Pedijatrijska anamneza i status-Skripta-Pedijatrija-Medicina, Skripte' predlog Pedijatrija
palac_astronaut
palac_astronaut

Pedijatrijska anamneza i status-Skripta-Pedijatrija-Medicina, Skripte' predlog Pedijatrija

3 str.
50broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od5broj ocena
1broj komentara
Opis
Pedijatrijska anamneza i status,Skripta,Pedijatrija,Medicina,prenatalni period,neonatalni period,psihomotorni razvoj,ishrana.seksualni razvoj,ranije bolesti, vakcinacije, porodicna anamneza
60 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3
Pedijatrijska anamneza U pedijatriji je anamneza vrlo značajna, a često je dominantan faktor u dijagnostici. Pedijatrijska anamneza se razlikuje od tradicionalnog oblika koji se koristi u većini grana medicine. Anamnezu treba uzeti od majke ili od osobe koja se stara o detetu i koja ima najbolji uvid u zdravstveno stanje deteta i njegove morbidne promene. Međutim, ne treba izgubiti iz vida da se mnogo dragocenih obaveštenja može dobiti direktnim ispitivanjem deteta. Anamneza treba da je detaljna, jasna i da hronološki pruža obaveštenja od značaja. Davaoca anamneze treba osloboditi blagim stavom prema njemu, sa puno razumevanja, kako bi on pružio dobrovoljno one podatke koje bi iz osećanja krivice ili stida sakrio. U mnogim slučejevima razgovor i uzimanje anamneze su prvi stepen u psihoterapijskom vođenju bolesnika i njegovih roditelja. Sledeću shemu treba prilagoditi uzrastu deteta i stanju zbog kojeg je doneto lekaru. Opšti podaci Ime i prezime bolesnika, adresa, pol, datum i mesto rođenja, ime oca i majke, bračno stanje roditelja, starost roditelja, zanimanje oca, zanimanje majke i pre i posle rođenja deteta. O koja je upućeno dete. Datum prijema, broj bolesnika ili broj protokola. Raniji prijemi: datumi dijagnoza, terapija i drugi podaci. Srodstvo osobe koja daje anamnezu, procena osobe koja daje podatke (preciznost, emocionalno stanje, pijanstvo, itd.), datum i čas uzimanja anamneze. Najvažnije tegobe zbog kojih se obraća lekaru. Sadašnja bolest Kada se bolesnik poslednji put osećao dobro? Datum početka bolesti i inicijalni simptomi. Zdravstveno stanje deteta pre početka bolesti. Detaljan opis vrste, trajanja i jačine simptoma. Hronološki podaci o razvoju ili promeni simptoma, uključujući detalje ma koje terapije. Odgovarajuće epidemiološke informacije (eksplozija, potencijalni kliconoša, životinjski ili drugi prenosioci). Da li je ovom oboljenju predhodilo neko drugo i u kom vremenskom intervalu. Kakav je utisak belest ostavila na bolesnika i porodicu? Odgovarajući negativni podaci dobijeni direktnim ispitivanjem. Lična anamneza (anamnesis vitae Prenatalni period: zdravlje majke u toku trudnoće, medicinski nadzor, ishrana, bolesti u toku trudnoće (infekcije — naročito virusne — rubeola, toksemija, dijabetes, srčana oboljenja, povraćanje, itd...), zaposlenost majke, planirana ili neplanirana trudnoća, krvna grupa i Rh faktor majke i oca, aktivnost fetusa, koja je trudnoća po redu. Neonatalni period: koji je porođaj po redu, vrsta i trajanje porođajnih bolova i porođaja, tip porođaja, upotreba forcepsa, carski rez, sedativi i anestezija (ako su primenjivani). Težina i dužina novorođenčeta, rođeno na vreme ili prevremeno. Da li je dete odmah zaplakalo? Oživljavanje, početak respiracija. Boja i izgled kože novorođenčeta, plač, cijanoza, konvulzije, hemoragija, prvi podoj, teškoće pri sisanju, kongenitalne anomalije; ragade, mastitis. Razvoj: staturo-ponderalni — da li je stalno napredovalo u težini? Približna težina na kraju trećeg, šestog, devetog meseca kod odojčeta i na kraju prve, druge, pete, desete godine: poremećaj rastenja, gojaznost, pothranjenost, zastoj u rastenju. Uzrast pri izbijanju prvih zuba, broj zuba na kraju prve godine, abnormalna denticija? Psihomotorni: uzrast odojčeta kada je počelo da diže glavu, da koordinira pokret ruka-usta, da sedi (sa ili bez naslona) da puzi, da se uspravlja, da hoda uz pridržavanje i samostalno. Uzrast odojčeta kada je počelo da se osmehuje, da prati pogledom, da razlikuje roditelje od stranih osoba, gukanje, slogovi, prve reči, prva rečenica. Ishrana: prirodna ili veštačka u periodu odojčeta: dokle je trajala prirodna ishrana, odbijanje (naglo ili postepeno), ako je ishrana veštačka, uzrok njenog započinjanja, početak, tip ishrane, date količine, reagovanje odojčeta na ishranu. Davanje vitamina: vrsta, kada je počelo, regularnost davanja, količina, trajanje. Čvrsta hrana: kada je uvedena pojedina vrsta hrane (griz, žumance, povrće, meso, itd...), u kom obliku, količine, reagovanje odojčeta, alergične manifestacije, eventualne teškoće pri uzimanju ove hrane, kada su počele (apetit deteta, idiosinkrazija, alergija). Seksualni razvoj: podaci o koncepciji, trudnoći i polnom sazrevanju, naročite sklonosti. www.belimantil.info Docsity.com Ranije bolesti: indikacije — uzrast, vrsta, broj, ozbiljnost, komplikacije, lečenje, zarazne bolesti, vrsta komplikacije, druga oboljenja. Vakcinacije: vrsta primenjene vakcine (protiv variole, difterije, tetanusa, poliomijelitisa, TBC), uzrast deteta, reakcije na vakcinu, revakcinacija protiv variole, ožiljak, tuberkulinska proba, kada je pravljena, rezultat probe. Operacije: vrsta, uzrast, komplikacije, razlozi za operaciju, posoperativni tok. Udesi i povrede: priroda sekvele, uzrast deteta. Porodična anamneza: konsangvinitet, zdravstveno stanje roditelja, ako su umrli uzrok smrti i starost u momentu umiranja. Prethodne trudnoće majke (njihov ishod, mrtvorođena, prevremeni porođaji, pobačaji). Braća i sestre: uzrast, stanje zdravlja, značajne prethodne bolesti. Baba i deda (po ocu i majci): njihova starost, bolesti od kojih bluju, ako su umrli uzrok smrti, Bolesti i uzrok smrti neposrednih članova porodice. Oboljenja i anomalije u porodici: tuberkuloza, ileus, alergija, mentalne i nervne bolesti, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, reumatska groznica, oboljenja bubrega, kongenitalne anomalije, karcinom, epilepsija i druge. Zdravlje osoba sa kojima dete dolazi u dodir u susedstvu, zabavištu, školi, www.belimantil.info Docsity.com Status Praesens M.Ž. . uzrasta .TV em(P_ )TT kg ( ). (a) febrilno. (ne) svesno. (dez) orjentisano. (ne) pokretno. Odaje utisak KOŽA: Boja: . Turgor: . Elasticitet: . BCG: + - Promena na koži: POTKOŽNO MASNO TKIVO: razvijeno, (ne) pravilno raspoređeno. LIMFNI ČVOROVI: (ne) palpiraju se na: vratu, aksilama, ingvinumu. Veličine (ne) pokretni , (bez) bolni MIŠIĆI: razvijeni, tonus KOSTUR: (ne) pravilan GLAVA: Obima ___—— cm, (ne) pravilnog oblika > VF X cm. Bulbusi: (ne) pravilno postavljeni, (ne) pokretni simetrično u svim pravcima. Zenice: (ne) jednake, kružne, (ne) reaguju na svetlost i akomodaciju. Uši: (ne) pravilno usađene, (ne) pravilnog oblika. Spoljašnji ušni kanal: sekreta Nos: (ne) pravilan, (ne) prolazan, sekret : Usnice: . Zubi: Jezik: (ne) obložen, . Nepčani luci: Bukalna sluzokoža: . Tonzile: VRAT: (ne) pokretan, GRUDNI KOŠ: Obima cm, (a) simetričan respiratorno (a) simetrično pokretan. Pluća: respiracije = /min, disajni šum, propratni nalaz: . Srce: radnja (a) ritmična, tonovi (ne) jasni, šum: .TA=_/— mmHg. TRBUH: Obima ___cm, nivoa grudnog koša, (ne) osetljiv na palpaciju Jetra: (ne) palpira se iznad desnog rebarnog luka cm. Slezina: (ne) palpira se ispod levog rebarnog luka cm. Bubrežne lože: GENITALIJE: tipa, (ne) odgovaraju uzrastu EKSTREMITETI: (bez) otoka , (bez) deformiteta Periferni pulsevi: Neurološki pregled: www.belimantil.info Docsity.com