Pitanja usmeni 2, Ispiti' predlog Farmakologija. Univerzitet u Beogradu
kaunamwene1
kaunamwene1

Pitanja usmeni 2, Ispiti' predlog Farmakologija. Univerzitet u Beogradu

DOC (40 KB)
1 str.
174broj poseta
Opis
Farmakologija
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument

1. Opšti principi antimikrobne terapije (podele, mehanizam dejstva, kombinacije, profilaksa, rizici vezani za njihovu primenu)

2. Mehanizmi nastanka rezistencije na antibiotike i sprečavanje razvoja rezistencije

3. Beta laktamski antibiotici (mehanizam delovanja i inhibitori beta laktamaza)

4. Penicilini

5. Cefalosporini

6. Monobaktami i karbapenemi

7. Makrolidni antibiotici, ketolidi (telitromicin) i piranozidi (linkozamidi)

8. Aminoglikozidni antibiotici

9. Tetraciklini i glicilciklini

10. Glikopeptidni antibiotici (vankomicin i teikoplanin) i polipeptidni antibiotici (polimiksini i bacitracin)

11. Amfenikoli (hloramfenikol), streptogramini i oksazolidinoni

12. Antibiotici iz grupe inhibitora sinteze nukleinske kiseline (sulfonamidi i trimetoprim, hinoloni)

13. Antituberkulotici

14. Antivirotici

15. Antigljivični lekovi

16. Antiparazitici (amebicidi i antimalarici, antihelmintici, lekovi protiv vašljivosti i šuge)

17. Imunosupresivi i imunostimulansi

18. Lekovi u terapiji inflamatornih bolesti creva

19. Podele citostatika, mehanizam dejstva po grupama i njihova neželjena dejstva

20. Antiseptici i dezinficijensi

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument