Marajade
University M

Zid

marajade nema postova na zidu jos uvek

Beleške

Uvod u ekonomiju-Skripta-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka001

Uvod u ekonomiju,Skripta,Ekonomija,Fakultet organizacionih nauka,fon, Pozitivna i normativna ekonomija, Makroekonomski ciljevi i makroekonomski instrumenti, Ekonomske kategorije i ekonomski zakoni...
marajade
8
Ekonomija
Ekonomija

Ponuda i traznja-Skripta-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka001

Ponuda i traznja,Skripta,Ekonomija,Fakultet organizacionih nauka,fon, ELASTICNOST TRAZNJE, Kurno - Maršalov zakon, Hiks - Alenov zakon, Mur - Šulcov zakon, Gifenov paradox, Veblenov efe...
marajade
6
Ekonomija
Ekonomija

Ekonomska misao u Antickoj Grckoj i starom Rimu-Skripta-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka

EKONOMSKA MISAO ANTIČKE GRČKE I STAROG RIMA,Skripta,Ekonomija,Fakultet organizacionih nauka, fon, EKONOMSKA MISAO ANTIČKE GRČKE, Perikle, Aristotel, MERKANTILIZAM, FIZIOKRATIZAM, KLASIČNA EKONOMSKA...
marajade
3
Ekonomija
Ekonomija

Drustveni karakter proizvodnje-Skripta-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka001

Drustveni karakter proizvodnje,Skripta,Ekonomija,Fakultet organizacionih nauka, DRUŠTVENI KARAKTER PROIZVODNJE I PROIZVODNE SNAGE DRUŠTVA, EKONOMSKA MISAO ANTIČKE GRČKE, Perikle, Aristotel, FEUDALI...
marajade
1
Ekonomija
Ekonomija

Preduzeca-Beleska-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka0001

Preduzeca,Beleska,Ekonomija,Fakultet organizacionih nauka, Naziv preduzeća, Vlasništvo preduzeća, monopolista, oligopolista, preduzetnik, roba, cena, novac, krediti, zaposlenost
marajade
0
Ekonomija
Ekonomija

Puskice iz ekonomije-Ispit-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka001

Ispit,Ekonomija,Fakultet organizacionih nauka,fon,puskice iz ekonomije,puskice
marajade
2
Ekonomija
Ekonomija

Pitanja za usmeni ispit iz ekonomije-Ispit-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka001

Ispit,Ekonomija,Fakultet organizacionih nauka,fon,pitnaja za usmni ispit iz ekonomije,ispitna pitanja,usmni ispit,pitanja za usmeni ispit,ispit iz ekonomija
marajade
1
Ekonomija
Ekonomija

Kolokvijum 6-Ispit-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka

Ispit,Ekonomija,Fakultet organizacionih nauka,fon,kolokvijum,kolokvijum 6
marajade
0
Ekonomija
Ekonomija

Ispitna pitanja iz ekonomija-Ispit-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka001

Ispit,Ekonomija,Fakultet organizacionih nauka,fon,Ispitna pitanja iz ekonomija,ispitna pitanja
marajade
6
Ekonomija
Ekonomija

Drugi kolokvijum januar 2007-Ispit-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka

Drugi kolokvijum januar 2007,Ispit,Ekonomija,Fakultet organizacionih nauka,fon,kolokvijum,drugi kolokvijum
marajade
0
Ekonomija
Ekonomija
Otvori više

Klipovi

Marajade nema ubacenih video zapisa

Blog posts

Marajade nije napisao još nijedan članak

Pitanja

1

Odgovori

Bezbednost u sajber prostoru!?

Bilo kakav materijal na ovu temu!?!??
marajade
20/04/2013
Otvori više

Prijatelji

pinokio
petrovic12124
micy89
dr.sleepless
mlekara
stamparskagreska
stara.rukavica
mrzim.cvetne.dezene
2hrast2