Pedijatrijska anamneza i status-Beleska-Pedijatrija-Medicina, Beleške' predlog Pedijatrija. Univerzitet u Beogradu
rafting_maniac
rafting_maniac

Pedijatrijska anamneza i status-Beleska-Pedijatrija-Medicina, Beleške' predlog Pedijatrija. Univerzitet u Beogradu

PDF (162 KB)
2 str.
24broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od5broj ocena
1broj komentara
Opis
Pedijatrijska anamneza i status,Beleska,Pedijatrija,Medicina, redosled rađanja deteta, trudnoća – tok, infekcije majke, lekovi, krvarenje,ishrana, fiz. aktivnost, Rx, lekarske kontrole, abortusi, hronološki- evolucija, ...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument
Anamneza u pedijatriji

Anamneza u pedijatriji

1. GT (Glavne tegobe)

Anamneza u hitnim (hiperaktivnim) stanjima: (krvarenje, epi, koma, strano telo, gušenje, trovanje,

teže traume; Odmah potom → pregled i terapija!

2. SB (Sadašnja bolest): početak, hronološki- evolucija, svi znaci i simptomi, TT, ↓TM, Infektivni sy, MPP.

disanje, kašalj, cijanoze, edemi. Medicinska nega i terapija od prijema i vrste sprovedenih pregleda.

3. Ranije bolesti: infekcije, recidivišuća oboljenja, povrede, operacije, alergije

4. LA:

a. PRENATALNA – redosled rađanja deteta, trudnoća – tok, infekcije majke, lekovi,

krvarenje,ishrana, fiz. aktivnost, Rx, lekarske kontrole, abortusi.

b. NATALNA (porođaj) – dete rođeno na vreme?; kuća/porodilište, stručna pomoć/bez; carskim

rezom/prirodnim putem (koji deo tela je prednjačio); trajanje porođaja ; da li je dete odmah

zaplakalo, prodisalo ili je moralo biti oživljavano?; Apgar Score; TM i TD na rođenju;

c. POSTNATALNA – Prvi podoj (kako je beba sisala)? Kada je otpao pupčani patrljak ?;

Povraćanje?; Pojava mekonijuma? BCG?

5. ISHRANA: 1) prirodna, 2) dvovrsna 3) veštačka; 1) Vitamini 2) voćni sokovi, 3) žumance, 4) meso

5) povrće 6) voće - kada i koliko? Apetit? Teško podnošenje neke vrste hrane?

6. PSIHOMOTORNI RAZVOJ: 1) Smejanje 2) prati pogledom 3) guče 4) diže glavu 5) sedi 6) stoji

7) puzi 8) hoda? 9) prvi zubi, 10) prve reči. 11)Poređenje sa razvojem brata, sestre, roditelja;

12)Kontrola mokrenja i defekacije; 13)Prekid rasta i neuobičajen rast; 14)Polazak u školu i uspeh;

15) Društvenost 16) odnos sa ostalom decom, 17) naklonost, 18) zavisnost od roditelja?

7. IMUNIZACIJA I PROBE : 1) DiTePer (2,3,6.m/2g.), 2) MoRuPar (2g/12.g), 3) revakcinacije, 4) serumi;

5) polio (2,3,6m./2,7,14.g), 6) BCG (0., 10.god); 7) Dif.Tet (7g./14.g); 8)Tet (18.g); 9) HBV (2,3m./2g)

8. PA: 1) Starost roditelja, 2) zdravstveno stanje 3) zanimanje, 4) Odnosi u porodici, 5) Braća/sestre

6) zdravstveno im stanje 7) Mrtvorođena deca, 8) spontani abortusi, 9) Uzrok smrti članova porodice,

10) Konstitucionalne i nasledne bolesti (DM, Alergije, Epi, Konvulzije)

9. NAVIKE – 1) apetit, 2) san, 3) pavor nocturnus, 4) eneuresis nocturnus, 5) sisanje palca 6) griženje

noktiju, 7) tikovi, 8) izlivi gneva...

10. SOCIO-STAMBENE PRILIKE – 1) stambeni uslovi, 2) zagrevanje stana, 3) Temperatura prostorije

4) ko čuva dete kad roditelji rade? 5) Šetnja deteta po vazduhu, 6) Materjalne prilike...

11. EPIDEMIOLOŠKI PODACI – 1) slične bolesti u porodici, 2) školi, 3) putovanja, 4) posete i prijem

gostiju sa sličnim bolestima?

www.belimantil.info

STATUS PRAESENS

1. Opšti utisak: 1) pol, 2) starost, 3) dužina (TD), 4) težina (TM), 5) uhranjenost, 6) razvijenost,

7) senzorijum; 8) motorika, 9) raspoloženje/interesovanje za okolinu, 10) utisak bolesnika;

2. KOŢA: 1) boja, 2) temperatura, 3) elastičnost, 4) turgor, 5) ožiljci, 6) eflorescencije,

7) dermografizam, 8) edem (lok./opšti); 9) Vidljive sluznice (konjunktive, bukalne);

3. POTKOŢNO/MASNO TKIVO: 1) raspored, 2) redukcija (trbuh, trup, udovi, lice);

3) razvijenost (meri se debljina kožnog nabora);

4. POTKOŢNI NL: 1) okcipitalne, 2) vratne, 3) subklavijalne, 3) axilarne, 4) inguinalne - 1) veličina,

2) broj, 3) pokretljivost (podloga, međusobno), 4) osetljivost, 5) lok. TT;

5. MUSKULATURA: 1) razvijenost – tonus bicepsa, tricepsa...

6. KOSTUR: 1) opšti razvoj, 2) deformiteti, 3) zglobovi (pokretljivost) 4) frakture;

7. GLAVA: 1) konfiguracija, 2) veličina (u odnosu na telo i uzrast), 3) obim 4) fontanele (veličina, nivo

ivice, zadebljanje)...

8. KOSA: 1) dužina, 2) kvalitet, 3) boja, 4) alopecija, 5) kraniotabes, 6) ostale rahitične promene...

9. BULBUS: 1) pokretljivost 2) strabizam 3) položaj (razmak očiju);

10. ZENICE: 1) oblik, 2) veličina, 3) reakcija na svetlost i akomodaciju;

11. NOS: 1) oblik, 2) koren, 3) sekrecija, 4) strani sadržaj, 5) lepršanje nosnih krila;

12. UHO: 1) oblik aurikule, 2) MAE, 3) sadržaj u MAE, 4) osetljivost tragusa, 5) mastoide...

13. USTA: 1) usnice, 2) bukalna sluznica, 3) jezik, 4) zubi (broj, stanje, karijes), 5) nepčani luci, 6)tonzile,

7) farinx, 8) nepce.

14. VRAT: 1) oblik, 2) pokretljivost, 3) tiroidea, 4) NL

15. THORAX: 1) oblik, 2) deformiteti (rahitične promene: brojanice i Harisonova brazda), 3) obim;

16. PULMO: 1) Karakter disanja, 2) FR 3) perkusija, 4) auskultacija;

17. COR: 1) Inspekcija 2) palpacija 3) perkusija (granice srca) 4) auskultacija (ritam, FC, tonovi, šumovi),

5) Puls (kvalitet, broj, punjenost, tenzija );

18. ABDOMEN: 1) obim trbuha, 2) inspekcija (venski crtež, hernije), 3) palpacija (akutni abdomen,

rezistencija, tumefakti, defens), 4) Jetra i slezina (veličina, rubovi, konzistencija, osetljivost);

19. MMSI: Pokretljivost, osetljivost, malformacije, akrocijanoza;

20. GENITALIJE: 1) stanje skrotalnih jama, 2) spuštenost testisa 3) veličina penisa 4) fimoza,

5) zapaljenje lok.

21. CNS: 1) primitivni refleksi (perzistencija), 2) Normalni reflexi – biceps, radijalni, patelarni, Ahilov;

Patološki reflexi i klonusi;

www.belimantil.info