Alekkkk

Alekkkk

Univerzitet Crne Gore, Medicina i Farmacija, Farmacija
1
pitanja
1
odgovori
Pitanja
Medicinska biohemija
Heej. Iz koje knjige je najbolje spremati Medicinsku bioh. A da nije od Spasić,Ivanovoć? Neki predlog. ????
Odgovori
Odgovor na pitanje koje je postavio
Medfak1
Varagic definitivno. A pomaze i Farmaceutska hemija.