Travisjump
University M

Zid

travisjump nema postova na zidu jos uvek

Beleške

Eticki Kodeks Komore Biohemicara Srbije-Beleska-Etika i zakonodavstvo-Farmacija

Eticki Kodeks Komore Biohemicara Srbije,Beleska,Etika i zakonodavstvo,Farmacija, Opste obaveze biohemicara,odgovornost I samostalnost biohemicara,izbor laboratorijske metodologije I tehnologije,za...
travisjump
0
Prva pomoć
Medicina i Farmacija

Obeležavanje medicinskih sredstava-Beleska-Etika i zakonodavstvo-Farmacija

Obeležavanje medicinskih sredstava,Beleska,Etika i zakonodavstvo,Farmacija, SADRŽAJ I NAČIN OBELEŽAVANJA SPOLJNJEG I UNUTRAŠNJEG PAKOVANJA MEDICINSKOG SREDSTVA,Sadržaj i način obeležavanja spoljnj...
travisjump
0
Etika i zakonodavstvo
Medicina i Farmacija

Pravilnik o klasifikaciji opstih medicinskih sredstava-Beleska-Etika i zakonodavstvo-Farmacija

Pravilnik o klasifikaciji opstih medicinskih sredstava,Beleska,Etika i zakonodavstvo,Farmacija, vreme trajanja kontakta medicinskog sredstva s korisnikom,stepenu rizika u odnosu na korisnika, stepe...
travisjump
0
Etika i zakonodavstvo
Medicina i Farmacija

Zakon o upravljanju otpadom-Beleska-Etika i zakonodavstvo-Farmacija

Zakon o upravljanju otpadom,Beleska,Etika i zakonodavstvo,Farmacija, razvoj postupaka i metoda za odlaganje otpada,sanaciju neureĎenih odlagališta otpada, praćenje stanja postojećih i novoformirani...
travisjump
0
Etika i zakonodavstvo
Medicina i Farmacija

Instrumentalna analiza tablice-Beleska-Instrumentalna analiza-Biologija

Instrumentalna analiza tablice,Beleska,Instrumentalna analiza,Biologija,KARAKTERISTICNE INFRACRVENE APSORPCIJE
travisjump
0
Instrumentalna analiza
Biologija i Hemija

Osnovni principi virusoloske dijagnostike-Vezbe-Mikrobiologija-Medicina

Osnovni principi virusoloske dijagnostike,Vezbe,Mikrobiologija,Medicina, Uzimanje i slanje materijala za virusološka ispitivanja, Osnovna građa virusa, Virusni antireceptori, Kapsid, Nukleinska kis...
travisjump
2
Mikrobiologija
Medicina i Farmacija

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA-Vezbe-Mikrobiologija-Medicina (2)

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA,Vezbe,Mikrobiologija,Medicina, LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA VIRUSNIH INFEKCIJA, Tehnike izolovanja i identifikacije virusa u sistemima živih ćelija, Dokazivanje virusa il...
travisjump
2
Mikrobiologija
Medicina i Farmacija

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA-Vezbe-Mikrobiologija-Medicina (1)

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA,Vezbe,Mikrobiologija,Medicina, LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA VIRUSNIH INFEKCIJA, Tehnike izolovanja i identifikacije virusa u sistemima živih ćelija, Dokazivanje virusa il...
travisjump
2
Mikrobiologija
Medicina i Farmacija

Redovi-Vezbe-Analiza 2-Matematika

Redovi,Vezbe,Analiza 2,Matematika,zadaci
travisjump
2
Matematička analiza
Matematika

Odredjeni integrali-Vezbe-Analiza 2-Matematika

Odredjeni integrali,Vezbe,Analiza 2,Matematika,zadaci
travisjump
5
Matematička analiza
Matematika
Otvori više

Klipovi

Travisjump nema ubacenih video zapisa

Blog posts

Travisjump nije napisao još nijedan članak

Pitanja

Travisjump nije postavljao pitanja jos uvek

Prijatelji

pinokio
stara.rukavica
kocka
klipom_cu_te
stamparskagreska
micy89
mlekara
2hrast2
rambojedebil