Pitanja iz radnog i socijalnog prava, Ispiti' predlog Evropsko javno pravo
nepoznat korisnik
nepoznat korisnik

Pitanja iz radnog i socijalnog prava, Ispiti' predlog Evropsko javno pravo

2 str.
457broj poseta
Opis
pravo
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2

PITANJA IZ RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA

1. Redoviti godišnji odmor po zakonu o radu, može li se radnik odreći prava na godišnji odmor

2. Izvanredni otkaz ugovora o radu 3. Redoviti otkaz ugovora o radu 4. Oktroirani kolektivni ugovor o radu 5. Pravo koalicije 6. Važenje kolektivnog ugovora o radu 7. Definicija kolektivnog ugovora o radu 8. Statusna promjena prijenosa poslodavca(poduzeća) na novog

poslodavca po ZOR 9. Subordinacija 10. Isključenje s rada po ZOR 11. Elementi faciendi necessitas 12. Štrajk i lock out prema ZOR 13. Kako ogranizirati udruge poslodavaca i posloprimaca prema ZOR 14. Plaća i isplata plaće 15. Subjekti i objekti radnog prava

1. Isključenje s rada po ZOR 2. Izvanredni otkaz ugovora o radu 3. Kako se organizira sindikat i udruge poslodavaca 4. Plaća i isplata plaće u radnom odnosu 5. Kada se poslodavac mora savjetovati s radničkim vijećem,

rokovi očitovanja radnje, što ako se ne očituje

1. Kolektivni odnos iz rada 2. Predmet radnog prava 3. faciendi necessitas 4. Elementi subordinacije u radnom pravu 5. Faktični radni odnos

1. Kako poslodavac odgovara za štetu koju je radnik pretrpio na poslu 2. Pretpostavke za konvencije kao izvor radnog prava 3. Socijalni slučaj 4. Mirovine, vrste istih 5. Načela socijalne politike

1. Što sadrži ugovor o radu po ZOR 2. Zabrana diskriminacije po ZOR 3. Zakonska zabrana utakmice 4. Prijenos poduzeća na novog poslodavca po ZOR 5. Isključenje s rada (lock out) po ZOR

1. Faktični radni odnos 2. Kolektivni odnos iz rada 3. Individualni odnosi iz rada 4. Odnosi koji se pravnim poretkom priznaju u vezi s radnim odnosom 5. Kako poslodavac odgovara za štetu koju je radnik pretrpio na poslu

1. Koje su atribucije službi poslovanja 2. Preporuke međunarodne organizacije rada 3. Kada štrajk smatramo zakonitim 4. Oblici posredovanja službe rada 5. Socijalni slučaj

1. Što je to redoviti otkaz, čime može biti uvjetovan 2. Odredbe o dužnosnicima (oni koji su izabrani na određene funkcije) što

po prestanku funkcije 3. Dopust, vrste istih 4. Sadržaj ugovora o radu 5. Prijenosa poduzeća na novog poslodavca po ZOR

1. Štrajk solidarnosti 2. Retorzijski lock out 3. Štrajk upozorenja 4. Ekonomski (pravno dozvoljeni) štrajk 5. Odnos kolektivnog i individualnog ugovora, hijerarhija

1. Posebne službe posredovanja rada 2. Atribucije službi kod posredovanja rada 3. Objekti radnog prava 4. Faktični radni odnos 5. Kako poslodavac odgovara za štetu koju je radnik pretrpio na poslu

Raznminiranje – kako će odgovarati kad je to opasna radnja

1. Dopunski dopust 2. Plaćeni godišnji odmor po ZOR 3. Radničko vijeće, gdje se formira po ZOR 4. Ugovorna zabrana utakmice po ZOR 5. Prijenos poduzeća na novog poslodavca

1. Faktički radni odnos (komutativnost) 2. Kolektivni ugovor o radu 3. Osobna domena važenja kolektivnog ugovora o radu 4. Kada poslodavac ne može donijeti odluku bez radničkog vijeća 5. Ako se radničko vijeće protivi otkazu poslodavac može…

1. Vrste lock outa 2. Supsidijarna primjena obveznog prava po ZOR 3. Mirovine 4. Faktični rad 5. Statusno radno pravo (kod klasifikacije)

nema postavljenih komentara