Recent questions in Linearni statisticki modeli - Informatika

1

Odgovori

Matematicki model za magacin

Potrebno mi je da nappravim model matematickih jednacina na osnovu zadatih uslova:- Kapacitet skladista( odredjen i ne sme da bude premasen)- Rezervni delovi treba uvek da budu dostupni za nekoliko...
23/05/2016