Uvod u sociokulturnu antropologiju: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita