Modelovanje i simulacija-Skripta-Simulacija i simulacioni sistemi-Informacioni sistemi i tehnolgija 4, Skripte' predlog Računarske simulacije
oh_captain
oh_captain

Modelovanje i simulacija-Skripta-Simulacija i simulacioni sistemi-Informacioni sistemi i tehnolgija 4, Skripte' predlog Računarske simulacije

1 str.
6broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Fon,fakultet organizacionih nauka, Skripta,Simulacija i simulacioni sistemi,Informacioni sistemi i tehnolgija, Modelovanje i simulacija, MODELOVANJE I SIMULACIJA ORGANIZACIONIH SISTEMA KORIŠĆENJEM SIMULACIONOG SISTEMA GP...
30 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument