Skorašnja pitanja u Biologija ćelije

Biologija ćelije

Andrea12689
Uloga kontrole rasta i diobe celije
Uloga konteole rasta i diobe celoje ima: 1.centrozom 2.celijska membrana 3.goldzijev aparat 4.jedro
Andrea12689
Uloga kontrole rasta i diobe celije
Uloga konteole rasta i diobe celoje ima: 1.centrozom 2.celijska membrana 3.goldzijev aparat 4.jedro
Andrea12689
Uloga kontrole rasta i diobe celije
Uloga konteole rasta i diobe celoje ima: 1.centrozom 2.celijska membrana 3.goldzijev aparat 4.jedro