Skorašnja pitanja u Istorija stare Grcke i Starog istoka

Istorija stare Grcke i Starog istoka

Dukic
Ratovanje Gala i Rimljana
Da li je poznat tačan datum kada su Gali 387.razorili Rim i to je ostalo upamćeno kao prokleti dan Rimljana?
Dukic
Ratovanje Gala i Rimljana
Da li je poznat tačan datum kada su Gali 387.razorili Rim i to je ostalo upamćeno kao prokleti dan Rimljana?