Skorašnja pitanja u Numizmatika

Numizmatika

aceventura1
Da li neko ima pisani dokaz o najvrednijem novcicu i koji je, potrebno mi je za rad
Da li neko ima pisani dokaz o najvrednijem novcicu i koji je, potrebno mi je za rad
aceventura1
Radim esej o novcu u rimsko doba, potrebmo mi je da znam sve apoene tj. vrednosti koju su imali
Radim esej o novcu u rimsko doba, potrebmo mi je da znam sve apoene tj. vrednosti koju su imali
aceventura1
Radim esej o novcu u rimsko doba, potrebmo mi je da znam sve apoene tj. vrednosti koju su imali
Radim esej o novcu u rimsko doba, potrebmo mi je da znam sve apoene tj. vrednosti koju su imali
aceventura1
Da li neko ima pisani dokaz o najvrednijem novcicu i koji je, potrebno mi je za rad
Da li neko ima pisani dokaz o najvrednijem novcicu i koji je, potrebno mi je za rad