vela-gjorgovska

vela-gjorgovska

FON Univerzitet, Pravo, Pravo
1
pitanja
Pitanja
actio libera in causa
actio libera in causa je institut u krivicnom pravu pretstavlja preuzmanje krivicne odgovornosti u slucajima kad je krivac pod dejstvom alkoholu ili d...
avatar