Analiza podataka i statistički metod: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita