Sta sve spada u logistiku kada je rec o ekonomiji, molim vas?

Sta sve spada u logistiku kada je rec o ekonomiji, molim vas?

Odgovori (1)

Comment 

Add your answer

Do 60 poena za peuzimanje

Slična pitanja