Pitanja za kolokvijum-Ispit-Fotonaponski sistemi-Elektrotehnika (3), Ispiti' predlog Fotonaponski sistemi
justjump
justjump

Pitanja za kolokvijum-Ispit-Fotonaponski sistemi-Elektrotehnika (3), Ispiti' predlog Fotonaponski sistemi

2 str.
619broj poseta
Opis
Pitanja za kolokvijum,Ispit,Elektrotehnika,pitanja, ispitn apitanja, pitanja za ispit,Fotonaponski sistemi
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument
RAČUNARSTVO (120)

Katedra za sunčane ćelije i fotonaponske sustave

RAČUNARSTVO (120)

ELEKTRONIKA

PRIMJERI TEORIJSKIH PITANJA ZA 3. KOLOKVIJ

1. Skicirati nadomjesni model bipolarnog tranzistora u istosmjernim (statičkim) uvjetima u aktivnom području rada i napisati vrijednosti napona.

2. Skicirati nadomjesni model bipolarnog tranzistora u istosmjernim (statičkim) uvjetima u području zasićenja i napisati vrijednosti napona.

3. Što je statička radna točka?

4. Kako se postiže temperaturna stabilizacija statičke radne točke?

5. Što su pojačala i koji se signali njima pojačavaju?

6. Nabroji vrste pojačala s obzirom na vrstu ulaznog i izlaznog signala.

7. Skiciraj idealno strujno pojačalo. Označi sve veličine na slici.

8. Skiciraj idealno naponsko pojačalo. Označi sve veličine na slici.

9. Ako je pojačanje snage G[dB]=50dB, a ulazni napon Uul=1 mV, koliki je izlazni napon Uiz? Ulazni i izlazni otpor su jednaki (Rul=Riz).

10. Ako je pojačanje snage G[dB]=30dB, a ulazna struja Iul=1 mA, kolika je izlazna struja Iiz? Ulazni i izlazni otpor su jednaki (Rul=Riz).

11. Za koja dva uvjeta vrijedi analiza tranzistora u dinamičkim uvjetima?

12. Koje su osnovne karakteristične veličine pojačala?

13. Nabroji i definiraj hibridne parametre za spoj zajedničkog emitera (ZE).

14. Nacrtaj hibridni nadomjesni sklop za spoj zajedničkog emitera i označi sve njegove parametre, struje i napone.

15. Koje su osnovne karakteristike pojačala u spoju ZE (navesti karakteristike strujnog i naponskog pojačanja te ulaznog i izlaznog otpora)?

16. Skiciraj idealizirani hibridni nadomjesni model tranzistora u spoju ZE i napiši uvjete koji moraju biti zadovoljeni da bi se mogao primijeniti taj model.

17. Skicirati pojačalo u spoju ZB.

18. Koliki je iznos strujnog pojačanja pojačala u spoju ZB?

www.eISPIT.com - online ispiti i skripte

docsity.com

Katedra za sunčane ćelije i fotonaponske sustave

19. Koje su osnovne karakteristike pojačala u spoju ZB?

20. Kako se još zove pojačalo u spoju ZC i zašto?

21. Koje su osnovne karakteristike pojačala u spoju ZC?

22. Koliki je ulazni otpor FET-a?

23. U kojem području rada je statička radna točka FET-a?

24. Skiciraj nadomjesni sklop FET-a za mali izmjenični signal sa strujnim izvorom.

25. Skiciraj nadomjesni sklop FET-a za mali izmjenični signal s naponskim izvorom.

26. Skiciraj pojačalo u spoju zajedničke upravljačke elektrode.

27. Skiciraj pojačalo u spoju zajedničkog uvoda.

28. Što je i zbog čega se javlja donja granična frekvencija?

29. Skicirati Giacolettov model tranzistora.

30. Skicirati frekvencijsku karakteristiku pojačala. Na karakteristici označiti donju i gornju graničnu frekvenciju.

31. Što uzrokuje pojavu gornje granične frekvencije? Kako se definira ta frekvencija?

32. Koje bi karakteristike trebalo imati idealno operacijsko pojačalo?

33. Skicirati nadomjesni sklop operacijskog pojačala na temelju načela virtualne nule.

34. Skicirati nadomjesni sklop operacijskog pojačala na temelju Millerovog efekta.

35. Skicirati izvedbu naponskog sljedila pomoću operacijskog pojačala.

36. Skicirati izvedbu neinvertirajućeg pojačala pomoću operacijskog pojačala.

37. Skicirati izvedbu diferencijalnog pojačala pomoću operacijskog pojačala.

www.eISPIT.com - online ispiti i skripte

docsity.com

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument