Optimalno rjesenje sustava odvodnje naselja opcine Bedenica-Zavrsni radovi-Gradjevina, Završni rad' predlog Structures architecturales
mullerlove
mullerlove26 June 2013

Optimalno rjesenje sustava odvodnje naselja opcine Bedenica-Zavrsni radovi-Gradjevina, Završni rad' predlog Structures architecturales

PDF (1 MB)
2 strane
1000+broj poseta
Opis
Zavrsni rad, gradjevina, gradjevinski fakultet, diplomki rad, sazetak diplomskog rada, davor malus, Optimalno rješenje sustava odvodnje naselja općine Bedenica
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 strane / 2
preuzmi dokument
Microsoft Word - Ivan_Bijelic.doc

Ime i prezime: Ivan Bijelić

Mentor: dr.sc. Davor Malus

Datum promocije: 19.02.2007

naslov diplomskog rada

Optimalno rješenje sustava odvodnje naselja općine Bedenica

sažetak diplomskog rada

Predmet ovog rada je sakupljanje, procišcavanje i zbrinjavanje kucanskih otpadnih voda naselja u opcini Bedenica. Na bazi idejnog projekta razmotrena su cetiri razlicita sustava odvodnje: sustav konvencionalne gravitacijske kanalizacije i gravitacijske kanalizacije malih profila. Primijenjen je alternativni nacin procišcavanja biorotorom i izvedena usporedba s postojecim projektom odvodnje gravitacijskom kanalizacijom na UZPOV Bedenica. Sagledane su i mogucnosti primjene bioaeracijske jedinice te pješcanog filtra, koji predstavljaju sustave procišcavanja i ispusta na mjestu nastanka onecišcenja. Svi sustavi teoretski su opisani, dimenzionirani te je izvršena analiza troškova izgradnje, pogona i održavanja. Usporedbom projektiranih rješenja dokazana je opravdanost primjene alternativnih nacina odvodnje i procišcavanja otpadnih voda u ruralnim naseljima u Hrvatskoj.

docsity.com

docsity.com

komentari (0)

nema postavljenih komentara

budi prvi koji ce napisati!

preuzmi dokument