mixi9345

mixi9345

Univerzitet u Beogradu, Medicina i Farmacija, Medicina
1
pitanja
Pitanja
Patologija ucenje i odakle uciti, savet hitno potreban
U kojoj knjizi je najbolje napisana patolgija? i Kako uciti patolgoiju?