anida-celebic

anida-celebic

Univerzitet u Zenici, Biologija i Hemija, Medicina
1
pitanja
Pitanja
Mikrobiologija- Test aglutinacije
Koje bakterije se dokazuju testom aglutinacije?