normalne forme baze podataka, Beleške' predlog Principi kontrole baze podataka
kovacevicivan
kovacevicivan

normalne forme baze podataka, Beleške' predlog Principi kontrole baze podataka

31 str.
8broj poseta
Opis
normativne forme iz predmeta baze podataka
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 31
ovo je samo pregled
3 prikazano na 31 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 31 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 31 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 31 str.
Microsoft PowerPoint - NORMALIZACIJA DM 2018 [Compatibility Mode]

N O R M A L I Z A C I J A

Suvišnost- neprijatelj i korisnika i administratora

nepotrebno povećava BP

usporava izvršavanje upita

maksimalno komplikuje održavanje

problemi pri dodavanju, ažuriranju i brisanju podataka

ANOMALIJE unošenja, ažuriranja, brisanja

INSERT anomalije

Ne može se dodati predmet bez nastavne jedinice

UPDATE anomalije

Kada se bilo šta menja kod predmeta matematika (ekonomija, statistika), moraju se izmeniti dva reda tabele.

DELETE anomalije

Ako se izbriše programiranje, briše se i Bundalo....

Šta je normalizacija?

niz postupaka (iterativni proces ) madifikovanja tabela koji smanjuje suvišnost i nekonzistentnost

Cilj:

što jednostavnije održavanje BP

očuvanje konzistentnosti

stabilna struktura podataka

Dobro normalizovana baza podataka treba da ima sledeće osobine

Skalarne vrednosti svakog polja

Odsustvo (ili minimum) redundanse

Minimalno NULL vrednosti

Minimalan gubitak informacija

NORMALNE FORME Prva Normana Forma (1NF)

Druga Normalna Forma (2NF)

Treca Normalna Forma (3NF)

Boyce-Codd Normalna Forma (BCNF)

Četvrta Normalna Forma (4NF)

Peta Normalna Forma (5NF)

Domnn Ključ Normalna Forma (DKNF)

Bitno

reverzibilnost - ne sme da dođe do gubitka informacija sadržanih u polaznoj relaciji.

polazeći od normalizovanih relacija, mora biti moguća rekonstrukcija polazne, nenormalizovane, relacije.

FUNKCIONALNE ZAVISNOSTI

Ako u relaciji R vrednost atributa A jednoznačno određuje vrednost atributa B, onda je atribut B funkcionalno zavisan od atributa A.

Piše se : A B

Ako postoji više n-torki s istom vrednošću A tada i atribut B mora biti isti

Svaki atribut relacije je funkcionalno zavisan od ključa

Neka su A i B atributi relacije R.

Atribut B je funkcionalno zavisan od atributa A (ili A funkcionalno određuje B)

A –>B

ako i samo ako svakoj vrednosti A odgovara jedna i samo jedna vrednost B.

Potpuna funkcionalna zavisnost

Atribut B relacije R je potpuno funkcionalno zavisan od atributaA (relacije R) ako je funkcionalno zavisan od atributa A, a nije funkcionalno zavisan ni od jednog pravog podskupa atributa A.

Tranzitivna zavisnost

U relaciji R koja ima atribute A, B, C, atribut C je tranzitivno zavisan od atributa A ako je:

A → B i B → C tada A → C

Tranzitivna zavisnost- primer

Utakmica ( datum, domaćin, gostujući, stadion, rezultat, sudija, adr sud., vreme)

(datum, domaćin) adr_sud.

jer: (datum, domaćin) sudija adr_sud

NORMALNE FORME

1NF

samo atomske vrednosti atributa

nema grupa koje se ponavljaju

za svaki tip entiteta postoji jedan primarni ključ

1NF- LOŠE I DOBRO

PRIMER

Šta raditi?

Ukloniti “ponavljajuće” grupe i napraviti novi entitet

Novi entitet će imati primarni ključ koji se sastoji od primarnog ključa (PK) originalne relacje i PK “ponavljajuće” grupe

Novom entitu dati odgovarajuće “opisno” ime

2NF

ispunjeni uslovi 1NF

nema delimične funkcionalne zavisnosti

(neključni atribut ne može imati kao identifikator deo primarnog ključa)

2NF normalna forma je zadovoljena ako svi atributi entiteta, koji nisu primarni ključevi, totalno zavise od (celog) primarnog ključa

PRIMER

Atribut količina je funkcionalno zavisan od celog PK

Atribut opis je funkcionalno zavisan samo od

stavka_id

Za konvertovanje u 2NF treba:

Utvrditi sve moguće kandidate za PK

#nar_id

#stavka_id

#nar_id , stavka_id

Ukloniti entitete koji se, po pridruživanju neključnih atributa, sastoje samo od kolone jednostavnog PK

#stavka_id, opis

#nar_id , #stavka_id, količina

#stavka_id, opis

#nar_id , #stavka_id, količina

Novonastalim entitetima dati imena

STAVKA (#stavka_id, opis)

NARUDZBENICA_STAVKA(#nar_id ,

#stavka_id, količina)

2NF

Ako atribut potpuno funkcionalno zavisi samo od dela primarnog ključa, premestiti te atribute i deo primarnog ključa u novu tabelu.

Ako drugi atributi funkcionalno zavise od istog dela ključa, staviti i ih u novu tabelu

Napraviti kopiju dela primarnog ključa originalne tabele kao primarni ključ za nove tabelu.

Staviti sve atribute koje su u “ponavljajućoj” grupi u novu tabelu

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 31 str.