Prava i slobodi na covekot vo rm prof renata treneska(1)
pandoradora
pandoradora

Prava i slobodi na covekot vo rm prof renata treneska(1)

3 str.
1000+broj poseta
Opis
slobodi i pravo na covekot
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3
preuzmi dokument

СИЛАБУС

Ime na predmetot:

PRAVA I SLOBODI NA ^OVEKOT VO RЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Kod na predmetot: 50818

Krediti: 5

Vkupno ~asovi nastava: 38

Broj na strani na zadol`itelna literatura: 330

Godina koga se izu~uva: 2

Semestar vo koj se izu~uva predmetot: 4

Opis na predmetot Ovoj predmet gi izu~uva slednite oblasti: ideite za ~ovekovite prava i nivnoto zna~ewe za razli~nite koncepcii za ~ovekovite prava, vidovite ~ovekovi prava, problemot da se karakteriziraat ~ovekovite prava kako pravno ostvarlivi prava (justiciability), pra{awa zna~ajni za tolkuvawe na ~ovekovite prava, balansirawe na ~ovekovite prava so drugi interesi, pra{aweto za hierarhija na pravata, organi~uvaweto na pravata. Pokraj teoretskite problemi na ~ovekovite prava, ovoj predmet gi izu~uva i ~ovekovite prava vo RM i komparativno. Vo ramkite na ovoj predmet }e bidat izu~uvani i opredeleni specifi~ni predmeti na za{tita i kr{ewe na ~ovekivite prava.

Celi na predmetot:

Цел на предметната програма ПРАВА И СЛОБОДИ НА ЧОВЕКОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на човековите права и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели предметната програма ќе ги обработи теоретските аспекти на човековите права, а потоа ќе се фокусира на нивната практична примена. Со усвојувањето на сознанијата на оваа предметна програма, студентите ќе можат:

да го разберат поимот човековите права да ја разберат поделбата на човековите права на лични, политички и културни, економски и социјални права

да стекнат знаења за содржината на конкретните човекови права во конкретни ситуации да знаат за кое човеково право станува збор, дали е дозволено негово ограничување или станува збор за прекршување на човековите права

да знаат да ги применат стекнатите знаења на конкретни ситуации на уживање или кршење на човековите права

да знаат да направат анализа на состојбата со човековите права во Република Македонија.

Dali e predmetot zadol`itelen, izboren vo strukata/nasokata, opciono izboren ili

fakultativen:

Zadol`itelen za novinarstvo

Metodi na nastava: Vo ramkite na ovoj predmet }e bidat organizirani predavawa, seminari, konsultacii, istra`uvawe i klini~ka nastava, a }e bidat izveduvani i simulacii na slu~ai za za{tita na odredeni prava pred Ustavniot sud na Republika Makedonija. Na~in na polagawe: Studentot mo`e da osvoi 100 poeni i toa: 10 poeni od aktivnost 20 poeni od esej 70 poeni od pismen test

PREDAVAWA

Nedela 1: Tema: Poim i teorii za ~ovekovite prava

Nedela 2: Tema: Pravna istorija и уставни концепти na ~ovekovite prava

Nedela 3: Tema: Механизми за зa{tita na ~ovekovite prava: Ustaven sud и судство Nedela 4: Tema: Механизми за зa{tita na ~ovekovite prava: ombudsman, parlamentarni komisii, Sudot za ~ovekovi prava vo Strazbur

Nedela 5: Тема: Лични права Nedela 6: Тема: Лични праваNedela 7: Tema: Li~ni prava

Nedela 8: Tema: Политички prava

Nedela 9: Tema: Politi~ki prava

Nedela 10: Tema: Politi~ki prava

Nedela 11: Tema: Socijalni, ekonomski i kulturni prava

Nedela 12: Tema: Socijalni, ekonomski i kulturni prava

Literatura: -Renata Deskoska, “Covekovi prava” Skopje 2011

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument