aleksdan5

Upravljanje kvalitetom

Zainteresovana sam za imlementaciju sistema kvaliteta u organizaciji. posebno me interesuje upravljanje dokumentaciojom i zapisima, pisanje procedura, efektivnost i efikasnost i upravljanje rizikom.

Dodaj komentar

0%