poezija 20.vek Niski fakultet.pdf, Ispiti' predlog Poezija
milica-savic
milica-savic

poezija 20.vek Niski fakultet.pdf, Ispiti' predlog Poezija

3 str.
52broj poseta
Opis
ispitna pitanja za ispit iz poezije na nisko, fakultetu.
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3

ИСПИТНА ПИТАЊА

1. српске модерне – одлике

2. Поезија Вукова реформа и поезија модерне

3. Војислав Илић – парнасовац

4. „Ниоба“ Т. Готјеа и „Ниоба“ В. Илића

5. Војислав Илић – ка симболзиму

6. Стваралачке фазе у песништву Ј. Дучића

7. Три песме Ј. Дучића: „Моја поезија“, „Акорди“, „Прича“

8. Природа у поезији Ј. Дучића

9. „Сенке по води“ Ј. Дучића

10. Ј. Дучић – песник „страшне међе“

11. Парнасо-симболистичка фаза у стваралаштву Ј. Дучића

12. Плаве легенде Ј. Дучића

13. Песници мостарског књижевног круга

14. Родољубива и социјална поезија А. Шантића

15. Терцина Алексе Шантића

16. Сонети Алексе Шантића

17. „Претпразничко вече“ А. Шантића

18. Стих и строфа Милана Ракића

19. Љубавна и мисаона поезија М. Ракића

20. Родољубље у поезији М. Ракића

21. Две Ракићеве програмске песме: „Песнику“, „Прелазно поколење“

22. Посмртне почасти Симе Пандуровића

23. Љубавна поезија Симе Пандуровића

24. Три песме В. П. Диса: Тамница, Нирвана, Можда спава

25. Утопљене душе В. П. Диса

26. Дисова љубавна поезија

27. Поезија Милутина Бојића

28. Протоавангарда - одлике

29. Поетика и поезија српске авангарде

30. Манифести српске авангарде

31. Станислав Винавер – авангардни песник

32. Станислав Винавер, пародичар

33. Лирика Итаке Милоша Црњанског

34. Суматра и Објашњење Суматре Милоша Црњанског

35. „Стражилово“ Милоша Црњанског

36. „Ламент над Београдом“ Милоша Црњанског

37. „Сербиа“ Милоша Црњанског

38. Откровење Растка Петровића

39. „Велики друг“ Растка Петровића

40. Пет лирских кругова Момчила Настасијевића

41. Магновења и Одјеци у контексту осталих „лирских кругова“ М. Настасијевића

42. Народна традиција у поезији М. Настасијевића

43. Елипса и парадокс у Настасијевићевој поезији

44. Хипнизам Рада Драинца

45. Две „Нирване“ – Дисова и Драинчева

46. Лирика Десанке Максимовић

47. Интертекстуалност у збирци Тражим помиловање Д. Максимовић

48. „Земља јесмо“, поема Десанке Максимовић

49. Надреалистичка поезија Милана Дединца

50. Јавна птица Милана Дединца

51. О поезији Душана Матића

52. Поезија Оскара Давича

53. „Србија је велика тајна“ Десанке Максимовић и „Србија“ Оскара Давича 54. Стеван Раичковић – лиричар тишине

55. Камена успаванка Стевана Раичковића

56. Записи о црном Владимиру Стевана Раичковића

57. Разговор с иловачом Стевана Раичковића

58. „Далеко у нама“ – циклус збирке Кора Васка Попе 59. Поезија и метафизика: циклус „Зев над зевовима“ Васка Попе 60. Мит и историја у поезији Васка Попе 61. Поетске игре Васка Попе у истоименом циклусу 62. Поетски хронотопи Миодрага Павловића 63. Слика савременог човека и песма као његово спасење у поезији Миодрага Павловића 64. Прекретничка улога збирки 87 песама Миодрага Павловића и Кора Васка Попе у развоју српске поезије 65. Поезија Бранка Миљковића 66. Циклус Седам мртвих песника Бранка Миљковића као (ауто)поетика 67. Однос према традицији у циклусу Утва златокрила Бранка Миљковића 68. Похвале Бранка Миљковића 69. Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића 70. Слика Византије и православна духовност у поезији Ивана В. Лалића 71. Циклуси у поезији Ивана В. Лалића 72. „Четври канон“ Ивана В. Лалића

nema postavljenih komentara