marketing istrazivanje mikrookruzenja i njegovog uticaha na poslovanje kompanije jaffa, Istraživanja' predlog Maloprodajni marketing. Univerzitet u Novom Sadu
olivera-kostic
olivera-kostic

marketing istrazivanje mikrookruzenja i njegovog uticaha na poslovanje kompanije jaffa, Istraživanja' predlog Maloprodajni marketing. Univerzitet u Novom Sadu

32 str.
4broj preuzimanja
225broj poseta
Opis
Marketing istrazivanje je sistematsko oblikovanje, prikupljanje, analiza i izvestavanje o podacima i nalazima relevantnim za specificnu marketinsku situaciju s kojom je preduzece suoceno. Marketing istrazivanje i istrazi...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 32
ovo je samo pregled
3 prikazano na 32 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 32 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 32 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 32 str.
preuzmi dokument

FAKULTET ZA EKONOMIJU I INzINJERSKI MENADzMENT FIMEK

SEMINARSKI RAD

Predmet: Marketing istrazivanje

MARKETING ISTRAZIVANJE MIKROOKRUZENJA

Profesor: Studenti: Prof. Dr Dragan Ilic Olivera Kostic PE698/16

Jun 2017, Novi Sad

1

SADRZAJ

1. UVOD…………………………………………………………………………….4

2. MARKETING OKRUZENJE……………………………………………………7

2.1. MARKETING ISTRAZIVANJE MIKOOKRUZENJA…………………………9

2.1. ISTRAZIVANJE POTROSACA……………………………………………..10

2.2. ISTRAZIVANJE KONKURENCIJE………………………………………...12

2.3. ISTRAZIVANJE DOBAVLJACA…………………………………………...13

2.4. POSREDNICI U RAZMENI………………………………………………….13

2.5. JAVNOST…………………………………………………………………….14

3. MARKETING ISTRAZIVANJE KOMPANIJE JAFFA………………………...15

2.2. Istorijat………………………………………………………………………..15

2.3. Strategija cena…………………………………………………………………17

2.4. Vizija…………………………………………………………………………..18

2.5. Misija………………………………………………………………………….19

2.6. Ciljevi I zadaci………………………………………………………………....20

2.7. Analiza snaga, slabosti, sansi I pretnji po organizaciju………………………..21

2.8. Problemi u kompaniji………………………………………………………….22

2.9. Delatnost kompanije…………………………………………………………..22

2.10. Zaposleni u kompaniji………………………………………………………...23

2.11. Kvalitet I bezbednost………………………………………………………….24

2.12. Novi proizvodi………………………………………………………………...26

4. ZAKLJUCAK……………………………………………………………………..29

5. LITERATURA……………………………………………………………………30

2

APSTRAKT

Ovaj rad ce se baviti marketing istrazivanjem mikrookruzenja, a obradjeni deo date tematike sastoji se iz sledecih celina:

• Na pocetku cemo objasniti sta je to marketing okruzenje kakav uticaj ima na preduzece I koja je njegova podela.

• Nakon podele marketing okruzenja na eksterno I interno, a zatim I podele eksternog okrizenja na makrookruzenje I mikrookruzenje bavimo se mikrookruzenjem. U okviru mikrookruzenja sagledacemo koji su sve ucesnici u makrookruzenju I nakon njihovog navodjenja prelazimo na objasnjavanje kako svaki od njih pojedinacno utice na preduzece I njogovo funkcionisanje.na sta tacno treba obratiti paznju kada zelimo da saznamo sve o zeljam I potrebama svojih potrosaca I potencijalnih potrosaca. Kako konkurencija moze da utice na polozaj I proizvodnju kompanije, kako uopste koristiti informacije o konkurenciji I zasto su one potrebne kompaniji.

• U trecem I najbitnijem delu bavimo se marketing istrazivanjem mikrookruzenja kompanije Jaffa koja predstavlja vodeceg proizvodjaca konditorkih proizvoda I slanih grickalica na nasem trzistu. Sagledacemo kako je kompanija radial kroz vreme, koje su njene misija I vizija, kakve zadatke I ciljeve stavlja menadzment pred sebe I svoje zaposlene. Analiziracemo snage, slabosti, sanse I pretnje po organizaciju. Objasnicemo jos koje je to problem kompanija imala u poslednje vreme, kako se ophodi prema zaposelnima I proizvodnji kao I koji su kriterjumi za kvalitet.

KLJUCNE RECI

Markting okruzenje

Marketing istrazivanje mikrookruzenja

Istrazivanje potrosaca

Istrazivanje konkurencije

Istrazivanje dobavljaca

Istrazivanje porednika

Javnost u marketing istrazivanju mikrookruzenja

Marketing istrazivanje kompanije Jaffa

3

1. UVOD

Marketing istrazivanje je sistematsko oblikovanje, prikupljanje, analiza i izvestavanje o podacima i nalazima relevantnim za specificnu marketinsku situaciju s kojom je preduzece suoceno. Marketing istrazivanje i istrazivanje trzista se ne smeju mesati. Istrasivanje trzista – istrazivanje odredjenog trzista je samo jedan deo marketing istrazivanja.

Vecina velikih preduzeca ima svoj odsek za marketing istrazivanje. Menadzer za marketing istrazivanje obicno odgovara dopredsedniku za marketing i radi kao direktor za istrazivacke studije, administrator, konsultant preduzeca i njen zastupnik. Dok manje grupe ne moraju imati odseke za marketing istrazivanje ili biti u mogucnosti kupiti usluge preduzeca za marketing istrazivanje, ne mogu obavljati istrazivanja na sledeci nacin:

-Angazirati studente ili profesore za stvaranje i provodjenje projekata -Angauzovanjestudente ili profesore za stvaranje i provodjenje projekata marketing istrazivanja

-Koriscenje on-line informacijske usluga.

-Proveravanje konkurenata.

“Nastanak i funkcionisanje marketing israzivanje rezultat je neuskladjenosti proizvodnih mogucnosti preduzecai apsorcione moci trzsta, tj.ponude i traznje. Najbitnije determinante nastanka i funkcionisanje marketing istrazivanje mogu se posmatrati kao promene ponude i traznje.”1

Preduzecima danas nije osnovni zadatak proizvodnja vec sta proizvoditi, tehnloski procesi a osnovno o cemu moraju voditi racuna je konkurencija. Konkurencija se danas ne svodi samo na preduzeca koja proizvode isti ili slican proizvod I plasiraju ga na trziste vec na proizvode koji mogu zadovoljiti iste potrebe potrosaca (ako je osoba gladna da l ice pojesti keks, sendvic ili nesto trece, ako je zedna da l ice popiti sok, vodu ili mozda pivo).Rizik i neizvesnost sve vise prate preduzeca te stoga ona moraju da vrse marketing istrazivanja.

Postupak marketing istrazivanja

Sastoji se iz 6 logickih povezanih faza:

1.Definisanje problema koje predstavlja najtezi korak,dobro definsan problem je pola posla, medjutim lose definisan problem vodi u propast. Problemtakodje nesme biti ni usko ni siroko defnisan. Proces definisanja problema ukljucuje:

• prepoznavnje problema

• razumevanje okruzenja

• prcenjvianj da li trazene informacije vec postoje

• utvrditi ciljeve istrazivanja .

4 1http://documentslide.com/documents/marketing-istrazivanje-knjiga.html

Dizajniranje istrazivanja - svojevrsni plan koji se odnosie na ciljeve istrazivanja kojetreba testirati.

2.Ako menadzeri nedovljno poznaju problem preduzimaju se sledece mere: exploratorna istrazivanja koja pocinju analizom sekundarnih podataka. Ona su vrlo fleksibilna i donose se odluke na osnovu nedefinisanih izvora podatka.

3.Ako menadzeri poznaju problem i dobro ga definsu preduzimaju se zakljucna ( deskriptivna i kazualna ) marketing istrazivanja , ova istrazivanja su kvantitativna i manje fleksibilna i sa strogo definisanim izvorima podataka i informacija.

4.Odredjivanje metoda i tehnika prikupljanja podataka gde se u prikupljanju primarnih podataka koriste kvalitativna metoda (exploratorna) I kvantitativna metoda (zakljucna). U kvatitativne metode spadaju :

• Posmatranje

• Ispitivanje

• experiment

Dok su kvalitativne tenike:

• licni intervjui

• telefonski intervju

• email .

Odredjivanja uzorka i pribavljanje podataka

Kvaltiativna istrazivanja bazirana su na malom uzorku dok kvantitativna istrazuju veci uzorak. Kad je uzorak odredjen pristupa se pribavljanju podataka. Pribavljanje podatak je najskuplji deo marketing istrazivanja i za tu fazu se angazuju strucnjaci.

Analiza i interpertacija podataka

Prvo se vrsi kontrola obavljenog posla, a zatim da li je sve uradjeno po proceduri onda sledi kodiranje i elektrnoska obrada podataka koja treba da ih ukrsti u formi pogodnoj za tabeliranje

Priprema izvestaja

U sekundarne izvore spadaju:

• Informacioni sistemi

• Baze podataka

Skeniranje okruzenja u kom preduzece posluje pruza osnovne informacije za ostvarivanje skalda izmedju strategije,organizacije i okruzenja. Marketing menadzment mora da prati sva desavanja u okruzenju koja mogu da uticu na realizaciju osnovnog cilja, a to je stvaranje profita odnosno ostavrivanje zarade od poslovanja.

5

Faza skeniranja okruzenja u cilju identifikacije pretnji i sansi za preduzece je od velike vaznosti

za preduzece jer se ono tu srece sa potencijalnim sansama I opasnostima.

U cilju sagledavanja sansi i opasnosti marketing istrazivanja je usmereno na pribavljanje podataka i informacija o potrosacima, konkurentima, dobavljacima I distributerima.

6

2. MARKETING OKRUZENJE

Definicija marketinga

Definicija americkog marketing udruzenja (AMA): “Marketing je proces planiranja i izvrsavanja koncepcije cena promocije i distribucije ideja, dobara i usluga sa ciljem da se ostvari razmena koja zadovoljava individualne i organizacione ciljeve”. Definicija marketinga po Filipu Kotleru: “Marketing je upravljacki proces pomocu koga pojedinci i grupe obezbedjuju sebi ono sto im je potrebno i ono sto zele kroz stvaranje i razmenjivanje proizvoda i vrednosti sa drugima”.2

Marketing okruzenje podrazumeva skup faktora koji na direktan i indirektan nacin uticu na poslovanje organizacije. Uticu na efikasnost i efektivnost poslovanja organizacije. Marketing okruzenje predstavlja skup velikog broja nekontrolisanih, delimicno kontrolisanih i potpuno kontrolisanih faktora koji uticu na poslovne rezultate preduzeca. Okruzenje karakterise neizvesnost i slozenostodnosa u koje stupaju trzisni akteri. Preduzece pokusava da uticena okruzenje, ali mu se mnogo cesce prilagodjava. Marketing okruzenje cinioci i sile koje uticu na sposobnost jedne kompanije da efektivno posluje pruzajuci proizvode i usluge svojim kupcima.3

Tehnoloska MAKROOKRUZENJE Politicko/zakonska

Dobavljaci MIKROOKRUZENJE Potrosaci INTERNO OKRUZENJE PREDUZECA Proizvodnja Finansije

NIVO 1 Funkcija marketinga

NIVO 3 NIVO 2 Javnost Ekonomska Fizicka Konkurenci

ja Kadrovi Israzivanje i

razvoj

Eksterne marketiske usluge Distributeri

Demografska Sociokultoroloska

Slika br. 1 Nivoi okruzenja4

7

2 https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 3 www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Marketing-okruzenje-Veljkovic.pdf

4 Dr Suzana Sali,drDragljub Jovičić, Tržšno komuniciranje,Visoka poslovna škola strukovnih studija,Novi Sad, sr 22

U literatura iz oblasti marketinga okruzenje se uglavnom deli na :

1.eksterno, gde su obuhvaceni nekontrolisani i delimicno kontrolisani faktori, i na interno, gde menadzment preduzeca moze da kontrolise faktore.

Eksterno okruzenje se dalje deli na:

Makrookruzenje

Mikrookruzenje.

Faktori (elementi) makrookruzenja na posredan nacin uticu na poslovne rezultate preduzeca i izvan su kontrole preduzeca, imaju dugorocno dejstvo na proizvodnju i prodaju preduzeca, i nepredvidivisu.

Njihovodejstvo na poslovne rezultate je razlicito, izavisi od privredne delatnosti i grane kojojpreduzece pripada.

Mikrookruzenje ima znacajan neposredanuticaj na rezultate poslovanja preduzeca. To su uglavnomorganizacijei institucijesa kojima je preduzece u stalnomkontaktu. Na neke faktore mikrookruzenja pod odredjenim okolnostima preduzece moze da utice i da ih kontrolise.

2.Interno okruzenje odnosi se na sposobnost preduzeca da svoje prednosti iskoristi, anedostatke eliminise ili da njihov negativan uticaj svede na najmanju mogucu meru. Uobicajeno se deli na marketinski program (instrumenti marketing miksa) inemarketinske izvore preduzeca.

8

2.1 MARKETING ISTRAZIVANJE MIKOOKRUZENJA

Preduzece je sa spoljasnjom sredinom povezano slozenom mrezom informacionih, materijalno – energetskih i robnonovcanih transakcija i procesa. Sredinu sacinjavaju svi ucesnici i snage privrednog i drustvenog zivota koji neposredno ili posredno uticu na poslovnu sposobnost preduzeca.

Marketing sredinu preduzeca cine razliciti faktori koji mogu direktno ili indirektno na neki uocljiv nacin da deluju i uticu na njega. Kako u okruzenju postoje pozitivne i negativne tendencije i promene, na preduzecu je da , koristeci sopstvena istrazivanja i sisteme obavestavanja, da prati promene koje se desavaju, i blagovremeno da na njih reaguje i prema njima odredi svoje marketing strategije.

Marketing sredina moze se podeliti na mikrookruzenje i makro okruzenje. Neophodno je istrazivati faktore koji deluju kako u makrookruzenju tako I u mikrookruzenju odredjenog preduzeca.

Mikrookruzenje je trzisni prostor smesten neposredno uz samo preduzece.U pitanju je deo trzista, cije su karakteristike oblikovane potrebama i zahtevima potrosaca (kupaca, klijenata), kao i proizvodima i uslugama koji se plasiraju tim potrosacima.5

Ucesnici na trzistu mikrookruzenja cine:

• potrosaci

• konkurenti

• dobavljaci

• posrednici u razmeni (distributeri, intermediaries)

• javnost.

6

2.1. ISTRAZIVANJE POTROSACA

Pojam „potrosac” upotrebljava se da opise i razgranici dve vrste potrosackih jedinica:

• ljude (gradjane) kao potrosace

• organizacije (preduzeca, ustanove) kao potrosace

Ova podela potrosaca je opste prihvacena i u literaturi se moze naci u raznim varijantama. Znacajan broj autora naglasak stavlja na razlikovanje finalnog potrosaca od industrijskog kupca - potrosaca.7

Finalni potrosaci su osobe koje kupuju proizvode i usluge za:

9

5 www.milovancevic.com/.../marketing/2-GLOBALNO-MARKETING-OKRUZENJE 6 https://www.scribd.com/presentation/346739881/4388231-Marketing-Marketing-I-2011-04-06-ppt

7 viser.edu.rs/download.php?id=17753

• Licnu

• porodicnu i kucnu upotrebu

• poklon

U svim slucajevima radi se o krajnim, finalnim korisnicima i potrosacima proizvoda i usluga.

Organizacije kao potrosaci kupuju proizvode i usluge:

• za dalju proizvodnju

• obavljanje poslovanja ili preprodaju drugim kupcima

• potrosacima.

U literaturi se ovi potrosaci nazivaju jos i industrijski kupci.

Kupac korisnik i potrosac proizvoda ili usluga

Razlike izmedju kupca, korisnika i potrosaca proizvoda i usluga: Kupac je osoba koja vrsi (obavlja) stvarnu kupovinu. Sinonimi za kupca su klijent i musterija. Kupac se moze definisati kao „bilo koja osoba koja na shvatljiv nacin kupuje odredjeni proizvod”. To podrazumeva nekog ko ima latentni interes za odredjenim proizvodima i nameru da iste nabavi, kupi. Kupac je po pravilu anonimna osoba koja je potencijalno voljna i spremna da kupuje.

Razlikuju se:

• stvarni

• potencijalni kupci.

Stvarni kupci su oni koji zaista i kupuju odredjene proizvode ili usluge. Potencijalni kupci su oni koji bi mogli kupovati odredjene proizvode i usluge, a to ne cine iz raznih razloga. Korisnik je osoba ili institucija koja povremeno upotrebljava odredjeni proizvod ili koristi odredjenu uslugu, bez obzira na to sto nije i stvarni kupac. Korisnik obicno nije vlasnik robe ili usluge. Najvise korisnika javlja se kod trajnih potrosnih dobara. Potrosac je osoba koja proizvode i usluge upotrebljava za zadovoljenje licnih i porodicnih potreba. Sinonim za potrosaca je konzument, od engleske reci „consumer“. Vrlo cesto se za potrosaca kaze da je to osoba koja stalno donosi odluke o kupovini proizvoda i na taj nacin zadovoljava svoje potrebe.

Osnovni nacin na koji preduzece „uce o potrosacima“ je da putem marketingistrazivanja permanentno prate cinjenice o potrosacevim proslim i sadasnjim kupovinama, i stepenu njihove satisfakcije izborom i kvalitetom proizvoda i usluga.Da bi se doslo do ovakvih informacija marketing istrazivanje identifikuje:8

• ko supotrosaci proizvoda i usluga

• koliki je njihov broj po odredjenim trzistima i segmentima trzista

• kakva je njihova starosna struktura

10 8 http://documentslide.com/documents/marketing-istrazivanje-knjiga.html

• kakav je njihov nivo obrazovanja

• drugo sto predstavljaosnovu istrazivanja i analize traznje za proizvodima i uslugama.

Istrazivanja psihologije potrosaca vezana su za istrazivanje sklonosti potrosaca, njihovih stavova, verovanja i ubedjenja koja daju odgovor na pitanje „zasto“ se potrosac upravo tako ponasa. Marketing istrazivanje se dakle koncentrisene na istrazivanje licnosti potrosaca vec na istrazivanje njegovog ponasanja natrzistu pri donosenju odluke o izboru, kupovini, satisfakciji i lojalnosti proizvodu,usluzi, marki, preduzecu.Posedovanjem ovakvih informacija marketing je mogucnosti da doneseodluke o instrumentima marketinga u marketing miks koji obezbedjuje vrednost zaobe strane, potrosaca i preduzece.

Marketing aktivnosti proizvodjaca pocinju kvalitetom proizvoda usmerenog naciljne segmente potrosaca po odredjenim svojstvima proizvoda, pakovanjem ne samo po velicini i obliku vec i materijalu. Sociodemografski faktori imaju veliki uticaj na izbor proizvoda jer polna,starosna struktura, obrazovanje i pripadnost odredjenoj naciji, socijalni i kulturni nivoima i te kakvog uticaja na motivaciju i vrednovanje proizvoda.

9

2.2. ISTRAZIVANJE KONKURENCIJE

Istrazivanje konkurencije realizuje se u odredjenim fazama:

1.Identifikacija konkurenata;

2.Definisanje broja prodavaca i stepena diferenciraranosti proizvoda;

3.Istrazivanje ulaznih, izlaznih i barijera mobilnosti u grani;

11 9 Marketing istrazivanje,Suzana Salai, Desanka Bozidarevic

4.Istrazivanje strukture troskova;

5.Istrazivanje stepena vertikalne integracije;

6.Analiza vrednosti konkurenata (strategije, ciljevi) i

7.Predlog “napada” na konkurenciju. 10

Identifikacija konkurencije

Uobicajeno, izgleda kao vrlo jednostavan proces identifikovati konkurentsku kompaniju. Tako menadzment Coca-Cole vrlo dobro zna da joj je Pepsi najvazniji takmac na trzistu, kao sto Holden u Fordu prepoznaje glavnog konkurenta u oblasti automobilske industrije.

Cesto, ipak, kompanije bi trebalo da mnogo sire obuhvate svoju potencijalnu konkurenciju. Tako, kompanija moze definisati svoju konkurenciju u firmama istih proizvoda. Ili jos sire, gore pomenuti Holden konkurente moze traziti i u kompanijama koje isto proizvode u automobilskoj industriji, i tu prevashodno mislimo na proizvodjace kamiona, motocikala pa cak i bicikala. Sledeca skala komparacije se lako moze prosiriti na trgovinu putem interneta (npr. eBay), jer je danas sveprisutnije trgovanje polovnim automobilima preko tzv. online aukcija. To je put za kompanije koje traze nove oblike posredovanja sa konacnim potrosacima svojih proizvoda/ usluga.

Za kompaniju je veoma bitno da izbegne tzv. “konkurentsku miopiju“, tj. da potceni naizgled nebitnog konkurenta, o cemu svedoci sledeci primer:

Naime, Kodak je u industriji filma za fotoaparate konstantno brinuo o stalno narastajucoj kompeticiji od strane Fuji kompanije, ne uvidjajuci da mu je mnogo veca pretnja zapravo bila revolucionarna era slikanja fotoaparatom bez filma koja je dolazila od vodecih proizvodjaca digitalnih uredjaja za snimanje, kompanija Canon i Sony.11

Definisanje broja prodavaca i stepena diferenciraranosti proizvoda

Nakon identifikacije konkurenata sledi faza definisanja broja prodavaca I stepena diferenciranosti proizvoda. Opste je poznato da broj prodavaca odredjuje da li se u grani radi o cistom monopolu, oligopolu, polipolu, monopolistickoj konkurenciji ili cistoj konkurenciji.

stepena diferenciranosti proizvoda

Istrazivanje ulaznih, izlaznih i barijera mobilnosti u grani

U nekim granama ulazak u granu je relativno lak. Ulazne barijere u granu cine:

• visina kapitala

12

10 www.milovancevic.com/.../marketing/2-GLOBALNO-MARKETING-OKRUZENJE 11 http://edukacija.rs/poslovne-vestine/marketing/analiza-konkurencije

• ekonomija obima

• diferenciranostlokacija

• sirovine

• distributeri.

Barijere mobilnosti nastaju kada preduzece udje ugranu ali kada pokusa da privuce odredjene trzisne segmenate. Izlazni barijere cinezakonske ili moralne obaveze prema potrosacima, kreditorima, zaposlenima;ogranicenja nametnuta od vlade, niska vrednost rashodovane imovine i drugo.

Analiza vrednosti konkurenata

Aktivnosti analize konkurencije usredsredjene su na:analizu strategije konkurenata na ciljnom trzistu. To pretpostavlja sistematizovanje naosnovu kvaliteta proizvoda i nivoa vertikalne integracije.

2.3. ISTRAZIVANJE DOBAVLJACA

Osiguravaju resurse koji su neophodni da bi preduzece stvaralo proizvode i usluge. Dobavljaci su izuzetno vazni za mikrookruzenje preduzeca jer svojim zastojem isporuke ili isporukod neadekvatnih proizvoda znatno uticati na cene I profit preduzeca. Oni su kljucna karika u aktivnostima isporuke vrednosti .

2.1.4 POSREDNICI U RAZMENI

Marketinski posrednici su subjekti koji preduzecu pomazu u prodaji i distribuciji robe krajnjim kupcima, to su:12

• preprodavci

• preduzeca za fizicku distribuciju

• agencije za marketinske usluge

• Financijski posrednici

5. JAVNOST

13 12 www.vsmti.hr/en/.../2677-3-marketinsko-okruzenje.html

Javnost cini svaka grupa koja ima stvarni ili potencijalni interes ili uticaj na sposobnost organizacije da postigne svoje ciljeve. Razlicite vrste javnosti sa kojima se preduzece srece mogu biti:13

• Finansijska

• Medijska

• Vlada

• Udruzenjagradjana (organizacije potrosaca, ekoloskaudruzenja..)

• Lokalna javnost

• Sira javnost

• Unutrasnja(interna)javnost

14 13 www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Marketing-okruzenje-Veljkovic.pdf

3. MARKETING ISTRAZIVANJE KOMPANIJE JAFFA

3.1. Istorijat

Jaffa fabrika biskvita iz Crvenke osnovana je 1975 godine, na inicijativu nekolicine privrednika iz tog kraja. Godine 1976. Zapocinje se sa proizvodnjom Jaffa cakes biskvita, danas jednog od omiljenih brendova slatkisa. Nekoliko godina kasnije, 1981., u proizvodni asortiman se uvrstio i Munchmallow, koji se svojom jedinstvenoscu, zajedno uz Jaffa cakes, brzo uvrstio medju omiljene slatkise kako u Srbiji, tako i u celom regionu.

14 Prateci trendove trzista, Jaffa Crvenka 2004 godine siri svoj asortiman i pocinje proizvodnju integralog keksa O’cake. Jaffa Crvenka je bila pionir u ovoj kategoriji, a O’cake brend danas u svom portfoliju ima 8 razlicitih kombinacija ukusa i zauzima vazno mesto na polici integralnog keksa. Pocinje se i sa proizvodnjom cajnog peciva pod brendom Domaci keks.

15 14 https://www.slideshare.net/milicacalija/jaffa-na-fejsbuku

Nakon duge tradicije i priznatosti kvaliteta proizvoda Jaffa cakes i Munchmallow, Jaffa Crvenka 2006 otvara novi pogon ukupne povrsine 12.000 m2. U okviru novog objekta izgradjena je savremena proizvodna hala, magaicini sirovina i ambalaze, magacini gotovih proizvoda, laboratorija, radionice i kancelarijski prostor. Iste godine montirane su dve nove, savremene linije: APV i HASS. U oktobru 2007.godine u fabrici “Jaffa” Crvenka pocela je montaza najsavremenije linije za vafle. „Jaffa“ svake godine nastoji da pruzi vise svojim potrosacima, ali i da stekne nove ljubitelje Jaffinih poslastica. Imidz fabrike „Jaffa“ iz Crvenke je moderan i savremen i moze se porediti sa velikim svetskim fabrikama biskvita 2007. Jaffa Crvenka pocinje i sa proizvodnjom tradicionalnog keksa Petit Beurre, nudeci trzistu i posnu varijantu ovog keksa - Polo keks. Iste godine, Jaffa izbacuje i mini verziju svog najveceg brenda – Jaffa cakes 2 Go. Naredne godine, ulazi u kategoriju slanih grickalica lansiranjem hrskavog slanog krekera Tak. Nakon uspeha ovog brenda na trzistu, lansiran je i Tak Mini, mala verzija Tak Krekera.

16

Iste godine, 2008, Jaffa lansira i vafel proizvod – Jaffolitanke, kojim ulazi u jos jednu novu kategoriju. Kao podrsku svom najsnaznijem brendu – Jaffa cakes, lansirana je ekstenzija sa kakao biskvitom – Jaffa cakes Choco, koja se zadrzava u redovnom asortimanu. U 2014 godini Jaffa Napolitanke su rebrendirane i lansiraju se novi ukusi – 6 neprelivenih i 4 prelivene napolitanke. Narednu godinu – 2015, obelezila su lansiranja Jaffa cakes Choco Visnje, Munchmallow Kids i O’cake Brusnica proizvoda, koji su svojim uspehom uspeli da postanu deo redovnog portfolija. Brend Tak pocetkom 2016 godine, pored ukusa Tak Mak Susam, lansira i krekere Tak Slanina i Tak Pikant. Godina je nastavljena sa novim, modernim redizajnom celog O’cake portofolija. Iste godine, razvijene su jos bolje Jaffa Napolitanke, sada jedinstvene po svojih 80% fila, i brzo zauzimaju lidersku poziciju na trzistu Srbije. Krajem 2016 godine lasniran je i Tak Dimljeni Sir.15 Stalno ulaganje u inovacije postojecih, i otvaranje novih brendova i kategorija, je glavni imperativ i deo vizije i misije Jaffa Crvenke. Jacanje liderske pozicije medju konditorima kroz razvoj sopstvenih kvalitetnih proizvoda koji zadovoljavaju sve potrebe i zahteve potrosaca, uz neprekidno ulaganje u razvoj vlastitih kadrova i zajednice, glavni je izazov i inspiracija svih buducih projekata Jaffa Crvenke.

3.2. Strategija cena

„Jaffa“ primenjuje strategiju da veoma kvalitetan keks nudi potrosacima po mnogo povoljnoj ceni, sto omogucava kompaniji postizanje znacajnog trzisnog udela i ostvarivanje liderske pozicije na prostoru Srbije i ostvarivanje zadovoljavajuceg nivoa dobiti.

Razlozi za primenu ovakve strategije nalazi se u primeni najsavremenije tehnologije proizvodnje i kao posledica toga javlja se visoka produktivnost rada, koriscenje sopstvenog voznog parka i dr.

17 15 http://www.jaffa.rs/istorijat

3.3. Vizija

Vizija je dugorocno, siroko definisano, usmerenje preduzeca, ona je slika zeljene buducnosti preduzeca I put ka organizacijskoj izvrsnosti . Preduzeca koja opstaju na trzistu dugi niz godina imala su identificiranu viziju onoga sto ocekuju od svog poslovanja u buducnosti. Vizija mora da ima sledece karakteristike, odnosno mora da bude:

• Inspirativna

• Zapamtljiva

• Zajednicka

• Detaljna, ali ne mora biti precizno definisana

• Pozitivna

• Usmerena ka izvrsnosti

• Izazovna, ali stabilna i fleksibilna

• Razumljiva, primenjiva i merljiva

“Ubice” vizije su:

• Strah

• “Tradicija”

• Stereotipi

• Samodopadnost

• Umor

• Kratkorocnost u razmisljanju

• Oni koji kazu NE

Koristi od vizije su sledece:16

• Osigurava uvid u izgradnju ili poboljsanje organizacije

• Objasnjava svrhu postojanja organizacije - sto je i sto nije (kroz misiju)

• Pokazuje kako razmisljanje o buducnosti ima smisla za sadasnjost

• Pozitivna snaga osmisljene vizije ima znacaj i za organizaciju i pojedince

• Osigurava zajednicki jezik za raspravu o buducnosti

• Naglasava ulogu i znacaj grupe ljudi okupljene oko vizije

18 16 http://www.efos.unios.hr/arhiva/dokumenti/MKTG_Stratesko_P2_misija_vizija_ciljevi.pdf

• Nudi snazni poticaj ljudima da istrazuju nove mogucnosti

• Pokazuje da svatko od nas ima mogucnost oblikovati nasu zajednicku buducnost

"Jaffa" DOO Crvenka zeli da zadrzi i ojaca lidersku poziciju u proizvodnji konditorskih proizvoda u zemlji i regionu. Istovremeno tezi da ostvari znacajan plasman svojih proizvoda na teritoriji Jugoistocne Evrope i bude prisutna i poznata na svetskom trzistu. 17

19 17 http://www.jaffa.rs/vizija-i-misija

3.4. Misija

Misija je snovni razlog postojanja preduzeca, izjava koja razlikuje organizaciju od drugih, slicnih organizacija i identifikuje aktivnosti organizacije u proizvodnom i trzisnom smislu. Misija opisuje proizvod organizacije, trziste, tehnologiju, kao I vrednosti i prioritete organizacije.

Misija preduzeca opisuje svrhu postojanja preduzeca (zasto preduzece postoji i sto zeli da postigne), posao kojim se bavi (delatnost i aktivnost kojima preduzece nastoji da ostvari svrhu svog postojanja) i vrednosti koje vode preduzece ka ostvarenju svog cilja.

Misija ili svrha oznacava osnovnu funkciju ili zadatak preduzeca po kojem se ono razlikuje od ostalih preduzeca, misije odredjuju ciljeve u prostoru i vremenu ⇒ dobro definisana misija je temelj za izvodjenje ciljeva i ostalih planova. prema hijerarhiji misija se sastoji od:18

1. svrhe

2. strategije

3. standarda ponasanja

4. vrednosti

Postoji tri karakteristicna nacina definisanja misije preduzeca:

1. menadzeri sami ili uz pomoc savetnika pisu izjavu o misiji ⇒ najlosiji pristup 2. osnivac preduzeca tokom vremena razvija poslovnu filozofiju koja polako preraste u

misiju preduzeca ⇒ preporucljiv pristup

3. misija se usmerava na resavanje odredjenih problema cijim resavanjem osnazuje prvobitna misija preduzeca

20 18 http://www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/2_godina/menadzment/menadzment_06.pdf

19

"Jaffa" DOO Crvenka svojim kvalitetnim i zdravstveno bezbednim konditorskim proizvodima u potpunosti zadovoljava zahteve, potrebe i ocekivanja kupaca i potrosaca, pruzajuci sigurnost i dobar zivotni standard nasim zaposlenima, a sto ce rezultirati profitom za svoje akcionare. "Jaffa" AD Crvenka ce negovati tradiciju ucestovanja u humanitarnim i donatroskim akcijama uz stalnu saradnju sa lokalnim i regionalnim zajednicama na obostrano zadovljstvo.

"Jaffa" DOO Crvenka zeli da ostvari svoju Viziju na zadovljstvo i uz angazman svih korisnika i zainteresovanih strana (kupci, potrosaci, isporucioci, lokalna zajednica, zaposleni, poslovni partneri, akcionari).

"Jaffa" DOO Crvenka svoju lidersku poziciju odrzava razvojem sopstvenih brendova I neprekidno radi na usavrsavanju kadrova koji cine glavni oslonac u postizanju Vizije.20

3.5. Ciljevi i zadaci

Dugorocni ciljevi:

• Sacuvati i dalje jacati lidersku poziciju u industriji konditorskih proizvoda na trzistu Srbije I razvijati pozitivnu sliku o sebi i o svojim proizvodima kao uspesno pozicioniranim robnim zigovima

21

19www.pfri.uniri.hr/~debelic/.../03_misija_vizija_ciljevi.pp 20 http://www.jaffa.rs/vizija-i-misija

• Stvaranje svesti potrosaca o proizvodima i kreiranje prepoznatljivog imidza i jakog Brenda

• Inovacije, u vidu novih proizvoda namenjenih novim ciljnim grupama, kao na primer onima koji vezbaju, naporno rade, mnogo uce itd.

• Odrzati lojalnost potrosaca i pronalazenje novih ciljnih grupa.

Kratkorocni ciljevi:

• Povecanje trzisnog udela za 15%

• Postizanje profita od 500.000.000 dinara u narednih godinu dana

• Nove investicije u najbolju opremu najrenomiranijih svetskih proizvodjaca opreme za konditorsku industriju.

Da bi dati ciljevi predstavljali realnost, neophodno je ostvariti sledece zadatke:

• Kontinuirana briga o kupcima

• Konstantna inovativnost, precenje svetskih tokova i impulsa sa trzista

• Unapredjenje usluge i bolje pokrivanje trzista

• Aktivna promocija

• Kreiranje dobrog informacionog sistema

• Ostvarivanje dobre saradnje sa poslovnim partnerima

• Stalno profesionalno usavrsavanje zaposlenih.

3.6. Analiza snaga, slabosti, sansi I pretnji po organizaciju

Analiza organizacije, njenih snaga, slabosti, sansi i pretnji je nacin sumiranja trenutnog statusa organizacije i odnosi se na dva aspekta:

1. Snage i slabosti se uocavaju u analizi zasnovane na resursima

2. Sanse i pretnje se uocavaju u analizi zasnovanoj na okruzenju organizacije.

Interni faktori

SNAGE

• Dominantan polozaj na trzistu

• Efikasan menadzment

• Kvalitetni proizvodi 22

• Savremena tehnologija

• Izgradjena reputacija

• Strucan kadar

• Dobre marketinske kampanje

• Bogat asortiman proizvoda

• Sopstveni vozni park

• Dobra saradnja sa maloprodajnim objektima.

SLABOSTI

• Slicnost proizvoda sa drugim kompanijama iz iste grane proizvodnje.

Eksterni faktori

SANSE

• Plasiranje proizvoda na nova trzista

• Pronalazenje potpuno novih proizvoda

• Nemogucnost konkurenata da prate inovacije u tehnologiji

• Veliki udeo na trzistu

• Okretanje novim ciljnim grupama

• Razvoj svesti potrosaca o proizvodima i njiovom kvalitetu

• Neaktivnost glavnih konkurenata u projektovanju, programiranju i realizaciji osmisljenih i celovitih promotivnih aktivnosti.

PRETNJE

• Novi konkurenti iz inostranstva

• Nestabilno ekonomsko okruzenje

• Stalne tehnoloske inovacije

• Jacanje postojece konkurencije

• Nestabilno politicko okruzenje

• Neadekvatno ponasanje konkurencije, tj. nelojalna konkurencija

• Sve veci uvoz.

3.7.Problemi u kompaniji

23

Jedan od vecih problema sa kojim se kompanija „Jaffa“ AD Crvenka suocila u poslednje vreme je taj sto njen novi proizvod, „Vito“ keks u mnogome podseca na vec postojeci, „Plazma“ keks, sto utice na njen status na trzistu i medju potrosacima.

Naime, taj keks u sustini predstavlja kopiju „Bambijeve plazme“, zbog cega je kompanija „Bambi“ – Pozarevac, tuzila kompaniju „Jaffa“ za plagijat njenog proizvoda. Pored ovoga, moze se uociti i rast obaveza kompanije i smanjenje neto dobitka.

Iako je „Jaffa“ negirala optuzbe za plagijat plazme, ostaje cinjenica da Vito keks jako poseca na plazmu, na primer, po obliku, ambalazi, tako da je potrebno uraditi odredjene korekcije u okviru ovog proizvoda i omoguciti vernim potrosacima plazme da uoce razliku i mozda se odluce za Vito keks.

Povecanje obaveze drustva rezultat je novih ulaganja u proizvodne programe, sto u buducem periodu moze omoguciti ostvarivanje niza prednosti poput rasta produktivnosti, kvalitetnije izrade proizvoda, I slicno.

Smanjenje neto dobitka rezultat je povecanja troskova reklame i troskova kamata, znacajna sredstva za nabavku nove proizvodne opreme i zavrsetak izgradnje nove proizvodne hale. Veci troskovi markrtinga rezultat su raznih akcija poput kampanje protiv pusenja, humanitarnog koncerta, humanitarnih akcija i slicno.

Sa ciljem da se proizvodi kompanije priblize potrosacima svih generacija i ovaj vid rasta troskova je neophodan u cilju zauzimanja sto bolje pozicije na trzistu i stekne „nove ljubitelje Jaffinih proizvoda“.

3.8. Delatnost komapnije

„Jaffa“ AD Crvenka je preraĎivacka industrija, koja se bavi proizvodnjom konditorskih proizvoda, kolaca i drugih proizvoda od testa.

Osnovna delatnost „Jaffe“ je masovna proizvodnja dva proizvoda po tehnologiji United Biscuits iz Engleske i to:

• Jaffa keks

• Munchmallow kolac

24

3.9. Zaposleni u kompaniji

Trenutno ima 397 zaposlenih. Firmu cine ljudi koji u njoj rade, a Jaffin tim cine ljudi koji svom poslu prilaze sa entuzijazmom. Raditi u Jaffi znaci raditi u jednoj od vodecih konditorskih fabrika u Jugoistocnoj Evropi i stoga je njihov tim brizljivo odabran. Citav proces proizvodnje nadzire strucan, pouzdan i iskusan kadar.

Sva njihova energija je usmerena ka potrosacu. Zadovoljstvo njihovih potrosaca je njihov krajnji cilj. Poverenje koje su stekli gradili su godinama, strpljivo i teze da ga i ocuvaju. Tajna njihovog uspeha je u osluskivanju potreba, ne trzista, vec ljudi koji cine to trziste- kupaca. Na osnovu pazljivog analiziranja potreba potrosaca, ali i oslanjajuci se na sopstveno iskustvo i intuiciju, izgradili su prepoznatljiv brend.

Jaffin uspeh garantuje poslovna filozofija koje se drze svi zaposleni, a to su tri principa:

1. Upotreba samo najkvalitetnijih sastojaka

2. Insistiranje na jedinstvenom, originalnom imidzu

3. Koriscenje najmodernije tehnologije.

25

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 32 str.
preuzmi dokument