Da li locovi jos uvek sprovode brodove na prevodnici oko Kladova, potrebno za ispit?

Da li locovi jos uvek sprovode brodove na prevodnici oko Kladova, potrebno za ispit?

Odgovori (1)

Comment 

Add your answer

Do 60 poena za peuzimanje

Slična pitanja