Armin_kova_evi
University M

Zid

armin_kova_evi nema postova na zidu jos uvek

Beleške

06 priguseno i prisilno titranje

prigušeno osciliranje
armin_kova_evi
0
Teorija elektromagnetisma i elektromagnetnih polja
Fizika
Otvori više

Klipovi

Armin_kova_evi nema ubacenih video zapisa

Blog posts

Armin_kova_evi nije napisao još nijedan članak

Pitanja

Armin_kova_evi nije postavljao pitanja jos uvek