Na kojoj godini je predmet komercijalno poznavanje proizvoda?

Na kojoj godini je predmet komercijalno poznavanje proizvoda?

Odgovori (1)

Comment 

Add your answer

Do 60 poena za peuzimanje

Slična pitanja