Logisticki troskovi i servis isporuke - Vezba - Saobracajni fakultet, Vežbe' predlog Marketing u poslovno upravljanje PiT prometu. Univerzitet u Beogradu
it0678
it0678

Logisticki troskovi i servis isporuke - Vezba - Saobracajni fakultet, Vežbe' predlog Marketing u poslovno upravljanje PiT prometu. Univerzitet u Beogradu

PDF (249 KB)
34 str.
1000+broj poseta
Opis
Vezbe iz oblasti integralni transport na temu logisticki troskovi i servis isporuke.
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 34
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
preuzmi dokument
ITTRdr-4

LOGISTIČKI TROŠKOVI I SERVIS ISPORUKE

Prof. dr Slobodan Zečević, dipl.inž.

2Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

TROŠKOVI LOGISTIČKOG SISTEMA

 Strukturu troškova logitičkog sistema čine: Troškovi realizacije porudžbine Troškovi pakovanja Troškovi transporta Troškovi skladištenja Troškovi zaliha

3Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

TROŠKOVI REALIZACIJE

PORUDŽBUINE

t

r

o

š

k

o

v

i

l

o

g

i

s

t

i

č

k

o

g

s

i

s

t

e

m

a

TROŠKOVI PAKOVANJA

TROŠKOVI TRANSPORTA

TROŠKOVI SKLADIŠTENJA

TROŠKOVI DRŽANJA ZALIHA

TROŠKOVI SERVISNOG

NIVOA

TROŠKOVI LOT-a

4Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t BrutoProcenaUčešćeDRŽAVAsocijalni logističkih

proizvod* troškova* Belgija 470 30.3 6.4 Danska 252 15.1 6.0 Nemačka 3642 261.0 7.2 Finska 209 28.9 13.8 Francuska 2532 122.4 4.8 Grčka 284 8.8 3.1 Velika Britanija 2331 99.9 4.3 Irska 153 5.7 3.7 Italija 2401 84.5 3.5 Luksemburg 29 3.0 10.3 Holandija 691 34.7 5.0 Norveška 229 5.1 2.2 Austrija 363 22.0 6.1 Portugalija 278 12.1 4.4 Švedska 360 13.5 3.8 Švajcarska 373 9.8 2.6 Španija 1252 47.8 3.8 UKUPNO 15849 804.6 5.1 SAD 16056 1507.0 9.4

%* u milionima EUR

5Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Troškovi logističkog sistema - struktura

Vrsta troškova Belgija Nemačka Francuska V. Britanija Italija Holandija Španija Evropa USA

Toude Ross 1992 * 2.10 2.14 1.83 3.46 1.63 1.44 * *

A.T. * 2.57 2.67 * 2.72 * 4.08 3.00 *

LMZ * 5.18 2.18 * * * * 2.53 3.29

Toude Ross 1995 3.30 2.30 2.60 0.90 0.70 1 2.10 1.80 *

Toude Ross 1992 * 2.86 2.65 1.88 1.00 1.72 1.47 * *

A.T. * 1.94 1.79 * 2.04 * 2.53 2.30 *

LMZ * 2.18 2.06 * * * * 2.26 2.06

Toude Ross 1995 1.50 1.00 2.70 1.10 1.30 1.00 2.00 1.60 *

Toude Ross 1992 * 1.13 2.02 1.06 1.41 0.62 1.51 * *

A.T. * 2.14 2.92 * 2.03 * 4.36 2.90 *

LMZ * 0.88 1.59 * * * * 1.76 2

Toude Ross 1995 0.90 1.20 1.10 1.00 1.20 0.80 1.20 0.80 *

Troškovi Toude Ross 1992 * 0.24 0.34 0.37 0.22 0.50 0.16 * * pakovanja Toude Ross 1995 0.90 0.30 0.20 0.10 0.20 0.40 0.30 0.30 *

Toude Ross 1992 * * 0.06 0.04 0.67 0.15 0.16 * *

A.T. * 1.57 1.42 * 1.43 * 2.40 1.90 *

LMZ * 2.24 1.53 * * * * 1.65 1

Toude Ross 1995 0.90 1.20 0.70 1.10 1.00 1.50 2.80 1.30 *

Toude Ross 1992 * 6.33 7.22 5.10 6.67 4.62 4.74 * * CEL 1992 * * * * * * 11.00 * * A.T. 1993 * 8.22 8.80 * 8.22 * 13.37 10.10 * LMZ 1993 * 10.47 7.38 * * * * 8.29 8.39 Erlanger Nurn 1994 * * 11.60 * * * * * * Coca-Cola 1994 * 10.00 9.00 9.20 9.90 * 10.00 8.14 * Toude Ross 1995 7.30 6.00 7.30 4.20 4.40 4.70 8.40 5.80 * ELA 1997 * 11.30 6.90 5.60 5.40 * * 7.20 *

UKUPNI

LOGISTIČKI

TROŠKOVI

Troškovi poručivanja

transporta

skladištenja

zaliha

Troškovi

Troškovi

Procentualna zastupljenost troškova u ukupnom prometu Istraživanje

Troškovi

6Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Logistički troškovi po industrijskim granama

1 2 3 4 USA EVROPA JAPAN KOREJA, TAJVAN, MALEZIJA

5% 8% 6% 11%

6% 10% 4% 6%

7% 4% 10% 8%

8% 6% 4% 13%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

1 2 3 4

INDUSTRIJA KONZUMNIH ROBA

1 2 3 4

FARMACIJA I HEMIJSKA INDUSTRIJA

ELEKTRONIKA

1 2 3 4

AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA

1 2 3 4

7Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Logistički troškovi po industrijskim granama

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4 KOREJA, TAJVAN, MALEZIJA USA 1 2 EVROPA 3 JAPAN

logistički troškovi nisu posebno obrañivani

% ispitanih preduzeća

0

40

50

10

20

30

logistički troškovi obrañivani u posebnim

centrima za obracun

nepotpuno utvrñeni logistički troškovi

logistički troškovi utvrñeni prema aktivnostima i

procesima

8Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Faktori od kojih zavise logistički troškovi vrste i asortimana robe, količine robe, rastojanja distribucije, primenjene tehnologije, organizacije, informacione tehnologije, vrste transporta, od zemlje, regiona, od strukture sistema, od metodologije utvrñivanja, od logističke svesti o potrebi utvrñivanja

9Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

LOGISTIČKI KONTROLING PODRŠKA STRATEŠKOM I OPERATIVNOM

LOGISTIČKOM PLANIRANJU PRIPREMA PODLOGE ZA ODLUČIVANJE

OBRAČUN LOGISTIČKE PROIZVODNOSTI OBRAČUN LOGISTIČKIH TROŠKOVA

 ANALIZA STRUKTURE PROCESA DEFINISANJE OPRAVDANIH CILJEVA

SVIH LOGISTIČKIH SISTEMA IDENTIFIKACIJA PARAMETARA I

MERA IDENTIFIKACIJA I ELIMINACIJA

SMETNJI SISTEMSKO PLANIRANJE I IZBOR

MERNIH VELIČINA PRIPREMA PODATAKA ZA

PLANIRANJE LOGISTIČKIH RESURSA FORMIRANJE PODLOGA ZA

ODLUČIVANJE

 DEFINISANJE LOGISTIČKIH TROŠKOVA

 UTVRðIVANJE TROŠKOVA PO PROCESIMA I SISTEMIMA

 PRIPREMA I OBRADA PODATAKA ZA - PLANIRANJE PRIHODA I RASHODA - FORMIRANJE PODLOGA ZA

ODLUČIVANJE KONTROLA TROŠKOVA LOGISTIČKIH

PODSISTEMA PROJEKCIJA TROŠKOVA NA JEDINICU

PROIZVODA FORMIRANJE OBRAČUNSKIH

PODLOGA ZA OCENU PROIZVODNOSTI LOGISTIČKIH PODSISTEMA

10Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Funkcije logističkog kontrolinga Funkcija informisanja:

 identifikacija podataka, prikupljanje i kontrola podataka, obrada podataka, korišćenje podataka.

 Funkcija planiranja: definisanje logističkih ciljeva, prognoziranje logističkih pojava, planiranje logističkih procesa, planiranje logističkih sistema.

11Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Funkcije logističkog kontrolinga Funkcija upravljanja:

 definisanje pravila i procedura, utvrñivanje prioriteta, izdavanje dispozicije, izrada operativnih strategija.

 Funkcija kontrole: kontrola realizacije logističkih ciljeva, kontrola odvijanja logističkih procesa, kontrola funkcionisanja log. sistema kontrola tačnosti informacija.

12Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

KARAKTERISTIKE ISPORUKE ROBE

 Ko je pošiljalac, a ko primalac

 Rastojanje Veličina pošiljke Direktnost pošiljke

 Zavisnost pošiljke Frekvencija pošiljke Odreñenost pošiljke Brojnost pošiljke Homogenost

PO PR

POŠILJALAC PRIMALAC

TRANSPORTNI LANAC

13Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Ko je pošiljalac, a ko primalac

 mogu biti pravna i fizička lica industrija, trgovina, uslužna preduzeća, pošiljalac i primalac mogu biti ista lica

14Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Rastojanje pošiljke Pošiljka se može poslati sa manjeg i većeg

rastojanja, od par stotina metara do nekoliko hiljada kilometara. Tada se najčešće radi takozvano zoniranje:

 do par kilometara, do 50 do 100 km, od 200 do 300 km, od 1 000 do 2 000 km, preko 3 000, 5 000 km

15Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Veličina pošiljke Pošiljka može biti: mala, srednja i velika

 pismo, paket – pošiljaoci i primaoci mogu biti pravna i fizička lica,

 denčane pošiljke - pošiljaoci i primaoci mogu biti industrija, trgovina, uslužna preduzeća,

 kolske pošiljke - pošiljalac i primalac mogu biti ista lica

 pošiljke izuzetno velikih dimenzija (200 000 t nafte)

 specijalne teške pošiljke itd.

16Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Direktnost pošiljke

 Pošiljka može biti: direktna i indirektna Direktna - od pošiljaoca do primaoca bez

posrednika Indirektna - preko posrednika koji može biti:

distributer, trgovina na veliko, trgovina na malo itd.

17Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Zavisnost pošiljke

 Pošiljka može biti: nezavisna i zavisna zavisna od drugih pošiljki zavisna od vrste transporta, tovarnog suda –

kontejnera zavisna od redova vožnje, linijskih prevoza zavisi od vremenskih uslova

18Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Frekvencija pošiljke

 Pošiljka može biti: jednom ili više puta realizovana dešava se retko ili samo jednom periodično se realizuje realizuje se svakodnevno, više puta

19Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Odreñenost pošiljke

 Pošiljka može biti: determinisana i stohastična Determinisana - tačno odreñeni intervali

isporuke Stohastična – vreme isporuke je slučajno

promenjiva veličina po nekom od zakona raspodele

20Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Brojnost pošiljke

 Pošiljka može biti: pojedinačna i zbirna Pojedinačna pošiljka – realizuje se kada

vremenski, kapacitativni i troškovni aspekti to omogućavaju

 Zbirna pošiljka – realizuje se kada postoji mogućnost sabiranja zahteva, a pojedinačna pošiljka nije opravdana

21Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Homogenost pošiljke

 Pošiljka može biti: homogena i nehomogena.

 Homogenost se odreñuje sa aspekta: vrste robe, artikla pojavnog oblika, palete, kontejnera uslova realizacije logističkih procesa vremena i pravca kretanja

22Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

ZAHTEVI KLIJENATA Osnovni zahtevi - moraju se obavezno

ispuniti. U protivnom sledi nezadovoljstvo klijenta.

 Prateći zahtevi – zahtevi koje klijent očekuje i biće veoma zadovoljan ako se ispune. Ovi zahtevi nisu precizirani u ponudama mnogih ponuñivača, a razlikuju se od branše do branše.

 Posebni zahtevi – zahtevi koje klijent ne očekuje, ali ako se realizuju onda se ostvari veoma pozitivan utisak.

23Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

ZAHTEVI KLIJENATA

 U vremenu kad ima mnogo sličnih proizvoda, mogućnost diferencijacije i konkurentnost je moguće ostvariti na polju LOGISTIČKE USLUGE.

24Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Servis isporuke robe – KOMPONENTE

A1

A2

PROIZVOðAČI ISPORUČIOCI PROIZVODA

A1

A k A k

A k

A k

KUPAC, KLIJENT ima svoje želje:

1. PRAVA ROBA (vrsta, količina) 2. PRAVOG KVALITETA (ispravna)

3. U PRAVO VREME 4. NA PRAVO MESTO (u stanu)

PROIZVOD

PROIZVOD

+

ISPORUKA

ISPORUKA

SERVIS ISPORUKE

KOMPONENTE:

1. VREME ISPORUKE 2. STANJE ISPORUKE

3. POUZDANOST ISPORUKE 4. FLEKSIBILNOST ISPORUKE

ILI konkurencija na tržištu

25Predavanje 4. Logistički troškovi i servis isporuke

I n t e g r a l n i t r a n s p o r t

Servis isporuke robe – KOMPONENTE

Raspoloživost robe koju klijent zahteva u prihvatljivom vremenu isporuke

Učestalost, modaliteti isporuke koje definiše i koji odgovaraju klijentu

POUZDANOST ISPORUKE:

FLEKSIBILNOST ISPORUKE:

Ispunjenje zahteva klijenta i obuhvatnost jedinice poručivanja u željenom stanju isporučene robe

STANJE ISPORUKE:

Vreme od momenta definisanja isporuke do momenta ulaska robe u skladište

VREME ISPORUKE:

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
preuzmi dokument