Analiza hartija od vrednosti: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita