Pravo evropske unije i suda pravde, Beleške' predlog Međunarodno privatno pravo. Sveučilište nije definirano
kingpinXXX100..
kingpinXXX100..

Pravo evropske unije i suda pravde, Beleške' predlog Međunarodno privatno pravo. Sveučilište nije definirano

15 str.
4broj preuzimanja
152broj poseta
Opis
Postupak pred Sudom EU karakterišu načela javnosti, neposrednogi i pismenog postupka. Pored toga pred Sudom EU vrijedi načelo prava na fer postupak, koje je kao odraz prava iz čl. 6. EKLJP uvršteno i u čl. 47. Povelje
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument