Skorašnja pitanja u Finansijska i aktuarska matematika

Finansijska i aktuarska matematika