Pitanja za kolokvijum-Ispit-Fotonaponski sistemi-Elektrotehnika (2), Ispiti' predlog Fotonaponski sistemi
justjump
justjump

Pitanja za kolokvijum-Ispit-Fotonaponski sistemi-Elektrotehnika (2), Ispiti' predlog Fotonaponski sistemi

2 str.
781broj poseta
Opis
Pitanja za kolokvijum,Ispit,Elektrotehnika,pitanja, ispitn apitanja, pitanja za ispit,Fotonaponski sistemi
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument
Microsoft Word - Primjeri teorijskih pitanja za 2.kolokvij.doc

Katedra za sunčane ćelije i fotonaponske sustave

RAČUNARSTVO (120)

ELEKTRONIKA

PITANJA ZA 2. KOLOKVIJ

1. Koje je osnovno djelovanje bipolarnog tranzistora? Skicirati ustrojstvo i nacrtati električni simbol za pnp tranzistor.

2. Na kojim se mehanizmima temelji rad bipolarnog tranzistora? Koji nosioci naboja sudjeluju u vođenju struje?

3. Nacrtati električni simbol za npn tranzistor, skicirati njegovo ustrojstvo i slučaj normalne polarizacije (normalno aktivno područje rada).

4. Koji nužan uvjet mora biti zadovoljen za tranzistorski efekt kod pnp tranzistora i zašto? Napisati izraz i objasniti ga riječima.

5. Nabrojati područja rada tranzistora i navesti potrebne polarizacije spoja emiter-baza, odnosno kolektor-baza.

6. Skicirati ustrojstvo pnp tranzistora te ucrtati smjerove svih struje i njihovih sastavnica za slučaj normalne polarizacije.

7. Skicirati ustrojstvo npn tranzistora te ucrtati smjerove svih struje i njihovih sastavnica za slučaj normalne polarizacije.

8. Navesti definiciju i napisati izraz za djelotvornost emitera.

9. Navesti definiciju i napisati izraz za transportni faktor baze tranzistora.

10. Skicirati raspodjelu manjinskih nosilaca u bazi normalno polariziranog npn tranzistora.

11. Navesti definiciju i napisati izraze za strujno pojačanje u spoju zajedničke baze i u spoju zajedničkog emitera.

12. Objasniti i crtežom prikazati Earlyjev efekt za pnp tranzistor.

13. Objasniti i crtežom prikazati Earlyjev efekt za npn tranzistor.

14. Koje se sve promjene događaju kao posljedica Earlyjevog efekta (navesti promjene svih veličina ako je došlo do suženja baze)?

15. Nacrtati Ebbers-Mollov model pnp tranzistora (označiti sve veličine na slici, naznačiti smjerove struja).

www.eISPIT.com - online ispiti i skripte

docsity.com

Katedra za sunčane ćelije i fotonaponske sustave

16. Nacrtati Ebbers-Mollov model npn tranzistora (označiti sve veličine na slici, naznačiti smjerove struja).

17. Skicirati raspodjelu manjinskih nosilaca u bazi za sva četiri područja rada npn tranzistora.

18. Skicirati izlazne karakteristike npn tranzistora u spoju zajedničke baze (označiti sve veličine).

19. Skicirati raspodjelu manjinskih nosilaca u bazi npn tranzistora u spoju zajedničke baze za slučaj da uz povećanje iznosa napona UCB struja emitera IE ostaje nepromijenjena.

20. Skicirati izlazne karakteristike npn tranzistora za spoj zajedničkog emitera (označiti sve veličine).

21. Skicirati raspodjelu manjinskih nosilaca u bazi npn tranzistora u spoju zajedničkog emitera za slučaj da uz povećanje iznosa napona UCB struja baze IB ostaje nepromijenjena.

22. Koji nosioci naboja sudjeluju u vođenju struje kod unipolarnih tranzistora? S obzirom na tipove nosilaca naboja u kanalu, koji tipovi unipolarnog tranzistora postoje? Nacrtati električni simbol za unipolarni tranzistor i navesti nazive njegovih elektroda.

23. Što je napon dodira i kako se označava?

24. Za koje vrijednosti napona UDS i UGS je širina kanala najveća? Kako se mijenja širina kanala s porastom apsolutne vrijednosti napona UGS?

25. Skicirati izlazne karakteristike FET-a, označiti sve veličine te naznačiti triodno i područje zasićenja. Napisati jednadžbu krivulje koja odvaja ta dva područja.

26. Koji su dinamički parametri FET-a? Navesti definicije i oznake za svaki od njih.

27. Skicirati prijenosne karakteristike n-kanalnog MOSFET-a osiromašenog tipa. U čemu se on razlikuje od n-kanalnog MOSFET-a obogaćenog tipa?

28. Skicirati prijenosne karakteristike p-kanalnog MOSFET-a obogaćenog tipa. U čemu se on razlikuje od p-kanalnog MOSFET-a osiromašenog tipa?

www.eISPIT.com - online ispiti i skripte

docsity.com

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument