Pitanja za kolokvijum-Ispit-Fotonaponski sistemi-Elektrotehnika (1), Ispiti' predlog Fotonaponski sistemi
justjump
justjump

Pitanja za kolokvijum-Ispit-Fotonaponski sistemi-Elektrotehnika (1), Ispiti' predlog Fotonaponski sistemi

2 str.
595broj poseta
Opis
Pitanja za kolokvijum,Ispit,Elektrotehnika,pitanja, ispitn apitanja, pitanja za ispit,Fotonaponski sistemi
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument
RAČUNARSTVO (120)

Katedra za sunčane ćelije i fotonaponske sustave

ELEKTRONIKA

Primjeri teorijskih pitanja za prvi kolokvij

1. Što je intrinsični poluvodič? 2. Kako glasi zakon termodinamičke ravnoteže u intrinsičnom poluvodiču? 3. Kako koncentracija slobodnih nosilaca u intrinsičnom poluvodiču ovisi o temperaturi? 4. Opiši promjenu širine zabranjenog pojasa s povećanjem temperature. 5. Što je ekstrinsični poluvodič i kako se dobija? 6. Intrinsičnom poluvodiču dodani su 5-valentni atomi fosfora. O kojem je tipu poluvodiča

riječ i koji su nosioci naboja većinski u tom poluvodiču? 7. Napiši zakon električne neutralnosti za p-tip poluvodiča i izvedi izraze za ravnotežne

koncentracije nosilaca. 8. Navesti i objasniti osnovne mehanizme gibanja nosilaca u poluvodiču. 9. Napisati transportne jednadžbe za poluvodič na koji je narinut vanjski napon U, a

koncentracije nosilaca mijenjaju se prema slici.

p(x)

n(x)poluvodič

+ -

U

10. U poluvodiču n-tipa je ND=1017 cm-3, a u poluvodiču p-tipa je NA=1015 cm-3. U kojem je

tipu poluvodiča veća pokretljivost elektrona, a u kojem šupljina? 11. Što je nehomogeni poluvodič? 12. Što je vrijeme života manjinskih nosilaca? Kako ono ovisi o koncentraciji nečistoća? 13. Što je osiromašeno područje? 14. Skicirati barijeru pn spoja u ravnoteži i naznačiti smjer djelovanja unutrašnjeg električnog

polja. 15. Ako se poveća koncentracija nečistoća na N-strani pn spoja, kako se mijenja kontaktni

potencijal? 16. U pn spoju poznate su koncentracije nečistoća: ND=1018 cm-3, NA=1014 cm-3. Na koju

stranu spoja se barijera više širi? 17. Shematski prikaži propusnu polarizaciju pn spoja (naznačiti i širinu barijere prije

polarizacije). 18. Skiciraj gustoću manjinskih nosilaca u uvjetima nepropusne polarizacije.

www.eISPIT.com - online ispiti i skripte

docsity.com

19. Skiciraj gustoću manjinskih nosilaca u uvjetima nepropusne polarizacije. 20. O čemu ovisi koncentracija manjinskih nosilaca uz rub barijere? 21. Kako glasi zakon termodinamičke ravnoteže za n-stranu pn spoja? Napisati objašnjenje

pojedinih veličina. 22. Skiciraj strujno-naponsku karakteristiku diode i napiši jednadžbu kojom je ona definirana.

Objasni značenje pojedinog člana izraza. 23. Koje je osnovno svojstvo pn diode? Nacrtaj njenu strujno-naponsku karakteristiku. 24. Kako se mijenja reverzna struja zasićenja s povećanjem napona nepropusne polarizacije? 25. Ako se temperatura poveća za 10°C, kako će se promijeniti reverzna struja zasićenja? 26. Napiši uvjet za široku p-stranu i skiciraj raspodjelu manjinskih nosilaca na toj strani. Na

slici označiti koncentracije, širinu n strane, akumulirani naboj i difuzijsku dužinu.

www.eISPIT.com - online ispiti i skripte

docsity.com

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument