Skywalk

Obligaciono Pravo Skripta

Pozdrav, da li mi neko može preporučiti skriptu u kojoj je dobro objašnjena šteta kao izvor obligacija.Hvala.
Dodaj komentar
0%