mija96

mija96

Univerzitet u Banjoj Luci, Medicina i Farmacija, Medicina
2
pitanja
2
odgovori
Pitanja
Hemoragijski sindrom
Da li je uvijek produzeno protrombinsko vrijeme?
Ventrikularna fibrilacija
Da li je to poremecaj u stvaranju ili sprovodjenju srcanih impulsa?
Odgovori
Odgovor na pitanje koje je postavio
nepoznat korisnik
Ako ne možeš da sustigneš tok predavanja i vježbi na fakultetu možda ne bi bila loša ideja za neke privatne časove, instrukcije. Mislim da instrukcije...
Odgovor na pitanje koje je postavio
nepoznat korisnik
Tacan odgovor 1) 2) bilirubinurija, hemoglobinurija.