадикторности предизвикани од недоволно информираната јавност. Пред сè предмет на генетските модификации е подобрување на својствата на даден организам во насока на олеснување на работата и животот на човекот, а исто така и подобрување на квалитетот на живеењето.

Целите и задачите конкретно на оваа генетска модификација на компир во компир BPS-А1020-5 се следниве:

• да содржи поголем процент на скроб • да е повкусен, а истовремено со поголема нутритивна вредност

• да апсорбира помалку масло при готвењето • да го зголеми процентот на скроб во производите (храна и пијалоци) кои се добиваат со негова преработка

Предмет на семинарска работа

PAGE 7

Компир BPS-A1020-5

Компирот BPS-A1020-5 е генетски модифицирана култура којашто за прв пат била презентирана во Шведска на 09 Октомви 2010 година од страна на компанијата “BASF Plant Science”. Она по коешто е препознатлив ваквиот генетски модифициран компир односно целта на генетската модификација била да се создаде компир чијшто скроб ќе содржи висок процент на амилопектин што е овозможено со инхибирање на експресијата на GBSS генот, а со тоа и редуцирање на синтезата на амилозата. Генетската модификација е претставена со инсертирање на

GBSS (granule bound starch synthase) кој се однесува како антисенс ген на веќе постоечкиот GBSS којшто природно се наоѓа во компирот и кодира синтеза на ензим кој ја катализира биосинтезата на амилозата. Инсертирањето на генот се врши со помош на Ti-плазмид (составен од два плазмида) од Agrobacterium tumefaciens. Инактивирањето на GBSS генот се врши со антисенс техника. Подетално, антисенс mRNA и нормалната mRNA се пресретнуваат заради комплементарноста на базите и на тој начин се блокираат меѓусебно оневозможувајќи ја синтезата на протеинот (ензимот) којшто катализира биосинтеза на амилоза. Па така компирот со ваква генетска модификација ќе содржи скроб со минимален или целосно занемарлив процент на амилоза, а за сметка на тоа висок процент на амилопектин. Големата концентрација на скробен амилопектин ги

одредува физичките својства на компирот, давајќи му поголема хранлива вредност, а по вкусот сепак не се разликува многу од

PAGE 7

конвенционалниот па така може да се користи во прехрамбената индустрија. Компирот BPS-A1020-5 бил проверен и прифатен од страна

на EFSA (European Food Safety Authority) на 15.04.2011г. но по две неполни години, на 04.03.2013 барањето било повлечено од шведската компанија.

Резиме

Компирот BPS-A1020-5 е еден од многуте градинарски и житни култури кои подлежат на генетска модификација. Повеќе од очигледно е дека ГМ техниките ќе продолжат да

се применуваат и благодарение на нив ГМК ќе понудат подобрена хранлива вредност и зголемена продуктивност. ГМ техниките секој ден се усовршуваат сè повеќе и повеќе,

па не би погрешиле доколку би кажале дека генетски модифицираната храна е храна на иднината.

Potato BPS-A1020-5 is one of the many wheats and vegetables that are subject for genetic modification.

It is more than obvious, the use of the techniques of genetic modification wil continue and because of them GMC will offer better nutritious value and bigger productivity.

The techniques of genetic modification are getting better and more sofisticated day by day, so we wouldn’t be wrong if we say that GM food is the food of the future.

PAGE 7

Користена литература

1. Gilles-Eric Sèralini -“Ces OGM que changent le monde” 2004 2. American Medical Association (2012). "Report 2 of the Council on Science

and Public Health: Labeling of Bioengineered Foods”

3. Интернет • www.gmo-compass.org • www.gmo.mercola.com

PAGE 7

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
preuzmi dokument