Aniskywalker
University M

Zid

aniskywalker nema postova na zidu jos uvek

Beleške

Investicioni projekat-Seminarski rad-Ekonomija-Menadzment

Investicioni projekat,Seminarski rad,Ekonomija,Menadzment, PODACI O INVESTITORU,PODACI O AUTORU BIZNIS PLANA,OPIS I SVRHA PREDUZETNIČKE IDEJE,ANALIZA TRŽIŠTA,SWOT ANALIZA,PROMOVISANJE,PROCENA RIZIK...
aniskywalker
8
Ekonomija
Menadžment

Fajolizam-Seminarski rad-Menadzment ljudsjim resursima-Menadzment

Fajolizam,Seminarski rad,Menadzment ljudsjim resursima,Menadzment, DIZAJN ORGANIZACIJE PREMA FAJOLU, PRINCIPI FAJOLOVE ADMINISTRACIJE, DOBRE I LOŠE STRANE FAJOLOZMA, Dobre strane linijske organizac...
aniskywalker
3
Menadžment ljudskih resusa
Menadžment

Evolucija odnosa s javnoscu-Seminarski rad-Marketing-Menadzment

Evolucija odnosa s javnoscu,Seminarski rad,Marketing,Menadzment, Korijeni odnosa s javnošću, Antičko doba, Srednji vijek,Porijeklo pojma propaganda,Razvoj javnih odnosa u Novom Svijetu, Nastanak p...
aniskywalker
20
Marketing
Menadžment

ETIČKI PROBLEMI U MENANDŽMENTU-Seminarski rad-Etika-Menadzment

ETIČKI PROBLEMI U MENANDŽMENTU,Seminarski rad,Etika,Menadzment, Pojam etike, Opšti etički principi, Etički zakoni, Etika na mreži, Etika I društvena odgovornost u Menandzmentu, Etička analiza cilje...
aniskywalker
8
Etika
Menadžment

Emocionalna kompetentnost pri uspostavljanju odnosa sa drugim ljudima-Seminarski rad-Menadzment ljudskih resursa-Menadzment

Emocionalna kompetentnost pri uspostavljanju odnosa sa drugim ljudima,Seminarski rad,Menadzment ljudskih resursa,Menadzment, Teorijsko razmatranje problema, Srodni pojmovi, Predmet, problem i cilj...
aniskywalker
43
Menadžment ljudskih resusa
Menadžment

Ekonomska globalizacija-Seminarski rad-Globalizacija-Menadzment

Ekonomska globalizacija,Seminarski rad,Globalizacija,Menadzment, DEFINICIJA GLOBALIZACIJE,Globalizacija uopše Proces Globalizacije,EKONOMSKA GLOBALIZACIJA,Ubrzavanje međunarodnih tokova kapitala,Ub...
aniskywalker
25
Operaciona istraživanja i proizvodnja
Menadžment

Ekologija koncept odzivosti razvoja-Seminarski rad-Operativni menadzment-Menadzment

Ekologija koncept odzivosti razvoja,Seminarski rad,Operativni menadzment,Menadzment, ŽIVOTNA SREDINA KAO SISTEM,. RAZVOJ EKOLOŠKE SVESTI, UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA,KONCEPT ODRŽIVOSTI RAZVOJA,...
aniskywalker
9
Operaciona istraživanja i proizvodnja
Menadžment

EDUKACIJA I OBUKA ZAPOSLENIH-Seminarski rad-Ekonomika preduzeca-Menadzment

EDUKACIJA I OBUKA ZAPOSLENIH,Seminarski rad,Ekonomika preduzeca,Menadzment, CILJEVI ISTRAŽIVANJA, METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA, TEORIJSKI OKVIR,RAZLIKA OBUKE SA ASPEKTA MESTA REALIZACIJE,PRILAZ PLANA...
aniskywalker
19
Razvojna politika preduzeća
Menadžment

DIVERSIFIKACIJA KAO PRAVAC RASTA-Seminarski rad-Ekonomija-Menadzment

DIVERSIFIKACIJA KAO PRAVAC RASTA,Seminarski rad,Ekonomija,Menadzment, POJAM DIVERSIFIKACIJE, RAZLOZI DIVERSIFIKACIJE,CILJEVI DIVERSIFIKACIJE,VRSTE DIVERSIFIKACIJE,ODNOS DIVERSIFIKACIJE I PERFORMANS...
aniskywalker
14
Ekonomija
Menadžment

Bencmarking-Seminarski rad-rad i kontorola kvaliteta-Menadzment

Bencmarking,Seminarski rad,rad i kontorola kvaliteta,Menadzment, Mesto i uloga benčmarkinga,Istorijat benčmarkinga,Vrste benčmarkinga,Interni benčmarking,Eksterni benčmarking,Konkurentski benčmarki...
aniskywalker
20
Upravljanje kvalitetom
Menadžment
Otvori više

Klipovi

Aniskywalker nema ubacenih video zapisa

Blog posts

Aniskywalker nije napisao još nijedan članak

Pitanja

Aniskywalker nije postavljao pitanja jos uvek

Prijatelji

pinokio
petrovic12124
micy89
dr.sleepless
mlekara
stara.rukavica
stamparskagreska
2hrast2
rambojedebil