sanida-kacar

Zarazne bolesti kako se prenose.?

Potrebno je navesti kako se najbrze mozemo zaraiti? na koji nacin?
Dodaj komentar
0%

7 odgovora

nikolina1
Širenje zaraznih bolestiMehanizam prenošenja uzročnika zarazne bolesti sa domaćina na osetljivu osobu je uslovljen njegovim neprekidnim opstankom kao biološke vrste pri prelazu iz jednog u drugi živi organizam. Na tom putu razlikuju se tri faze. Prva faza je izlučivanje uzročnika iz rezervoara zaraze u spoljnu sredinu, drugi je boravak uzročnika u spoljnoj sredini, a treći prodor ili ulazak u drugi, novi živi organizam. Druga faza je uslovljena faktorima spoljne sredine koji uslovljavaju ili omogućavaju puteve širenja uzročnika zaraznih bolesti. Među faktore spoljne sredine koji omogućavaju prenos spada vazduh, voda, hrana, zemlja, predmeti i biološki vektori. Mali broj zaraznih bolesti se prenosi bez druge faze prenošenja uzročnika, odnosno njegovog boravka u spoljnoj sredini (bolesti koje se prenose ujedom, polnim odnosom ili vertikalnim prenošenjem sa majke na dete u toku trudnoće).Putevi prenošenja zarazne bolesti **Uzročnici zaraznih bolesti se mogu prenosti na raličite načine:
  1. kontaktom, koji može biti direktan ili indirektan - neposredan ili posredan
  2. hranom (alimentarni put)
  3. vodom (hidrični put)
  4. vazduhom (aerogeni put)
  5. zemljištem (preko povreda na koži)
  6. vektorima - raznim vrstama artropoda (transmmisivni ili vektorski put)
  7. transplacentarno (preko posteljice), tokom trudnoće, sa majke na bebu (vertikalna transmisija)**
Dodaj komentar
Anjanovkovic1
super objava bas mi se svidja
Dodaj komentar