Koje su zemlje Afrike promenile svoje ime poslednjih 100 godina?

Koje su zemlje Afrike promenile svoje ime poslednjih 100 godina?

Odgovori (1)

Comment 

Add your answer

Do 60 poena za peuzimanje

Slična pitanja