NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA-Zavrsni radovi-Gradjevina, Završni rad' predlog Structures architecturales. Univerzitet u Beogradu
mullerlove
mullerlove

NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA-Zavrsni radovi-Gradjevina, Završni rad' predlog Structures architecturales. Univerzitet u Beogradu

PDF (3 MB)
2 str.
3broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Zavrsni rad, gradjevina, gradjevinski fakultet, diplomki rad, sazetak diplomskog rada, josip marusic, NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument
Microsoft Word - sazetak-dipl-rada-vedrana-rickovic.doc

Ime i prezime : Vedrana Ričković Mentor : prof.dr.sc. Josip Marušić Datum promocije : 20.2.2006.

naslov diplomskog rada NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

sažetak diplomskog rada : Prema postavljenom zadatku izrađen je idejni projekt navodnjavanja poljoprivrednog područja rudine Rakovo (u blizini grada Siska). Navodnjavana površina iznosi 681,41 ha. Područje se nalazi uz vodotok rijeke Kupe na njezinoj lijevoj obali. U ovome radu je prvo izvršena analiza terenskih podataka, zatim slijedi izbor biljnih kultura i prijedlog plodoreda koji je dan u konzultaciji s gosp. mr. sc. Gabrijelom Ondrašekom, stručnjakom s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Odabrane biljne kulture su : jabuka, krumpir, grašak, rajčica, paprika, sjemenski kukuruz, soja, lucerna, šećerna repa. Proračun evapotranspiracije i plan natapanja po kulturama je rađen uz pomoć FAO- vog računalnog programa CROPWAT. Kao najpogodniji način natapanja odabrano je natapanje kišenjem (sustavom rasprskivača za kulture jabuku i sjemenski kukuruz,te sustavom tifona za sve ostale kulture). Tlačni cjevovod je dimenzioniran na osnovu količina vode potrebnih za rad uređaja za navodnjavanje poljoprivrednih parcela. Odabrane su cijevi od PEHD materijala. Cjevovod se polaže u rovove na pješčanu posteljicu, a minimalna dubina i širina rova su određeni na temelju zaštite cijevi od vanjskog opterećenja. Vertikalni izvodi cjevovoda na površinu – hidranti služe priključenju natapnih uređaja. Crpna stanica je predviđena konstrukcijskog tipa kao tzv. bunarska crpna stanica. Prilikom izvođenja crpne stanice potrebno je zadovoljiti zahtjeve na nepropusnost betona iz razloga što je postavljena uz sam vodotok, pa je za očekivati utjecaj procjeđivanja podzemne vode.

docsity.com

ORGANIZACIJA NAVODNJAVANIH POVRŠINA

docsity.com

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument