Neurotransmiteri i njihovi receptori, Slajdovi' predlog Neurobiologija
tena_zovko
tena_zovko

Neurotransmiteri i njihovi receptori, Slajdovi' predlog Neurobiologija

52 str.
3broj preuzimanja
270broj poseta
Opis
Neurotransmiteri, receptori, neurobiologija
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 52
ovo je samo pregled
3 prikazano na 52 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 52 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 52 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 52 str.

Neurotransmiteri i njihovi receptori

Marija Heffer

Medicinski fakultet

Osijek

Neuroni izriču dvije oprečne naredbe s dva neurotransmitera

glutamat GABA

Oprečne naredbe izdaju neuroni

oprečnog izgleda;

piramidni = ekcitacija (projekcijski neuron)

interneuroni = inhibicija (local circuit neuron)

Poznajemo više od 100 molekula koje služe kao neurotransmiteri!

Od toga je manji broj klasičnih neurotransmitera ili neurotransmiteri male molekule (10 derivata aminokiselina + ATP + plinovi NO i CO)

Najveću skupinu neurotransmitera čine neuropeptidi (3-36 ak)

Acetilkolin (ACh) = izvršavanje i reguliranje svjesnih i nesvjesnih funkcija mozga (mišićna aktivnost, simpatikus i parasimpatikus,

pamćenje, stres...)

Kolin se nalazi u visokoj koncentraciji u plazmi 10 mM, a u neurone ulazi visokoafinitetnim transporterom Na/kolin.

Tokyo, Japan, 20.ožujka 1995.; 7:00-8:10; teroristički napad Sarinom – organofosfatni otrov

– blokira AChE ; 12 mrtvih, 50 sa ozbiljnim posljedicama, 1000 sa prolaznim poremećajem vida

Simpatikus do preganglijskih neurona koristi ACh, a u postganglijskim neuronima koristi

noradrenalin/cijeli parasimpatikus koristi ACh

ACh je neurotransmiter neuromuskularne sinapse:

Meta brojnih prirodnih otrova nAChR alfa-bungarotoksin

(zmijski otrov), kurare

(ireverzibilni inhibitor = antagonista = blokator)

Kobrin alfa-neurotoksin, erabutoxin morske zmije, konotoksini morskog puža ubojice, toksini otrovnih žaba

Neselektivni ionski kanal reguliran nerotransmiterom

Nikotin je agonist (stimulans) nAChR :

Euforija Relaksacija Ovisnost (psihička i fizička) - tri

tjedna konzumacije više od 10 cigareta + dodatna aktivaciji dopaminskih receptora mesencephalona (VTA→N. accumbens)

Arecolin – alkaloid iz betala (vrsta palme)

(Areca catechu)

Mehanizam djelovanja nAChR

Myastenia gravis je autoimuna bolesti mišićne sinapse u kojoj su blokirani nAChR

U strukturi drugih ionotropnih receptora također sudjeluje 4-5

podjedinica

Struktura metabotropnih receptora

mAChR - alkaloid gljive (Amanita muscaria)- muscimol.

- CNS (striatum) i gangliji autonomnog živčanog sustava

- Posljedice otrovanja: mučnina, povraćanje, mentalna smetenost, konvulzije, cirkulatorni kolaps, koma i smrt.

Gubitak memorije u Alzheimerovoj bolesti vezan je uz propadanje acetilkolinergičkih

neurona mediobazalnog telencephalona

Medicinska primjena antagonista AChR receptora:

Atropin blokira mAChR i tako dilatira pupilu; otrovni alkaloid Belladone

Skopolamin (otrov iz bunike) blokira centralne receptore i sprečava bolest vožnje

Ipratropium - liječenju astme

Struktura drugih metabotropnih receptora

Neurotransmiteri male molekularne mase su derivati aminokiselina

Glavni inhibicijski neurotransmiter CNS-a

Glavni inhibicijski neurotransmiter PNS-a

Glutamat je najprošireniji ekscitacijski

neurotransmiter u mozgu (na 50% svih sinapsi)

GABA je najprošireniji inhibicijski neurotransmiter u mozgu (30% svih sinapsi).

Glutamat cirkulira između neurona i glije u ‘glutamat-glutaminskom ciklusu’

Povišena količina glutamata u izvanstaničnom prostoru je toksična za neurone, osobito tijekom traume.

Glutamat je neesencijalna aminokiselina koja ne prelazi krvno- moždanu barijeru pa se mora sintetizirati lokalno.

Imena glutamatnih receptora dana prema agonistima.

EPSP možemo razdvojiti na komponentu koja odgovara aktivaciji AMPA receptora i onu koja odgovara NMDA receptorima.Neke glutaminergičke sinapse imaju samo AMPA ili NMDA receptore, a druge oba tipa i služe za LTP.

Struktura AMPA i NMDA receptora

Glutamat ima i metabotropne receptore koji spadaju u 7TM receptore i vežu G

proteine

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 52 str.