Palac_astronaut
University M

Zid

Jos samo aprilski ispitni rok i onda mogu da odmorim!
0 Komentari

Beleške

Zastita od zracenja-Slajdovi-Radiologija-Medicina

Zastita od zracenja,Slajdovi,Radiologija,Medicina, Stvaranje slobodnih radikala,Kočenje hemijskih reakcija, Grafija pluća i srca, Grafija abdomena, Mamografija, CT abdomena, Obavezno nošene Dozimet...
palac_astronaut
5
Radiologija
Medicina i Farmacija

Vaskularna interventna radiologija-Slajdovi-Radiologija-Medicina

Vaskularna interventna radiologija,Slajdovi,Radiologija,Medicina, Dilatacije krvnih sudova,Embolizacije krvnih sudova,Aplikacije lekova,Tromboliza, Balon dilatacije,Stentovi, Dilatacije krvnih sudo...
palac_astronaut
8
Radiologija
Medicina i Farmacija

Uvod u medicinu rada-Slajdovi-Medicina rada-Medicina

Uvod u medicinu rada,Slajdovi,Medicina rada,Medicina, Dijagnostika i lečenje profesionalni bolesti, Dijagnostika bolesti u vezi sa radom, Prevencija profesionalnih bolesti i bolesti vezi sa radom...
palac_astronaut
2
Prva pomoć
Medicina i Farmacija

Urgentna radiologija-Slajdovi-Radiologija-Medicina

Urgentna radiologija,Slajdovi,Radiologija,Medicina, Scaphoid,Lunate,Triquetrum,Pisiform,Trapezium,Trapezoid,Capitate,Hamate
palac_astronaut
18
Radiologija
Medicina i Farmacija

Streptococcus agalactiae-Slajdovi-Bakteriologija-Medicina

Streptococcus agalactiae,Slajdovi,Bakteriologija,Medicina, Gram pozitivne koke,Raspoređene u lancima,Fakultativno anaerobne,Asporogene,Nepokretne, neonatalna sepsa, neonatalna pneumonija,neonatalni...
palac_astronaut
2
Bakteriologija
Medicina i Farmacija

Staphylococcus-Slajdovi-Bakteriologija-Medicina

Staphylococcus,Slajdovi,Bakteriologija,Medicina, Koagulaza negativne stafilokoke,Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Koagulaza negativne stafilokoke,KNS, CNS, CoNS, elastaza,d...
palac_astronaut
4
Bakteriologija
Medicina i Farmacija

Rendgenska fizika-Slajdovi-Radiologija-Medicina

Rendgenska fizika,Slajdovi,Radiologija,Medicina, X zrak, Rendgenski film – PES, Radiografija – skopija, Detektori CT, UZ talas ,UZ sonda, Ultrazvuk, Magnetnog polja Kalem - antena MRI, Radioaktivni...
palac_astronaut
15
Radiologija
Medicina i Farmacija

Radioterapija-Slajdovi-Radiologija-Medicina

Radioterapija,Slajdovi,Radiologija,Medicina, Visoko energetski fotoni, Fotoelektrični efekat, Compton-ov efekat i produkcija Parova, Jonizacija i ekscitacija, Inverzni kvadratni zakon, Položaj supi...
palac_astronaut
5
Radiologija
Medicina i Farmacija

Radiologija urogenitalnog trakta-Slajdovi-Radiologija-Medicina

Radiologija urogenitalnog trakta,Slajdovi,Radiologija,Medicina, ABC Radiologije, NATIVNI PREGLED UROTRAKTA, INTRAVENSKA UROGRAFIJA,IVU, URETROCISTOGRAFIJA,PREGLED ULTRAZVUKOM, KOMJUTERIZOVANA TOMO...
palac_astronaut
24
Radiologija
Medicina i Farmacija

Radiologija srca-Slajdovi-Radiologija-Medicina

Radiologija srca,Slajdovi,Radiologija,Medicina, ABC Radiologije, SRCE, Grafija pluća i srca,Ehokardiografija,Kompjuterizovana tomografija,CT,Magnetska rezonancija, MR,Angiografija koronarografija,N...
palac_astronaut
33
Radiologija
Medicina i Farmacija
Otvori više

Klipovi

Palac_astronaut nema ubacenih video zapisa

Blog posts

Palac_astronaut nije napisao još nijedan članak

Pitanja

Palac_astronaut nije postavljao pitanja jos uvek

Prijatelji

pinokio
petrovic12124
micy89
dr.sleepless
mlekara
stara.rukavica
stamparskagreska
2hrast2
rambojedebil