Mira.pesic.731
Postgraduate

Zid

Ustavno pravo skripta
0 Komentari
Plexus lumbalis Pleksus lumabalis formoraju prednje grane prva četiri lumbalna živca. Prednja grana prvpg lumbalnog živca prima anastomozu od zadnjeg interkostalnog i dijeli se na tri grane: prva je n. iliohipogastrikus, druga je n. ilioingvinalis, a treća se spaja sa spaja sa prednjom granom drugog lumbalnog živca čineći ansu lumbalis primu. Prednja grana drugog lumbalnog živca prima anastomozu od prednje grane prvog lumbalnog živca, te daje n. genitofemoralis, jedan korijen za n. kutaneus femoris lateralis, i jednu jaču granu koja se spaja sa prednjom granom trećeg lumbalnog živca sa kojim čini ansu lumbalis sekundu, od koje odlazi n. obturatorius. Prednja grana trećeg lumbalnog živca prima anastomozu od prednje grane drugog lumbalnog živca, zatim daje drugi korijen za n. kutaneus femoris lateralis, i drugi korijen za n. obturatorius. Potom se prednja grana trećeg lumbalnog spaja sa prednjom granom četvrtog lumbalnog živca čineći ansu lumbalis terciju od koje odlazi n. femoralis. Prednja grana četvrtog lumbalnog živca daje tri grane. Prva i najveća čini n. femoralis, druga čini treći korijen za n. obturatorius, a treća se spaja sa petim lumbalnim živcem čineći trunkus lumbosakralis koji pripada pleksus sakralisu.
0 Komentari
Grade ga od 1-4. slabinskog nerva. Njegove najvažnije grane su: butni nerv (n. femoris) koji inerviše prednje mišiće i kožu prednje strane buta; zaporni nerv (n. obturatorius) koji inerviše unutrašnje mišiće buta i kožu unutrašnje strane buta. O čemu razmišljaš?
0 Komentari
Lokalni anestetici Lokalni anestetici su sredstva koja reverzibilno i privremeno blokiraju prenos nadražaja u perifernim nervima na mjestu primjene. Molekuli lokalnog anestetika sastoje se od aromatičnog dela vezanog estarskom ili amidnom vezom za osnovni bočni lanac. Lokalni anestetici blokiraju započinjanje i širenje akcionog potencijala tako što sprečavaju voltažno-zavisni porast provodljivosti za jone natrijuma. Iako imaju niz različitih nespecifičnih efekata na funkciju membrane, njihov osnovni zadatak je da blokiraju natrijumske kanale. Oni to postižu tako što fizički zatvaraju transmembransku poru i dolazi do interakcije sa reziduama transmembranskog heliksa. Lokalni anestetici blokiraju provodljivost u nervnim vlaknima malog prečnika bolje nego u velikim vlaknima. Lokalni anestetici, kao što i njihov naziv govori, uglavnom se koriste da izazovu lokalni blok nerva. Predstavnici su lidokain, tetrakain, artikain, bupivakain, mepivakain i prilokain. Postoje velike razlike među lokalnim anesteticima u pogledu brzine kojom oni prodiru kroz tkiva, što utiče na stepen nervne blokade nakon injekcije u tkivo, na početak delovanja anestezije i oporavak od nje. Lokalni anestetici su ili estri ili amidi. Estre lako hidrolizuju holinesteraze plazme, a amidi se metabolišu u jetri. Poluvreme eliminacije je relativno kratko, oko 1-2 sata. Metode aplikacije: * površinska anestezija – mesto primene: nos, usta, bronhijalno stablo, kornea, urnarni trakt, a primenjuju se lidokain, tetrakain, dibukain, benzokain * infiltraciona anestezija – direktno ubrizgavanje u tkiva da bi se omogućio pristup nervnm granama i završecima, koristi se većina lokalnih anestetika * intravenska regionalna anestezija – lokalni anestetik se ubrizgava intravenski, koristi se u hirurškim zahvatima na ekstremitetima, uglavnom se koriste lidokain i prilokain * anestezija sa blokadom nerva – ubrizgava se u blizini nervnih stabala (npr. brahijalni pleksus, interkostalni ili dentalni ner
0 Komentari
Lokalni anestetici Lokalni anestetici su sredstva koja reverzibilno i privremeno blokiraju prenos nadražaja u perifernim nervima na mjestu primjene. Molekuli lokalnog anestetika sastoje se od aromatičnog dela vezanog estarskom ili amidnom vezom za osnovni bočni lanac. Lokalni anestetici blokiraju započinjanje i širenje akcionog potencijala tako što sprečavaju voltažno-zavisni porast provodljivosti za jone natrijuma. Iako imaju niz različitih nespecifičnih efekata na funkciju membrane, njihov osnovni zadatak je da blokiraju natrijumske kanale. Oni to postižu tako što fizički zatvaraju transmembransku poru i dolazi do interakcije sa reziduama transmembranskog heliksa. Lokalni anestetici blokiraju provodljivost u nervnim vlaknima malog prečnika bolje nego u velikim vlaknima. Lokalni anestetici, kao što i njihov naziv govori, uglavnom se koriste da izazovu lokalni blok nerva. Predstavnici su lidokain, tetrakain, artikain, bupivakain, mepivakain i prilokain. Postoje velike razlike među lokalnim anesteticima u pogledu brzine kojom oni prodiru kroz tkiva, što utiče na stepen nervne blokade nakon injekcije u tkivo, na početak delovanja anestezije i oporavak od nje. Lokalni anestetici su ili estri ili amidi. Estre lako hidrolizuju holinesteraze plazme, a amidi se metabolišu u jetri. Poluvreme eliminacije je relativno kratko, oko 1-2 sata. Metode aplikacije: * površinska anestezija – mesto primene: nos, usta, bronhijalno stablo, kornea, urnarni trakt, a primenjuju se lidokain, tetrakain, dibukain, benzokain * infiltraciona anestezija – direktno ubrizgavanje u tkiva da bi se omogućio pristup nervnm granama i završecima, koristi se većina lokalnih anestetika * intravenska regionalna anestezija – lokalni anestetik se ubrizgava intravenski, koristi se u hirurškim zahvatima na ekstremitetima, uglavnom se koriste lidokain i prilokain * anestezija sa blokadom nerva – ubrizgava se u blizini nervnih stabala (npr. brahijalni pleksus, interkostalni ili dentalni ner
0 Komentari

Beleške

Zakon o javnim nabavkama

Zakon regulise uslove neophodne da bi se sprecila nelojalna konkurencija I zastita prava ponudjaca
mira.pesic.731
0
Obligaciono pravo
Pravo

58 bolesti toraksa i plan zdravstvene nege

parijentalna pleura je spoljni omotač pleuralne šupljine i prilepljena je za zid grudnog košai perikad.Najčešća patološka stanja su hemotoraks i pneumotoraks.Dijagnoza se postavlja na osnovu CT_a i...
mira.pesic.731
0
Hirugija
Medicina i Farmacija

Obrada rana

povrede se dele na otvorene i zatvorene,otvorene povrede su rane koje nastaju pod dejstvom mehaničke sile koje dovode do prekida kontina koze,Zarastanje rane se dešava u nekoliko usko povezanih faz...
mira.pesic.731
2
Hirugija
Medicina i Farmacija

Epilepsija

Sestrinstvo i epilepsija Reč “epilepsija” grčkog je porekla(epileptika), i znači “biti svladan, napadnut, ugrabljen”. Epileptički napadaj povremen je i najčešće kratkotrajan poremećaj funkcije k...
mira.pesic.731
0
Neurologija
Medicina i Farmacija

3.2.strucni i medicinski aspekt boli, visnja majeric kogler

patofiziologija bola,vrste bola i način prenosa impulsa,značaj preventivna i multimodalne analgezije,razvoj hroničnog bolnog sindroma
mira.pesic.731
0
Prva pomoć
Medicina i Farmacija

Akutna bol,mira peŠiĆ

akutna bol je normalan,predvidljiv fiziološki odgovor na mehanički,hemijski,temperaturni podražaj izazvan hirurškom intervencijom,povredom ili akutnom bolešću,Ključna za opstanak ljudi Deo t...
mira.pesic.731
0
Prva pomoć
Medicina i Farmacija

Davatelj organa i moŽdana smrt

Davaoci organa,moždana smrt,donorske kartice,čuvanje organa i transport,
mira.pesic.731
2
Prva pomoć
Medicina i Farmacija

Epilepsija

Radi se o poremećaju aktivnosti kore mozga koja u odre- đenom trenutku ne funkcionira normalno, te kod bolesnika dolazi do poremećaja svijesti. Neki bolesnici ne mogu predvidjeti nastanak poreme...
mira.pesic.731
2
Neurologija
Medicina i Farmacija

Endotrhealna intubacija

INDIKACIJE: Kod operacije na glavi i vratu Potreba za kontrolisanje intrapulmunalnog pritiska kod operacije u trbuhu i grudnom košu Kod svih hirurških intervencija koje se uzvode u...
mira.pesic.731
0
Anesteziologija
Medicina i Farmacija

КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕАНИМАЦИЈА

KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA Skup mera i postupaka koji se izvode kod pretećeg ili izraženog srčanog zastoja (cardiac arrest) Akutni zastoj srca- nagao i neočekivani prestanak cirkulacije krvi i...
mira.pesic.731
2
Prva pomoć
Matematika
Otvori više

Klipovi

Mira.pesic.731 nema ubacenih video zapisa

Blog posts

Mira.pesic.731 nije napisao još nijedan članak

Pitanja

Mira.pesic.731 nije postavljao pitanja jos uvek

Odgovori

Mira.pesic.731 nije odgovorio jos uvek ni na jedno pitanje

Prijatelji

mfdoom
stabilola
nickdt
natalina012