istvanic.dino

Navesti potrebne informacije za izradu WPS upute za zavarivanje ?

izrada upute za zavarivanje , prema zahtjevima EN ISO 15609-1
Dodaj komentar
0%