ORTODONCIJA, ORTOPEDIJA VILICA, PRESLUSANA, PREDAVANJA, Beleške' predlog Ortodoncija
mirka4743
mirka4743

ORTODONCIJA, ORTOPEDIJA VILICA, PRESLUSANA, PREDAVANJA, Beleške' predlog Ortodoncija

5 str.
1broj preuzimanja
327broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
ORTODONCIJA, ORTOPEDIJA VILICA, PRESLUSANA, PREDAVANJA
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 5
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.

23.01.2017 2 predavanje

Treba prepoznati odstupanja od normalnog rasta i razvoja, da bi se to prepoznalo, moraju se znati metode za postavnjanje dijagnoze u Ortopediji. Glavni problem Ortodoncije je pracenje rasta i razvoja,koji pocinje intrauterino, a prati se od rodjenja do zavrsetka rasta i razvija. U velikoj meri se to desava do 18. godine, a u manjoj meri do 22.godine.

U dijagnostickom postupku moramo znati da se sprovodi anamneza, klinicki pregled, analiza studijskih modela i analiza ortopan i tele-rendgenskog snimka.

- Pacijent se posmatra sa vrata, gde mozemo videti njegovu opstu konstituciju (visina i tezina), drzanje tela pacijenta. Konstitusija, razvijenost pacijenta se poslatra u tri kategorije : atletska gradja, kahekticni- lepozomni (slabo uhranjeni pacijenti), piknični ( debeljuskasi pacijenti). Kod prve dve grupe zubni nizovi i vilice ce biti uze i duze, a kod trece grupe su siri zubni nizovi. Atletski i piknički gradjeni tipovi, bolje reaguju na terapiju, rezultati su stabilniji i postojaniji. Kahekticne osobe, brze reaguju na terapiju, ali su jakko brzo podlozni recidivima.

-Sledece sto se posmatra na pacijentu je da li postoje neke deformacije na kostima tela ili glave ( kriva kicma, krive noge O ili X, kokosije grudi),simetriju...

- Zatim se radi analiza lica (asimetrije desne i leve polovine lica), odnos tri dela lica ( sulkuse, usne, profil, na osnovu ovoga treba izracunati indeks lica i indeks lobanje – tacke koje je potrebno znati su: trihion-najniza tacka korena kose, ofrion-nalazi se u medijani i predstavlja ukrstanje tangenti na obrve i medijalnu liniju, nazion-najdublja tacka na korenu nosa, prostion, gnation-najniza i najisturenija tacka brade . Zatim sa bocnih strana tacka eurion-najistureniji i najistaknitiji deo glave lateralno, zigion-desna i leva na najisturenijem delu zigomaticnog luka neposredno ispred tragusa, glabela-najistaknitija tacka na celu, opistokranijum- najisturenija tacka na zadnjem delu glave,pogonion i gonion.).

Indeks lobanje = Eu-Eu x 100 / Gl-Op

Indeks lica = N-Gl x 100/ Zy-Zy

Indeks lica-duzina lica od tacke nazion do tacke gnation, izmeri se vrednost koja govori o duzini lica i podeli se sa sirinom lica ( tacke zigion-zigion ). Dobija se broj koji ako je u vrednosti od 84 do 88 kaze se da je mezoprozop treba da ide uz srednju lobanju i atletski tip gradje. Leptoprozop ako je u pitanju kahekticki tip pacijenata (dugacko lice), euriprozop (siroko lice) je siroko lice koje ide uz piknicki tip osoba.

Indeks lica- Analiza An face, gleda se leva i desna plovina lica i posmatra se da li postoje asimetrije. Narocito se posmatra donja trecina lica. Moze biti i slucajeva bez skretanja brade, ako je u pitanju hemitrofija ili hipertrofija neke trecine lica. Ukoliko postoji ukrsten zagrizaj, postoji asimetrija desne i leve polovine lica.

-Analiza tri sprata lica, - postoji ceoni, srednji ili nosni i usni sprat lica. Ova tri sprata lica treba da budu priblizno podjednaki. Na ceoni sprat se nikako ne moze uticati, na srednji vec moze ( razvijenost srednjeg sprata lica zavisi od disanja, ako je disanje kroz nos srednji sprat s razvija normalno, a kada je disanje kroz usta razvijanje je smanjeno u korist donje trecine lica ), a najvise se utice na donju tj. usnu trecinu lica. Ortodontske nepravilnosti uticu na razvoj usne trecine lica, moze biti povecana prilikom disanja kroz usta, skeletna treca klasa-progenija,akromegalija, gigantizam. Kod progenije osim sto je donja vilica prerazvijena u sagitali, desava se i povecanje donje trecine lice, odnosno nepravilnost u vertikali. Kod nepravilnosti u vertikali, dobokog zagrizaja, strmog zagrizaja, izuzetno je smanjena donja vilica i te osobe izgledaju kao da imaju mnogo godina. Dubok zagrizaj se mora leciti. Ovde nisu indikovane ekstrakcije, jer se teze regulise zagrizaj, ovde je indikovana distalizacija zuba.

Ako je povecana donja trecina lica, imamo otvoren zagrizaj, treba planirati ekstrakcionu terapiju ako je potrebna. NPR. Prilikom teskobnosti zubnih nizova, pstoje dve opcije ili ekstrakcija ili distalizacija molara. Nekada se i prilikom dubokog zagrizaja mora uraditi ekstrakcija, ali i prlikom orvorenog zagrizaja uraditi distalizacija.

Analiza usana:

Usne mogu biti:

kompetentne: kada pacijent u miru ili prilikom opustenih misica lica, usne se blago dodiruju. ;

inkompetentne: postoje dve kategorije

• jedne su definitivno inkompetentne kada je u pitanju njihova anatomska promenjenost izgleda, kratke usne, spontano se ne mogu spojiti, te usne se ortodontskom kombinacijom ne mogu uciniti kompetentnim. Takve usne,ukoliko se zapaze u ranoj fazi 4-5 god, raznim miofunkcionalnim vezbama, namenjene za usne, mogu se uciniti malo kompetentnijim

potencijalno kompetentne usne: javljaju se prilikom protruzije gornjih zuba uz distalan zagrizaj donje vilize prema gornjoj. Medjutim, retruzijom gornjih sekutica i mezijalizacijom donje vilice moze se dovesti do toga da se one spoje. Anatomski su u redu, ali zbog ortodontske nepravilnosti se ne mogu spojiti.

Kontrakcijom m.mentalisa postize se usiljeno spajanje usana. Normalno je da se usne spajaju, bez kontrakcije i jednog mimicnog misica, ukljucujuci i m.mentalis.

Na pacijentu treba posmatrati i sulkuse. Postoje nazo-labijalni (levi i desni) i mentolabijalni sulkus. Kod pacijenata koji rastu i razvijaju se treba da budu blago naznaceni. U nekim slucajevima kod nekih nepravilnosti zagrizaja, tipa otvorenog zagrizaja ili progenije mentolabialni sulkusi mogu biti zbrisani. U drugom slucaju kod dubokog zagrizaja mogu biti jako naglaseni. Sa godinama sulkusi postaju sve vise naglaseni. Prilikom pregleda starijih pacijenata treba utvrditi da li je izrazenost sulkusa srazmerna

2

godinama ili je ortodontska nepravilnost pogorsala njihovu izrazenost ili zbrisanost. Isto se odnosi i na sulkus mentolabijalis koji, kod dubokog zagrizaja moze biti previse naglasen, kod otvorenog zbrisan.

Analiza lica iz profila

-profil svakog pacijenta moze biti ravan, iskosen unazad ii iskosen u napred. Tacke koje koristimo za odredjivanje profila lica su: glabela, subnasion i pogonion-najistakutija tacka na bradi gledajuci iz profila. Ako je linija koja spaja ove tri tacke ravna, radi se o ravnom profilu, a ako se radi o ovom tipu profila radi se dalje analiza biometrijskog polja. U suprotnom lice moze biti iskoseno prema nazad, kada je linija koja spaja ove tacke iskosena prema nazad. Kda je linija koja spaja ove tri tacke kosa prema napred, onda se kaze da je lice istureno. Ono sto se mnogo cesce desava je da se u tacki subnasale ova linija lomi prema nazad, u pitanju je konveksno lice (distalni zagrizaj, skeletno druga klasa). Ako se linija u tacki subnasale lomi prema napred( onda je to karakteristika trece skeletne klase, mezijalnog zagrizaja, progenije- konkavan profil lica). Npr ako je ortodontska nepravilnost dento- alveolarnog karaktera, to nece mnogo izmeniti profil, bice ravan profil i i treba primeniti biometrijsko polje da bi videli u kojoj meri se ta dento-alveolarna nepravilnost odrazava u donjoj trecini lica- gornja i donja usna, sulkus mento labijalis i brada. Analiza biometrijsko polja se radi tako sto se pusti jedna vertikala, iz tacke nasion, pod pravim uglom sa frankfurtska horizontala???. Dobija se spajanjem vrha tragusa i tacke orbitale, da bude paralelna sa podom. Normalno je da gornja usna dodiruje n vertikalu, suprotno je da probija N vertikalu ili da je ne dodiruje. Donja usna treba da se nalazi na granici prednje i srednje trecine ovog polja. Moze biti izmestena vise napred ili nazad. Brada treba da se nalazi na polovini biometrijskog polja, a sulkus mento labijalis na granici srednje i zadnje trecine biometrijskog polja.

Intraoralno ispitivanje: treba evidentirati zube i najpogodnije je koristiti kordinatni sistem za to. Zbog preglednosti je najbolje koristiti arapske i rimske cifre. Pod promenama na zubima, podrazumevaju se razvojne promene. Najcesce se uocavaju hipoplazije gledji, mesta slabije mineralizacije. Stanje mekih tkiva, stanje gingive ( hipertroficna, upaljena, krvari itd), frenulumi ( gornje, donje usne i jezika). Problem sa frenulumom gornje usne moze biti nizak pripoj, normalno bi pripoj trebao da se zavrsi negde na prelasku nepokretne u pokretnu sluzokozu, medjutim kod nepravilnosti pripoj se mnogo nize zavrsava, u nivou krunica, a nekada cak i iza gornjih sekutica, dovodi do dijasteme medijane. U periodu do 10 godine, pokusava se da se lecenje aktivnim ortodontskim aparatima da se mezijaliziraju centralni sekutici i da se mezijaliziraju lateralni, i na taj nacin smanji dotok krvi u taj frenulun i na taj nacin se nizak pripoj frenuluma, zbog ishemije spontano pomeri na mesto gde bi trebao biti. Frenulektomija se ne radi u tom uzrastu. Ako ova metoda nije urodila plodom ili se doslo do recidiva, tek nakon 10 godina zivota preporucljivo je raditi frenektomiju i posle dijastemu leciti ortodontski. Frenulom donje usne, dovodi do recesije gingive oko donjih centralnih sekutica. Procena higijene kod pacijenta (odlicna, dobra, zadovoljavajuca, nezadovoljavajuca), ako je u pitanju pacijent koji se ortodontski leci njegova higijena mora da bude dobra sa tendencijom daljeg poboljsanja. Nakon procene oralne higijene treba izmeriti sirinu gornjih sekutica i sirinu donjih sekutica. Zagrizaj posmatramo od ocnjaka do prvog premolara sa obe strane vilice. Normookluzija je da gornji ocnjak okludira sa donjim ocnjakom i prvim premolarom.

Odnos bocnih zuba transferzalno – gornji bocni zubi preklapaju donje sa bukalne strane, palatinalne kvrzice gornjih bocnih zuba okludiraju u centralnim fisurama donjih zuba. Sve sto odudara od ovoga je ukrsten zagrizaj.

Dubina preklopa i incizalni stepenik -

Pokreti mandibule – propulzija mandibule, retropulzija mandibule i lateralne kretnje.

Velicina i polozaj jezika Jezik je funkcionalno jako bitan organ za normalan razvoj zubnih lukova, vilica, bitan je za zvakanje, gutanje, govor.. Jezik moze biti normalno razvijen, smanjen (microglossia) – 2 klasa ili jako povecan (macroglossia) -3 klasa. Normalna velicina jezika je kad pacijent otvori usta, da se jezik nalazi u okvirima donjeg zubnog niza. Kad je covek u stanju mirovanja i dise na nos, jezik treba da se nalazi zalepljen za nepce i to je normalan polozaj jezika. Kada se jezik nalazi u tom polozaju, on jako dobro utice na transferzalni razvoj gornje vilice, takve osobe nemaju usku i dugacku gornju vilicu, forsira supustanje nepca pa takve osobe nikada nemaju visoko (Gotsko nepce) nego imaju normalno formirano nepce. U suprotnom, kada je u pitanju macroglossia, on prevazilazi grizne povrsine donjih zuba, mogu se uociti i impresije bocnih zuba na jeziku. Cesto se vidja kod progenije. Pri disanju na usta osobe imaju usku i dugacku gornju vilicu i visoko zasvodjeno Gotsko nepce. Jezik je u niskom kaudalnom polozaju u okviru donjih zuba i utice vise nego sto treba na razvoj donjeg zubnog niza. Jezik ima vaznu funkciju pri gutanju, npr. kod dojenja, usne cvrtsto drze mamilu a jezik se interponira izmedju gornjeg i donjeg zubnog niza i dodiruje donju usnu, normalan polozaj jezika koje se hrani majcinim mlekom a i za nas kada uzimamu vecu kolicinu tecnosti kada pijemo iz flase. (infatilno gutanje) Kada niknu prvi mlecni molari i kada se kompletira mlecna denticija kod dece treba da pocne zvakanje. Od tog momenta (2,5 god,) treba da pocne zrelo gutanje – jezik se nalazi iza gornjih sekutica na nepcu, a zubi moraju biti u centralnoj okluziji. Bilo koji nacin infantilnog gutanja u ovom dobu dovesce do ortodontskih nepravilnosti – otvoren zagrizaj, zbog nedovoljnog nicanja sekutica a bocni zubi preterano izrastaju, jer nema okluzije.

Govor- mozemo da primetimo nepravilnosti u razgovoru sa pacijentom;

Disanje –prinosimo ogledalce jednog pa drugoj nozdrvi, devijacija nazalnog septuma ako dise na jednu nozdrvu a na drugu ne, uvecane adenoidne vegetacije (treci krajnik) takodje mogu da dovedu do dezijacije nazalnog septuma. Pacijent sve vreme dise na usta jezik se nalazi na podu usne duplje, utice na razvoj donje vilice, gornje ostaje uska i dugacka visoko zasvodjeno Gotsko nepce, i nema njegovog spustanja, taj prostor koji je potreban za nazalni septum nedostaje a on raste i krivi se. Prva indikacija za uklanjanje adenoidnih vegetacija je disanje na usta!

Zvakanje – Od 2,5 godine dete treba da jede cvrstu hranu i da savlada zrelu funkciju zvakanja. Zvakanje se vrsi mastikatornim misicima: masseter, temporalis, pterygoideus lateralis i medialis. Dva najvazija misica su masseter i temporalis. Zvakanje ispitujemo palpacijom ovih misica, dok pacijent izvodi pokrete zvakanja. Kod zrelog zvakanja, kontrahuju se i temporalis i masseter sa dominacijom massetera. Kod pacijenta sa losom funkcijom zvakanja, sarnirski pokreti (gornje, dole) kod njih se kontrahuje temporalis.

4

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.