Octave-Vezbe-Softverski alati 2-Informatika (3), Vežbe' predlog Softverski Alati. Univerzitet u Beogradu
mullerlove
mullerlove

Octave-Vezbe-Softverski alati 2-Informatika (3), Vežbe' predlog Softverski Alati. Univerzitet u Beogradu

1 str.
2broj preuzimanja
620broj poseta
Opis
octave, vezbe, softverski alati 2,informatika,Start, quit, getting help, Variables and data types, Matrices, Plotting,Programming,Functions and scripts, Files I/O, Misc,Octave and Matlab in practice, librobotics
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument

1 Primeri za vezbe

I) Napisati funkciju koja rešava sistem linearnih jednačina. Obavezno izvršiti proveru singularnosti matrice. Za datu matricu odrediti njen spektar i njima odgovarajuće sopstvene vektore (PageRank). Na grafiku predstaviti sopstvene vrednosti kao diskretne vrednosti (k-means algoritam).

II) Iz dokumenta Generisanje kombinatornih objekata, skripte za predmet TOI3, napisati funkciju perm() na osnovu procedure ”permutacija na redu”.

III) Napisati funkciju trigonom() koja izračunava vrednost funkcije y koja je zadata u jed- nakosti (1). Elementi vektora t uzimaju vrednosti iz intervala [0, 100], a njegova dužina je random.

(1) y =

 cos(ti), ako ti > 60

sin(ti), ako ti < 30

0, inace

U posebnom skriptu izvršiti funkciju dva puta, a zatim nacrtati njihove grafike u okviru jedne slike.

IV) Za datu matricu (proizvoljnih dimenzija) u datoteci matrica.txt, odrediti za svaku kolonu njenu srednju, minimalnu i maksimalnu vrednost. Zatim za svaku kolonu odred- iti koliko se srednja vrednost kolone razlikuje od aritmetičke sredine minimalne i mak- simalne vrednosti i te rezultate upisati u odstupanje.txt datoteku.

V) Generisati sve varijacije bez ponavljanja datog skupa.

VI) Neka su date 3 ulazne datoteke, ulaz1.txt, ulaz2.txt i ulaz3.txt gde svaka sadrži isti broj vrednosti u decimalnom zapisu koje su rezultati nekog eksperimenta. Vrednosti ima onoliko koliko je bilo vremenskih trenutaka u kojima je vrednost posmatrana. Odrediti aritmetičku srednju vrednost za svaki vremenski trenutak na osnovu vrednosti u sve 3 datoteke. Zatim odrediti koja datoteka sadrži najvǐse vrednosti koji su najudaljenije od srednje vrednosti (vrednost se najvǐse razlikuje).

Primer: Neka ima 1000 vrednosti u svakoj datoteci. Ako se desilo da u prvoj ima 340, u drugoj 450 i trećoj 210 vrednosti koje su najvǐse udaljene od srednje vrednosti u trenutku posmatranja, onda ispisujemo ime datoteke ulaz2.txt.

1

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument