Pomicanje po listi prozora-Vezbe-Programiranje za Windows-Informatika, Vežbe' predlog Programiranje za Windows. Univerzitet Singidunum
dcplover
dcplover

Pomicanje po listi prozora-Vezbe-Programiranje za Windows-Informatika, Vežbe' predlog Programiranje za Windows. Univerzitet Singidunum

2 str.
634broj poseta
Opis
informatika, programiranje za windows, vezbe, zadaci sa vezbi, pomicanje po listi poziva, zadaci za pomicanje po lisit poziva, zadaci za programiranje windowsa
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument

VJEŽBA 2 Za Visual Studio 6.0 projekt aplikacije je Win 32 Application (File->New->Win 32 Application->An Empty Project->OK). U projekt se doda C++ Source File (File->New->Win 32 Application->An Empty Project) u koji se piše kod.

Za Dot.Net projekt aplikacije se dobije sa (File->New->Project->Visual C++ Projects- >Win32->OK->Izabrati opciju Applications Settings->Application Type treba biti Windows Application i Additional Options treba biti Empty Project. U Source File sa desnom tipkom miša dobije se izbornik za Add->Add New Item->C++ File u koji se piše kod.

1. Napraviti aplikaciju sa četiri top-level prozora različitih boja pozadine sa naslovima Prozor A,Prozor B,Prozor C i Prozor D.

2. Sva četiri prozora trebaju imati različite procedure za obradu poruka.

3. Ispisati handle-ove na prozore pomoću četiri poziva MessageBox funkcije nakon što su sva četiri prozora prikazana. Napomena: Treba napraviti konverziju HWND u string.

4. Definirati četiri privatne poruke aplikacije (od 0x0400 do 0x7FFF su vrijednosti raspoložive za identifikatore privatnih poruka aplikacija).

5. Svaka od četiri procedure prozora treba obrađivati jednu privatnu poruku na način da pozove MessageBox funkciju sa porukom Aktiviram prozor A (odnosno B, C i D) i postavi fokus na taj prozor.

HWND SetFocus(HWND hWnd // handle to window to receive focus)

6. Na lijevi klik miša nad klijentskim područjem trenutno aktivnog prozora poslati privatnu poruku aplikacije prozoru koji je drugi po redu u listi Z redoslijeda prozora. Koristiti:

HWND GetWindow( HWND hWnd, // handle to original window UINT uCmd // relationship flag ); Za uCmd = GW_HWNDNEXT dohvaća se handle na sljedeći prozor u Z redoslijedu prozora. ili HWND GetNextWindow( HWND hWnd, // handle to current window UINT wCmd // direction flag ); Za uCmd = GW_HWNDNEXT dohvaća se handle na sljedeći prozor u Z redoslijedu prozora.

LRESULT SendMessage( HWND hWnd, // handle of destination window UINT Msg, // message to send WPARAM wParam, // first message parameter LPARAM lParam // second message parameter

);

7. Probati aplikaciju za sve kombinacije prozora na drugom mjestu u listi Z redoslijeda prozora.

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument